เรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นจะได้ไม่ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง
 
     
 
พะยูงฤาจะสิ้นแผ่นดินไทย (19)
มูลเหตุที่ไม้พะยูงไทยต้องถูกลักลอบตัดเป็นจำนวนมากเนื่องมาจาก สิ่งแรกคือความเชื่อ มีลัทธิศาสนา
 

 

.....ตอนต่อไปจะกล่าวรวมตลอดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ว่ามีการลักลอบตัดกันมากและเอาออกในรูปลักษณะใด ในตอนที่แล้วได้พาไปดูป่าบนเทือกเขาสมบูรณ์แต่เต็มไปด้วยทุ่นระเบิด ถัดจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลาจะเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก สถานที่แห่งนี้มีการลักลอบตัดไม้จำนวนมาก แต่ได้หัวหน้าที่แกร่งเช่นคุณ ชัชวาล อินทุมาน พอที่จะเอาอยู่ เขตนี้มีการลักลอบเข้ามาของชาวต่างชาติจำนวนมาก และมีการประทะกันบ่อยครั้งสูญเสียชีวิตไปไม่น้อย

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 คณะกรรมการชุดปฏิบัติการและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า หรือ คปป. อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นำโดยนายอำเภอกันทรลักษ์พร้อมกำลังฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ทหารกองกำลังสุรนารี ทหารพรานหน่วย ฉก.ทพ.23 และตำรวจ สภ.บ้านโดนเอาว์ ร่วมจับกุมชายฉกรรจ์ชาวกัมพูชา 38 คนขณะช่วยกันลำเลียงไม้พะยูงแประรูปข้างห้วยสังเกต ป่าพลาญไก่เกลี่ย ด้านทิศตะวันตกเขาพระวิหารซึ่งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ต.รุง อ.กันทรลักษ์ ตรวจยึดไม่พะยูงแปรรูปขนาด 15 คูณ 15 ซม. ยาว 40-120 ซม. จำนวน 109 ท่อน/เหลี่ยมเลื่อยมือ 23 ปื้น ขวาน 17 อัน ตลับเมตร 7 อัน เป็นชาวจังหวัดพระวิหาร และจังหวัดอุดรมีชัยมาด้วยกัน 70 คน

สอบถามได้ความว่าตัดไปขายให้ทหารที่ฐานปฏิบัติการด่านชายแดนโดยเสียค่าผ่านทางคนละ 300 บาท ไม้ขนาด 15 คูณ 15 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร ท่อนละ 1,500 บาท จากรูปภาพจะเห็นว่าถูกใส่ไว้ในถุงปุ๋ย ห่ออย่างดี ผู้เขียนลองคำนวณแล้ว ไม่ขนาด 15 คูณ 15 ยาว 40 เซนติเมตร จะมีน้ำหนักประมาณ 11.52 กิโลกรัม หากมีขนาด 15 คูณ 15 ยาว 120 เซนติเมตร จะมีน้ำหนัก 34.56 กิโลกรัมจึงทำให้ชาวกัมพูชาพวกนี้แบกกลับได้อย่างสบาย ทำกันเป็นกองทัพมด ดีว่าทางเจ้าหน้าที่จับในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จึงตั้งข้อหาได้เต็มที่ หากไปเจอนอกป่าเจ้าหน้าที่บางคนตั้งข้อหาไม่ถูกแน่เพราะเป็นไม้แปรรูป ปริมาตรไม่ถึง 0.20 ลูกบาศก์เมตร รูปที (1) หากเข้ามาอย่างนี้บ่อยๆ พะยูงหรือจะมีอยู่คู่ประเทศไทย น่าวิตกกังวลแทนหน่วยงานภาคสนาม....!!?

