คนคิดบวกมีโอกาสสำเร็จมากกว่าคนคิดลบ
 
     
 
ซาตานสวนป่า
เท่าที่ผ่านมาประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจต่อการปลูกป่าเศรษฐกิจในที่ดินของตนเองเท่าใดนัก สาเหตุหนึ่งที่สำคัญก็คือกฎหมายป่าไม้ยังไม่เอื้อต่อบรรยากาศการลงทุนอย่างครบวงจร
 

•ได้ที่ดินพ่อให้มาสิบห้าไร่

ตรึกตรองยิ่งทำสิ่งใดให้เกิดผล

พืชเกษตรงานน่าเบื่อหนักเหลือทน

เสี่ยงยิ่งล้นราคาขายไม่แน่นอน

•เห็นประกาศชวนปลูกไม้ได้ราคา

ด้วยปิดป่าเลิกทำไม้ไม่เหมือนก่อน

คนต้องการใช้ไม้ให้สังวร

ต้องสั่งป้อนนำเข้ามาเนานาน

•อีกผืนป่าพาระกำถูกทำลาย

เกิดเสียหายซ้ำซากอยู่หลากด้าน

อยากช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าพาเบิกบาน

จึงคิดอ่านปลูกสวนป่าท่าจะดี

•หากล้าสักพันธุ์ดีมีคุณภาพ

ถากถางปราบวัชพืชเตรียมพื้นที่

หมายระยะเร่งขุดหลุมทุ่มชีวี

พอฝนมีลงมือปลูกพาสุขใจ

•หมั่นบำรุงปกปักคอยรักษา

ทั้งรดน้ำซ้ำถางหญ้าหาปุ๋ยใส่

โรคแมลงที่กรายกล้ำกำจัดไป

ป้องกันไฟไม่ให้ลามมาทำลาย

•เห็นต้นไม้โตไวใจกระหยิ่ม

แอบเผลอยิ้มยี่สิบปีถึงที่หมาย

ผลผลิตสวนป่าสักมีมากมาย

หวังตัดขายได้ดีมีราคา

•ครั้นพอแจ้งหน่วยงานพาลเสียขวัญ

ด้วยเจอท่าสารพันมากปัญหา

อ้างติดขัดกฎหมายหลายมาตรา

ทั้งมีค่าแป๊ะเจี๊ยะเรียกเสียบาน

•ขึ้นทะเบียนสวนป่ามาแต่ต้น

ยังเจอผลหม่นหมองใจไปรอบด้าน

มันส่งเสริมหรือทำลายไอ้สันดาน

พวกซาตานฉ้อราษฎร์อนาถใจ

•ครูนิด วนศาสตร์ (ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

แรงดลใจ:

เห็นข่าวกรมป่าไม้แถลงว่าเร่งส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ โดยอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ที่สามารถลงทะเบียนสวนป่าผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2560 ที่ผ่านมาแล้ว รู้สึกดีใจที่เห็นบรรยากาศต่อการช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศได้อีกทางหนึ่งและเป็นแนวทางที่สำคัญยิ่ง โดยหากประชาชนหันมาปลูกป่าในพื้นที่ดินกรรมสิทธิ์จำนวนมาก ก็น่าจะทำให้ความหวังต่อการมีพื้นที่ป่าครบ 40 % ของพื้นที่ประเทศตามนโยบายป่าไม้ที่กำหนดไว้ เป็นความจริงได้อย่างแน่นอน เพราะภาคเอกชนทั้งรายเล็กรายใหญ่มีพื้นที่ที่เหมาะสมและมีศักยภาพต่อการปลูกป่าจำนวนมากนั่นเอง

อย่างไรก็ตามเท่าที่ผ่านมาประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจต่อการปลูกป่าเศรษฐกิจในที่ดินของตนเองเท่าใดนัก สาเหตุหนึ่งที่สำคัญก็คือกฎหมายป่าไม้ยังไม่เอื้อต่อบรรยากาศการลงทุนอย่างครบวงจร ถึงแม้ได้มีการออก พ.ร.บ. สวนป่ามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 แล้วก็ตาม โดยเฉพาะการปลูกไม้สักและยางนา ที่มีเงื่อนไขสำคัญในการตัดฟัน เนื่องจากเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก ที่ต้องได้รับการอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในการทำไม้ ซึ่งมีขั้นตอนที่ขึ้นอยู่กับการบริการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่บางคนอาจมีการเรียกร้องผลประโยชน์ในทางมิชอบได้ ซ้ำร้ายในปี พ.ศ.2557  ได้มีการแก้ไขกฎหมายให้เพิ่มไม้ชิงชัน ไม้พยุงและไม้อื่นๆ อีก 14  ชนิด เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก อีกด้วย

การลงทะเบียนสวนป่าผ่านระบบออนไลน์ที่กรมป่าไม้ดำเนินการเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกต่อการขึ้นทะเบียนสวนป่าเท่านั้น ซึ่งอาจช่วยเพิ่มความรวดเร็ว และลดการประพฤติมิชอบได้เพียงเบื้องต้น ในขั้นตอนแรกของการปลูกสร้างสวนป่าเอกชน หากแต่ยังไม่ครอบคลุมขั้นตอนการตัดฟันไม้ไปใช้ประโยชน์ จึงไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาแท้จริงที่ผู้ประกอบการสวนป่าเผชิญอยู่ในความเป็นจริง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัญหาทั้งหมดอยู่ที่เจ้าหน้าที่กังฉินบางคนที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบโดยใช้อำนาจตามกฎหมายที่มี  ดังนั้นจึงเป็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไขให้ตรงจุดอย่างแท้จริง

หนทางหนึ่งที่ผู้ประกอบการปลูกสร้างสวนป่าเรียกร้องกันอย่างมากมาย แต่ไม่ได้รับการตอบสนองจากทางราชการ ก็คือ การส่งเสริมให้การประกอบอาชีพปลูกสร้างสวนป่าดำเนินการได้โดยเสรี เช่นเดียวกับการปลูกพืชเกษตรอย่างครบวงจร อันจะทำให้มีผู้สนใจแห่แหนเข้ามาปลูกป่าภาคเอกชนอย่างมากมาย ทั้งนี้เท่าที่ผ่านมาข้ออ้างจากทางราชการก็คือการยากต่อการควบคุมต่อการลักลอบตัดฟันไม้จากป่าธรรมชาติมาสวมในพื้นที่สวนป่าเอกชน อันแสดงให้เห็นถึงการหย่อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันรักษาป่าไม้ที่มีอยู่ของหน่วยงาน  กับทั้งในปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีหลายด้านที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมและตรวจสอบไม้ที่ปลูกในสวนป่าได้อย่างชัดเจน

 

 


Last updated: 2017-02-18 08:58:03


@ ซาตานสวนป่า
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ซาตานสวนป่า
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,262

Your IP-Address: 3.236.65.63/ Users: 
1,256