เรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นจะได้ไม่ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง
 
     
 
งานอุทยานฯ
ต้องเก่งกล้าทำได้ในรอบด้าน เหน็ดเหนื่อยสุดอุทยานงานแสนยุ่ง ทั้งงานป่างานคนปนนังนุง ด้วยหมายมุ่งเพื่อปกปักรักษ์ป่าไทย
 

•ด้วยเลือดกล้าอนุรักษ์ภักดีงาน

อุทยานแห่งชาติสิ่งมาดหมาย

ป้องกันผืนพงป่าที่ท้าทาย

ไม่เคยหน่ายแม้งานยากหนักเพียงใด

•พิทักษ์ป่าผืนใหญ่กว้างไพศาล

ห้วยลำธารเขาสลับนับแสนไร่

ยอมเหน็ดเหนื่อยมุ่งมั่นฝ่าฟันไป

เพียงหนักใจต้องสู้อยู่กับ “คน”

•พวกรุกที่อ้างกฎหมายให้บิดเบือน

ทำบ้านเรือนปลูกพืชไร่สวนไม้ผล

ตั้งวัดป่าสร้างรีสอร์ทยอดหน้าทน

ทั้งรวยจนคนลือเลื่องการเมืองดัง

•พวกลักลอบตัดไม้ในอุทยาน

ล้วนหน้าด้านโค่นไปตามใจหวัง

สักมะค่ายางประดู่แดงเต็งรัง

ป่ายิ่งพังเพราะพะยูงสูงราคา

•พวกพรานป่าใจร้ายหมายล่าสัตว์

บุกพงชัฏเลี้ยวเลาะคอยเสาะหา

เอาเนื้อหนังกระดูกขนเขี้ยวเขางา

ไม่นานช้าบาปกรรมตามคืนเอา

•พวกขโมยของป่าหารายได้

ดั้นด้นไปทุกแห่งหนจนยอดเขา

ตัดเก็บถากถางเจาะขุดสุดคาดเดา

บ้างคอยเผาเอาเห็ดราป่าวอดวาย

•พวกท่องเที่ยวสร้างปัญหาสารพัน

แทบทุกวันเรื่องคดีมีหลากหลาย

จำรับแขกคอยเฝ้าพวกเจ้านาย

ฝืนทำเอาเกรงเขาย้ายไปตบยุง

•ต้องเก่งกล้าทำได้ในรอบด้าน

เหน็ดเหนื่อยสุดอุทยานงานแสนยุ่ง

ทั้งงานป่างานคนปนนังนุง

ด้วยหมายมุ่งเพื่อปกปักรักษ์ป่าไทย

ครูนิด วน.43 (ชมรมสีเสียดแก่น)

แรงดลใจ:

                มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนพี่ เพื่อนและน้องชาวป่าไม้ตามอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง รู้สึกเห็นใจหลายคนที่ต้องเผชิญกับปัญหารอบด้านที่ล้วนเป็นผลพวงมาจาก “คน”ทั้งสิ้น ผู้ที่ไม่เคยสัมผัสส่วนใหญ่มักไม่ทราบ กับทั้งเข้าใจว่าเป็นงานที่สบายและมีหน้าตา ด้วยการดูที่ผิวเผินจากสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันสวยสดงดงาม  รวมทั้งการใช้เวลาสั้นๆในการพำนักเพื่อการท่องเที่ยวหรือพักผ่อนที่มุ่งตักตวงความสุขอย่างเต็มอารมณ์ จึงยังไม่เข้าใจถึงแก่นของภาระงานที่แท้จริง ต่างกับผู้รับผิดชอบที่ต้องจำเจทำงานในพื้นที่อย่างยาวนาน ทั้งนอกจากการให้บริการแก่ผู้มาเยือนอย่างดีที่สุดแล้ว ยังต้องคอยป้องกันและทำงานอื่นๆเพื่อปกปักรักษาสมบัติของชาติไว้ตราบนานเท่านาน

                นอกจากนี้แล้วการทำงานของหลายอุทยานฯมักได้รับการจัดสรรทรัพยากรประจำปีอย่างจำกัดเทียบไม่ได้กับคุณค่าที่มี จึงทำให้ผลงานที่ได้รับอาจมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพและความมุ่งมั่นจริงใจของหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงานทุกคน รวมทั้งการสนับสนุนและขวัญกำลังใจในด้านต่างๆจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตั้งแต่ในภูมิภาคจนถึงระดับสูงสุดของหน่วยงาน ซึ่งบางท่านนอกจากจะละเลยแล้วยังกลับทำตัวเปรียบเสมือนพวกเหลือบไรริ้นยุงที่คอยดูดซึมทรัพยากรของอุทยานฯอย่างน่าสมเพชเวทนา ส่งผลถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องอีกด้วย จึงขอวิงวอนทุกฝ่ายให้มุ่งงานมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนเทอญ

 


Last updated: 2014-04-14 22:27:26


@ งานอุทยานฯ
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ งานอุทยานฯ
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
872

Your IP-Address: 3.236.18.161/ Users: 
870