.....สำหรับสถานการณ์ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารในปี 2549-2550 เป็นช่วงที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งหน่วยงานมากู้กับระเบิดในบริเวณทางทางทิศตะวันตกของผามออีแดง เสร็จพอดีส่งมอบให้รัฐบาลไทย หลังจากนั้นจึงได้ข่าวการบุกรุกเข้าตัดไม้ และหนักขึ้นทุกวันในปี พ.ศ. 2554 ปลายปีงบประมาณ ทางกรมอุทยานได้จัดเจ้าหน้าที่เปิดยุทธการ จำนวน 300 คนโดยให้ประจำที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พนมดงรัก 100 คน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม 100 คน อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย 100 คน

ปัญหามีว่าอาวุธไม่พร้อมผู้บริหารระดับสูงของกรมในปี 2555 เตรียมของบจากรัฐบาล 143 ล้านเพื่อจัดตั้งกองกำลังที่เรียกว่า “แรมโบ้” จำนวน 600 นาย เพื่อเข้าไปขจัดพวกลักลอบตัดไม้ แต่ดูเหมือนทางรัฐบาลจะไม่อนุมัติจึงไม่ได้ดำเนินการ การลักลอบตัดไม้พะยูงได้ลามไปถึงอุทยานแห่งชาติตาพระยา อุทยานแห่งชาติปางสีดา และอุทยานแห่งชาติทับลาน ผู้บริหารระดับสูงจึงจัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในนาม “เสือดำ” เพื่อส่งไปยังยุทธการช่วยเหลือดังได้กล่าวมาทั้งสิ้นเป็นความหวังดีและความพยายามที่จะสกัดกั้นการลักลอบตัดไม่พะยูง และในปัจจุบันเห็นว่าจะให้ยุทธการปราบไม้พะยูงเป็น “วาระแห่งชาติ” หลังจากที่ได้นำไม้พะยูงขึ้นบัญชี 2 ของอนุสัญญาไซเตสแล้ว

....แต่นี้ไปผู้เขียนจะเริ่มเข้าตีเมืองเสียที ขี่ม้าเลียบค่ายมานาน จะขอวิเคราะห์ เหตุและผลว่าไม้พะยูงจะสูญสิ้นไปจากแผ่นดินขวานทองหรือไม่ โดยไม่มีทฤษฎีหรือมาตรฐานใดรับรอง เนื่องจากผู้เขียนมีภูมิปัญญาเพียงเป็นคนที่จบแค่ปริญญาตรี ไม่ได้เป็นบัณฑิตหรือด๊อกเตอร์ ทางกฎหมายก็ไม่ได้จบนิติศาสตร์ หรือเนติบัณฑิตไทย เพียงแต่เคยบวชเรียนมาหนึ่งพรรษาจึงขอใช้หลักธรรมมาเป็นบรรทัดฐานในการวิเคราะห์ เพราะเรื่องนี้มันเป็นแอ๊บพลายซาย (APPLY SCIENCE) ไม่ใช่เพียวซาย (PURE SCIENCE) ถ้าเป็นเพียวซายมันเป็นกฎแน่นอนที่ ไฮโดรเยน 2 ส่วน ผสม ออกซิเจน 1 ส่วน ต้องเกิดน้ำทันที จึงตั้งหัวข้อที่จะใช้เป็นแนวทาง 2 ประการ คือ...

1.             สิ่งใดเกิดแต่เหตุ เมื่อเหตุนั้นดับสิ่งนั้นก็ดับด้วย

2.             อัตตาหิ อัตตาโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

มูลเหตุที่ไม้พะยูงไทยต้องถูกลักลอบตักเป็นจำนวนมากเนื่องมาจาก สิ่งแรกคือความเชื่อ มีลัทธิศาสนา บางศาสนาที่คนมีความเชื่อว่าเป็นไม้มงคล แต่ในความเชื่อนั้นมีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ชาวไทยซึ่งมีไม้พะยูงขึ้นอยู่มากเชื่อว่าเป็นของสูงไม่ควรนำมาแปรรูปทำวัสดุในการเหยียบย่ำ เช่นบันได พื้นบ้าน เตียงนอน จะทำให้บุคคลนั้นมีแต่เสื่อมถอยโชคร้าย คนไทยที่นิยมมักใช้ทำโต๊ะหมู่บูชา แต่ในทางกลับกันมีชาวจีน ชาวใต้หวัน ญี่ปุ่น ชาวฮ่องกง คนพวกนี้นับถือหงส์เหนือมังกรมักจะใช้เป็นรูปจำลองสัตว์ที่ตนเคารพและเนื้อไม้ที่สวยงามอดที่จะทำเตียงตั่งหรือเฟอร์นิเจอร์ฝังมุกจึงเป็นเหตุให้เกิดการแสวงหา

