คนจะไม่พัฒนา ถ้าสามารถโยนความผิดให้กับผู้อื่น
 
     
 
ปฏิรูปงานป่าไม้
ผลการเสวนาน่าจะเป็นประโยชน์ต่อวงการป่าไม้ไทย หากได้มีการสานต่อให้เป็นรูปธรรมต่อไป
 

•ปฏิรูปเมืองไทยจะให้ดี

ต้องเร็วรี่จัดการงานป่าไม้

เศรษฐกิจสีเขียวเชียวมุ่งไป

เพื่อชีวีที่สดใสไทยทุกคน

•มีสามกรมเป็นฐานอันสำคัญ

ต้องผลักดันเดินหน้าจะเห็นผล

นโยบายมุ่งหน้ากล้าผจญ

จะผ่านพ้นอุปสรรคสู่หลักชัย

•กรมป่าไม้แบ่งกลุ่มป่าพามุ่งมั่น

เน้นป้องกันรักษาผืนป่าไม้

พัฒนาป่าชุมชนหวังผลไป

ป่าเอกชนคิดทำไว้ให้สมบูรณ์

•กรม ทช.ป้องกันชายฝั่งไว้

สัตว์หายากรักษาให้ไม่เสื่อมสูญ

ป่าชายเลนเน้นส่งเสริมพาเพิ่มพูน

ต้องเกื้อกูลเอ็กซ์ไปให้ถึงวาย

•กรมอุทยานแก้ปัญหาป่าและสัตว์

จะเร่งรัดแน่วแน่แก้กฎหมาย

ป่าต้นน้ำป้องกันไว้ไม่ทำลาย

รักษาสัตว์ได้มากมายไปยืนยาว

•งานบุคคลบริหารมุ่งมั่นไว้

พยัคฆ์ไพรพญาเสือฉลามขาว

ช่วยปกป้องป่าไม้ถึงซึ่งดวงดาว

สุขสกาวเยี่ยมยอดตลอดไป

•ปฏิรูปงานป่าไม้จะได้ผล

ถ้าทุกคนช่วยกันหมั่นทำไว้

วนกรต้องมุ่งมั่นวิญญาณไพร

เรียกชื่อเสียงเกรียงไกรให้กลับคืน

ครูนิด วน.43 (ชมรมสีเสียดแก่น)

6 มีนาคม 58(12.10 น.)

แรงดลใจ :

บทสรุปของการเสวนาเรื่องการปฏิรูปการป่าไม้ อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและทรัพยากรป่าชายเลน โดยมีวิทยากร คือดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ (อธิบดีกรมป่าไม้) นายชลทิศ สุรัสวดี(อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) และนายอดิศร นุชดำรงค์ (ผู้แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช) จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ณ คณะวนศาสตร์ วันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 .

ขอขอบพระคุณสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ที่ให้เกียรติครูนิด วน.43 เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ทั้งนี้มีชาววนศาสตร์ที่เข้าร่วมเสวนาอย่างหลากหลายรุ่น นับตั้งแต่ลุงอุดม  หิรัญพฤกษ์ วนศาสตร์รุ่น 15  ศ.ดร.เกษม  จันทร์แก้ว วนศาสตร์รุ่น 24  ศ.ดร.นิวัต เรืองพานิช และศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว วนศาสตร์รุ่น 26  ศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม วนศาสตร์รุ่น 28 เป็นต้น ผลการเสวนาน่าจะเป็นประโยชน์ต่อวงการป่าไม้ไทย หากได้มีการสานต่อให้เป็นรูปธรรมต่อไป

 


Last updated: 2015-03-10 08:18:34


@ ปฏิรูปงานป่าไม้
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ปฏิรูปงานป่าไม้
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,028

Your IP-Address: 18.207.160.97/ Users: 
1,027