รักตนเอง รักครอบครัว รักองค์กร
 
     
 
หมากรุกป่าไม้
บางคนเข้ามาแทนที่คนอื่นอาจทำให้งานที่ดีอยู่แล้วเกิดการเสียหายอย่างมหาศาล เพียงแต่ทางราชการไม่ค่อยคำนึงถึงกัน เพราะไม่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
 

 

•บริหารงานป่าไม้คล้ายหมากรุก

ต้องรู้บุกตั้งถอยคอยต่อสู้

ชั้นเชิงหมากทุกด้านต้องอ่านดู

คอยพลิกผันทันรู้คู่ต่อกร

•เลือกใช้คนพลไพร่ให้ถูกงาน

แต่ละด้านหมั่นระวังรู้หลังก่อน

หากใช้ผิดเดินไปไร้สังวร

ต้องถูกต้อนแพ้พ่ายให้เสียคน

•อันตัว "ขุน"มีความสำคัญสุด

ต้องรู้จุดที่ตั้งระวังผล

อย่าบุ่มบ่ามย่ามใจไกลไพร่พล

อาจอับจนกลางกระดานงานสิ้นดี

•หากคิดรบทางตรงจงใช้ "เรือ"

คอยช่วยเหลือเปิดทางหว่างวิถี

แล้วพลพรรคจึงทยอยคอยโจมตี

ยามเสียทียอมแลกไปแต่ได้งาน

•เลือกใช้ "ม้า"หาช่องมองซ้ายขวา

พอได้ท่าพาโยกโขกประสาน

คอยหลอกล่อข้าศึกนึกรำคาญ

แล้วจัดการรุกฆาตโอกาสมา

•"โคน"ต้องเดินเคียงไว้อยู่ใกล้ "ขุน"

คอยเคลื่อนหมุนบนล่างบ้างซ้ายขวา

หากจำเป็นบุกโจมตีออกลีลา

ใช้แลก "ม้า"เมื่อวิเคราะห์ว่าเหมาะความ

•อันตัว "เม็ด"คอยทแยงแทงลัดเลาะ

หาจุดเหมาะทิ่มไปไร้เกรงขาม

แม้พิษสงไม่มากนักก็ตาม

แต่บางยามช่วยให้ได้ผลดี

•ส่วน "เบี้ยคว่ำ"ฤทธิ์น้อยคอยเดินหน้า

หมั่นดูท่าอย่าแลกไปไม่ถูกที่

ทิ่มให้ถูกปิดไว้ให้เข้าที

โอกาสมีหงายไปได้เพิ่มคุณ

•อันหมากรุกทุกตัวดีมีคุณค่า

ต้องรู้ท่าสอดประสานการเกื้อหนุน

คนป่าไม้มีความรู้อยู่เป็นทุน

หากเจือจุนช่วยกันงานเจริญ

•เห็นบางคนบริหารพางานเสีย

เลือกใช้ "เบี้ย"แทน "ม้า"พาขัดเขิน

บ้างใช้ "โคน"แทน "เรือ"เบื่อเหลือเกิน

ป่ายับเยินยาม "ขุนพล"ถูกคนลืม

ครูนิด วน.43(ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

แรงดลใจ:

ในความเห็นส่วนตัวคิดว่าการบริหารงานบุคคลมีความสำคัญที่สุดต่องานป่าไม้ของเรา เพราะจะส่งผลในหลายๆด้านให้ติดตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งขวัญและกำลังใจของบุคลากรในองค์กรที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาระงาน รวมทั้งศักยภาพของแต่ละบุคคลต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง บางคนเข้ามาแทนที่คนอื่นอาจทำให้งานที่ดีอยู่แล้วเกิดการเสียหายอย่างมหาศาล เพียงแต่ทางราชการไม่ค่อยคำนึงถึงกัน เพราะไม่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ต่างจากภาคเอกชนที่ต้องแต่งตั้งบุคคลในระดับต่างๆด้วยความรอบคอบอย่างที่สุด เพราะถ้าพลาดพลั้งอาจส่งผลต่อความล่มจมทางธุรกิจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมไม่ได้อย่างเด็ดขาด ยกเว้นแต่มีเหตุผลบางอย่างที่ซ่อนเงื่อนไว้เท่านั้น ทำนองเดียวกับการเล่นหมากรุกนั่นแล

อันที่จริงแล้วน่าจะมีการประเมินผลการทำงานของผู้บริหารงานป่าไม้ในระดับต่างๆ(รวมทั้งหน่วยราชการอื่นด้วย) หากเกิดความเสียหายจากการบริหารงานด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ต้องทำการชดใช้ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น อาจคำนวณจากพื้นที่ป่าที่ลดน้อยหรือเสื่อมโทรมลงไปในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถดำเนินการได้หรือคิดค้นวิธีการอื่นที่ดีกว่านี้ก็ได้ ขณะเดียวกันหากบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นหรือมีความอุดมสมบูรณ์กว่าเดิม ก็ให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมเช่นเดียวกัน  น่าจะช่วยทำให้การบริหารงานบุคคลมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น ทั้งยังน่าจะช่วยยับยั้งให้พวกที่รู้ตัวเองอยู่แล้วว่ามือไม่ถึงได้ลดความอยากในการวิ่งเต้นเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆได้บ้าง ไม่มากก็น้อย


Last updated: 2015-09-02 06:35:39


@ หมากรุกป่าไม้
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ หมากรุกป่าไม้
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
840

Your IP-Address: 3.236.18.161/ Users: 
837