ดังที่ได้กล่าวมาถึงบรรดาประเทศต่างๆ ผู้เขียนยอมรับว่าเป็นเพียงได้ยินได้ฟังมา มีอยู่ประเทศเดียวคือประเทศจีน ที่ผู้เขียนเคยเห็นหลักฐานการนำเข้าส่งออกของบริษัทหนึ่งส่งไม้ปลายทางคือจีน แต่ก็ส่งร่วมกับไม้ประดู่ ฉะนั้นจึงขอยกตัวอย่างว่าไม้ส่วนใหญ่จะไปประเทศจีน เมื่อทราบต้นตอแล้วว่าประเทศใดมีความต้องการมากแต่เราไม่สามารถจะหาข้อมูลว่าใครบริษัทใดเป็นผู้นำเข้า และมีใครบ้างเป็นนายทุน

....ก่อนที่จะวิเคราะห์ต่อไปขอทำความเข้าใจคำว่านายทุนเสียก่อน ลองเปิดพจนานุกรมไทยดู เขาให้นิยามคำว่านายทุน หมายถึง ผู้เป็นเจ้าของทุนในการผลิตสินค้า .....เมื่อได้นิยามแล้วเราก็มาว่ากันต่อเพราะการจะพูดจะเขียนอะไรถ้าไม่ทำความเข้าใจจะผิดเพี้ยนไปได้ยิ่งคำว่า “นายทุน” สังเกตว่าจะเป็นเรื่องการค้ายาเสพติด การบุกรุกป่าการลักลอบตัดไม้ เมื่อเราหาคนที่กระทำไม่ได้เราก็จะลงให้นายทุน ดูไปแล้วว่านายทุนไม่มีตัวตนในโลกนี้ เพราะไม่เคยมีใครแถลงข่าวการจับกุมนายทุนได้เลยในทุกๆ ฐานความผิดของทุกๆ กฎหมาย จึงเป็นเพียงนามธรรมที่ไม่เคยปรากฏรูปให้เห็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่า “แพะ” เราจึงจับแพะได้ทุกครั้งไป เพราะนายทุนมันไม่มีตัวตน

....เมื่อเราไม่สามารถควานหานายทุนในต่างประเทศได้ เราควรมาควานหานายทุนในประเทศจะง่ายกว่า หากเราจับนายทุนได้ก็จบ เพราะนายทุนเป็นเหตุ แต่ดูแล้วจะไม่เป็นอย่างที่คิด ยิ่งเป็นคดีการลักลอบตัดไม้หรือการบุกรุกที่ดินป่าไม้ด้วยแล้ว ยังไม่เห็นผู้บริหารคนใดคิดจะจัดตั้ง หน่วยเฉพาะกิจที่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการตามล่านายทุน หากมีการลักลอบตัดไม้รายใหญ่และจำนวนมากในท้องที่ใดเป็นสูตรสำเร็จก็ว่าได้

รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงจะต้องเดินทางไปเรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในปริมณฑลและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ทหาร ตำรวจ ปกครอง อาสาสมัครทั้งหมด ประชุมแล้ว ผลที่ได้ก็มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีการกระทำผิดมากเป็นประธานและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานต่างได้รับเกียรติเป็นกรรมการ แล้วคำสั่งนั้นก็ถูกเวียนไปเข้าแฟ้มเก็บรวมเรื่องในทุกหน่วยงาน ไม่เคยปรากฏการดำเนินงานตามที่ได้สั่งการให้รายงานภายในเท่านี้วัน

ลักษณะราชการมักเป็นเช่นนี้มาเนิ่นนาน ถ้าเปรียบเป็นสำนวนเขาเรียกว่า “ไฟไหม้ฟาง” หรือดาวหาง ไม่ใช่ “ไฟสุมขอน” หรือดาวค้างฟ้า การจับกุมดำเนินคดีต่างคนต่างจับ ไม่มีการติดตามผลคดี ไม่มีการประมวลผล ตัวอย่างกรณีลักลอบตัดไม้พะยูงในเขตอีสานใต้มามาตั้งแต่ 2549 จนถึง 2557 ยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบทราบเลยว่า นายทุนระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับภาคเป็นใคร รู้แต่ว่าไม้มาจากไหน

