คนคิดบวกมีโอกาสสำเร็จมากกว่าคนคิดลบ
 
     
 
ฆราวาสธรรมน้อมนำวนกร
เนื่องจากงานป่าไม้มีผลประโยชน์และเกี่ยวข้องกับผู้คนอย่างมากมาย จำเป็นต้องมีหลักยึดในการดำเนินชีวิตและทำงาน ซึ่งแต่ละคนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นฐานและบริบทของตน
 

๏แสนภูมิใจได้ทำงานการป่าไม้

สร้างคุณค่าเพื่อชาติได้อย่างใหญ่หลวง

ก่อประโยชน์เหลือล้นคนทั้งปวง

เกิดผลพวงเพื่อลูกหลานสืบนานไป

๏ปณิธานมั่นไว้ไม่เคยเปลี่ยน

มุ่งพากเพียรคงค่าผืนป่าไม้

หวังสมบูรณ์งามสะพรั่งทั้งถิ่นไทย

ถึงเหนื่อยยากหนักเพียงใดไม่หวั่นเกรง

๏เฝ้าปิดทองหลังพระมานานเนิ่น

แม้เผชิญกับอธรรมย่ำข่มเหง

น้อม “ความฝันอันสูงสุด”สอนตัวเอง

เป็นบทเพลงคู่ “ฆราวาสธรรม”

๏ถือ “สัจจะ” ซื่อสัตย์สุจริต

ทั้งทำคิดมั่นใจใฝ่ตอกย้ำ

ก่อกรรมดีหนีทำชั่วกลัวบาปกรรม

อีกน้อมนำความจริงใจให้ทุกคน

๏ใช้ “ทมะ” ข่มใจได้สงบ

ยามประสบเรื่องดีร้ายในทุกหน

เก็บอารมณ์ซ่อนไว้ภายในตน

สู้ฝึกฝนต่อเหตุการณ์ผันแปรไป

๏ยึด “ขันติ” อดทนมิย่นย่อ

ขยันก่อการงานไม่หวั่นไหว

ลดกิเลสความอยากออกจากใจ

ไม่หวังปองของผู้ใดให้ราคี

๏ฝึก “จาคะ” มุ่งสู่เป็นผู้ให้

เสียสละมาจากใจใช้ทุกที่

รู้ใจกว้างอย่างมั่นเหมาะความพอดี

สมฐานะอย่ามากมีที่เกินตัว

๏วนกรต้องยึด “ธรรม”นำใจไว้

งานป่าไม้จึงเป็นศรีดีไปทั่ว

ทำไว้เถิดจะสดใสไร้หมองมัว

เหล่าพาลชั่วจะแพ้พ่ายมลายไป

ครูนิด วน.43 (ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

แรงดลใจ:

                การทำงานภาคราชการที่ดีนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ยาก หากจิตใจของเรามุ่งมั่นอย่างจริงจัง  โดยต้องพยายามเตือนตนอยู่เสมอ  เพราะมักมีสิ่งที่สร้างความปั่นป่วนให้อารมณ์มีการแปรเปลี่ยนไป  เนื่องจากงานป่าไม้มีผลประโยชน์และเกี่ยวข้องกับผู้คนอย่างมากมาย จำเป็นต้องมีหลักยึดในการดำเนินชีวิตและทำงาน  ซึ่งแต่ละคนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นฐานและบริบทของตน ทั้งนี้ต้องเลือกหลักการที่เหมาะสมกับจริตที่ตนมีอยู่หรือถูกสั่งสอนมา  โดยต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องและลึกซึ้ง  พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติอย่างมุ่งมั่น ในบางรายอาจต้องค่อยเป็นค่อยไป อย่าผลีผลามจนเกินไป อาจทำให้เหนื่อยล้าจนท้อถอยได้

                หากได้ปฏิบัติตามหลักการที่ยึดอย่างดีแล้ว  เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์และจรรโลงสุขต่อตัวเองเป็นอย่างมากในหลายด้าน เกินความคาดคิด อันจะนำสู่ความฝันของตัวเองได้ แต่อย่าหลงประมาท ต้องพยายามทบทวนหลักการกับการปฏิบัติอยู่เสมอเพราะสิ่งรอบตัวล้วนยั่วยวนให้เกิดกิเลสตัณหาที่ค่อยๆกัดกร่อนใจให้อ่อนด้อยต่อหลัการได้  เปรียบเสมือนน้ำที่เต็มแก้ว หากปล่อยทิ้งไว้อาจถูกลมหรือความร้อนรอบข้างทำให้พร่องแก้วไปก็ต้องคอยเติมน้ำให้เต็มไว้  โดยอาจปรึกษากับผู้อื่นที่มีประสบการณ์หรือผู้ที่ภูมิปัญญาอันเหมาะสม ในที่สุดจะสร้างความภูมิใจต่อการเป็นวนกร  อันเป็นอาชีพที่เสียสละและสร้างผลดีต่อสังคมและประเทศชาติ

 


Last updated: 2014-08-09 07:29:16


@ ฆราวาสธรรมน้อมนำวนกร
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ฆราวาสธรรมน้อมนำวนกร
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
956

Your IP-Address: 18.207.160.97/ Users: 
955