คนคิดบวกมีโอกาสสำเร็จมากกว่าคนคิดลบ
 
     
 
ไยต้องถาง ยางพารา
ผู้คนทั้งในและนอกวงการป่าไม้ให้ความสนใจและวิพากษ์กันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการถางโค่นต้นยางพาราในพื้นที่ป่าที่ยึดคืนมาได้จำนวนมหาศาล
 

 

•ทวงผืนป่าอย่าไปสนคนทำผิด

อย่าให้สิทธิ์เหนือกฎหมายในที่ป่า

เพียงเหตุใดไยต้องถางยางพารา

ด้วยนานกว่าเติบโตได้ตั้งหลายปี

•แสนเสียดายน้ำยางทั้งเนื้อไม้

อีกการให้บริการด้านหน้าที่

ลองทบทวนหวนใหม่คิดให้ดี

หลากวิธีเลือกได้ไตร่ตรองดู

•ให้คนเช่าต่อไปทำได้ไหม

ออกกฎใหม่สาธารณชนคนรับรู้

สร้างทั้งงานเงินดีที่ชื่นชู

ถิ่นที่อยู่สิ่งแวดล้อมพร้อมรื่นรมย์

•ถ้าชุมชนพร้อมพรักคนรักป่า

ให้รักษาจัดการอันเหมาะสม

ปลูกพืชแซมหลากหลายได้ชื่นชม

ป่าชุมชนช่วยสังคมสมบูรณ์มี

•ปลูกไม้ป่าทนร่มทดลองใหม่

เน้นวิจัยได้พันธุ์อันถูกที่

ไม้มีค่าเศรษฐกิจชนิดดี

เลือกวิธีจัดการไปให้เกิดคุณ

•อยู่ใกล้วัดอย่าเพิกเฉยหรือเลยละ

ส่งเสริมพระพาเอื้อคอยเกื้อหนุน

ปลูกเสริมป่าปล่อยสัตว์อยู่คู่เจือจุน

ทั้งสร้างทุนทำทานสืบนานไป

•หรือปล่อยให้พัฒนาสู่ธรรมชาติ

ใช้ศิลป์ศาสตร์วิชาการป่าไม้

คอยฟื้นฟูคุ้มครองป้องกันภัย

มุ่งเป้าให้คืนเป็นเช่นป่าเดิม

•หากกฎหมายไม่เอื้อเพื่อทำได้

คิดทางใหม่หาวิธีที่หนุนเสริม

คนออกได้ย่อมแก้ได้หมายแต่งเติม

อย่าหลงเคลิ้มยึดใช้ไปจนตาย

•หลังตัดโค่นก่นถางยางพารา

แล้วปลูกป่าหากไม่ดีดังที่หมาย

เกิดไฟป่าดินถูกน้ำเซาะทำลาย

ผลสุดท้ายได้ป่าหญ้าพาเศร้าทรวง

•ครูนิด วน.43 (ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

แรงดลใจ:

ใครจะชอบหรือเกลียดรัฐบาลยุค คสช.ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาอย่างไรไม่ขอรับรู้เพราะเป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละบุคคลที่ย่อมมีเหตุผลอันแตกต่างกันไป สุดแต่การมีมุมมองหรือประสบการณ์ รวมทั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผลประโยชน์ในรูปแบบใดรูปแบบรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับตนหรือพวกพ้อง ในความเห็นส่วนตัวก็มีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับนโยบายและกิจกรรมที่ดำเนินการในแต่ละด้าน แต่ไม่ขอวิจารณ์ในที่นี้ด้วยอาจได้รับผลกระทบที่คาดไม่ถึงกับตัวเอง ซึ่งต้องยึดถือตามคติพจน์ที่ว่า "รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง" และ "พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง"นั่นแล

อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่อดไม่ได้ ก็คือ ขอชื่นชมรัฐบาลยุคนี้ในด้านการทวงคืนผืนป่า โดยดำเนินการควบคู่กันไปของหน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านป่าไม้ทั้ง 3 กรม คือ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์และป่าไม้อันเป็นสมบัติส่วนรวมของคนในชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายใหญ่ที่เป็นนายทุน พ่อค้า นักธุรกิจ หรือผู้มีอิทธิพลในรูปแบบต่างๆ ทั้งในพื้นที่ป่าบกและป่าชายเลนทุกภูมิภาค ทั้งนี้หากมีแผนงานที่เหมาะสม จักทำให้ การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้สังคมและประเทศชาติได้รับผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมจากป่าไม้เป็นการต่อเนื่อง

การดำเนินงานทวงคืนผืนป่าเท่าที่ผ่านมา ผู้คนทั้งในและนอกวงการป่าไม้ให้ความสนใจและวิพากษ์กันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการถางโค่นต้นยางพาราในพื้นที่ป่าที่ยึดคืนมาได้จำนวนมหาศาล รวมทั้งไม้ยางพาราบางแปลงมีอายุมากและมีขนาดใหญ่ที่น่าใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในหลายทาง การหวังปลูกไม้ป่าทดแทนไม้ยางพาราโดยฉับพลัน ดูเหมือนว่าเป็นแนวทางที่ดี เพียงแต่มีอะไรเป็นหลักประกันให้เกิดความมั่นใจ เพราะเท่าที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ผลการปลูกป่าของหน่วยงานภาครัฐมีเพียงน้อยนิดที่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  ดังนั้นจึงควรพิจารณาหาแนวทางอื่น ที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของแต่ละพื้นที่


Last updated: 2015-09-13 19:36:35


@ ไยต้องถาง ยางพารา
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ไยต้องถาง ยางพารา
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
792

Your IP-Address: 44.192.52.167/ Users: 
791