 สื่อบางฉบับบางช่องไม่รู้จะหาที่ลงว่าไม้มาจากไหน เห็นอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยมีไม้ออกมามาก ก็ลงข่าวว่ามาจากที่นี้ ทุกอย่างเป็นนามธรรมหมด ไม้ที่ถูกจับได้ที่ด่านท่าเรือกรุงเทพ ชลบุรีหลายร้อยตู้คอนเทนเนอร์ไม่เคยประกฎแก่สาธารณชนว่าเป็นของใคร และผลการดำเนินคดีเป็นอย่างไรการจับกุมที่ด่านศุลกากรใช้กฎหมายอะไรบ้างในการดำเนินคดี โทษหนักเบาแค่ไหน ไม้ตามชายแดนไทย-กัมพูชา ก็เช่นกันชาวต่างชาติบุกรุกเข้ามาลักลอบตัดไม้กันครึมโครม จับได้ถึง 38 เคนก็มี

เราเคยแจ้งกระทรวงการต่างประเทศบ้างหรือไม่ในเรื่องการลุกล้ำอธิปไตย ถ้าเป็นคนไทยเข้าไป ถูกเขมรจับติดคุกหัวโต และตามแนวชายแดนก็มีหน่วยรักษาความมั่นคงภายในตั้งฐานปฏิบัติการอยู่มากมาย กระทรวงเจ้าสังกัดควรประท้วงอย่างจริงจังเสียที ไทยก็ขโมย เขมรก็ขโมยไม้ แล้วพะยูงฤๅจะไม่สิ้นไปจากแผ่นดินไทย

ที่ผ่านมาจะหาว่าผู้เขียนเอาแต่ตำหนิ ไม่มีข้อคิดหรือข้อเสนออะไรบ้างหรืออย่างไร ที่กล่าวมานี้มันเป็นความจริงที่นำมาประมวลทบทวนให้ดูเพื่อหาจุดว่าเราจะเห็นจุดอ่อนหรือจุดบอดของยุทธวิธีที่ได้ดำเนินการมา เพื่อว่าท่านผู้รู้จะมีแนวคิดที่ดีในการสนับสนุนหรือเป็นทางเลือก สำหรับผู้เขียนแล้วการจัดการเรื่องนี้ ขอใช้ทฤษฎีพื้นคือ  4 เอ็ม คือ แมน (MAN) มันนี่ (MONEY) เมทีเรียล (MATERIAL) เมเนจเมนต์ (MANAGEMENT)

ผู้เขียนจึงให้น้ำหนักไปที่ “แมน” หากได้คนดีมีสำนึกมาทำงานถือว่าจบกัน แต่พระพุทธองค์ทรงแบ่งมนุษย์ออกเป็นบัว 4 เหล่า ฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้อง PUT THE RIGHT MAN ON THE RIGHT JOB และธรรมชาติการปกครองคือ ยามดีใช้ ยามไข้รักษา และสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ การให้เมื่อเขาทำงานสำเร็จจงให้สิ่งตอบแทน

สำหรับการให้นั้น จะสมบูรณ์ต้องให้ 2 ประการคือ หนึ่ง ให้ความรัก สอง ให้ลาภะ หมายถึงเงินหรือตำแหน่งหน้าที่ราชการ แล้วท่านจะเป็นผู้บริหารที่ใช้ระบบคุณธรรม (MERIT SYSTEM) ถ้าท่านกระทำการที่ว่า “เห็นแก่พวกพ้อง” แสดงว่าท่านใช้ระบบอุปถัมภ์ (SPOIL SYSTEM)

เมื่อเราใช้ระบบคุณธรรมกับ “แมน” ของเราแล้วทุกอย่างก็จะลุล่างไปด้วยดี นายทุนที่เราว่าจะเริ่มปรากฏโฉมหน้าเป็นรูปธรรมเสียทีแล้วเราก็ขจัดเหตุออกไปได้สิ่งนั้นก็ดับ....!?

 

รูปที่ 1  มอดไม้เขมรของกลางไม้แปรรูป 109 ท่อน และอุปกรณ์ตัดไม้ที่เจ้าหน้าที่สนธิกำลังยึดได้ ชาวเขมร 38 คน ที่เข้ามาลักลอบตัดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก

 


Last updated: 2015-02-01 10:26:02


@ พะยูงฤาจะสิ้นแผ่นดินไทย (19)
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ พะยูงฤาจะสิ้นแผ่นดินไทย (19)
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
833

Your IP-Address: 3.236.65.63/ Users: 
832