กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
หวังดีต่อตัวเอง หวังดีต่อผู้อื่น หวังดีต่อสังคม (3 ดี)
 
     
 
ยี่สารบ้านเก่า
คลองตื้นเขินคนเปลี่ยนไปใช้ถนน มีรถยนต์แทนเรือจ้างสมดั่งฝัน แทบทุกบ้านต่างซื้อใช้บ้างหลายคัน ยอมแบ่งปันที่ดินขายหมายหน้าตา
 

•หวนคิดถึง “บ้านยี่สาร”ในวันก่อน

ใจอาวรณ์อดีตเก่าเฝ้าครวญหา

หลายสิ่งแปรเปลี่ยนไปไม่ย้อนมา

ภาพตรึงตรามั่นคงความทรงจำ

•ป่าโกงกางค่อยหายคนหมายมุ่ง

เปลี่ยนเลี้ยงกุ้งหอยปลาหาสัตว์น้ำ

เตาเผาถ่านมากมายเคยได้ทำ

กลับตกต่ำเหลือน้อยพลอยหม่นใจ

•แสงหิ่งห้อยวาววับดูอับเฉา

ต่างวันเก่าดาษดื่นคืนสดใส

ต้นลำพูริมคลองพร่องลดไป

ผืนป่าไม้ก็ถูกถางสร้างบ้านเรือน

•มองสัตว์น้ำในคลองต้องใจหาย

เคยแหวกว่ายหากินถิ่นใดเหมือน

น้ำขุ่นข้นปนขยะหลบหน้าเบือน

ผิวปนเปื้อนคราบน้ำมันพาลระอา

•ผู้คนร้างห่างวิถีที่เรียบง่าย

เรือแจวพายโยงล่องท่องน้ำหา

ทั้งแหเบ็ดแร้วอวนข่ายเคยใช้มา

ไม่นานช้าเป็นตำนานกล่าวขานกัน

•คลองตื้นเขินคนเปลี่ยนไปใช้ถนน

มีรถยนต์แทนเรือจ้างสมดั่งฝัน

แทบทุกบ้านต่างซื้อใช้บ้างหลายคัน

ยอมแบ่งปันที่ดินขายหมายหน้าตา

•การทำป่านานโขครั้งโบราณ

คนชำนาญแทบไม่มีที่จะหา

ด้วยลำบากมากล้นพ้นพรรณา

แต่พม่ากลับทำได้แปลกใจจริง

•เพียงสิ่งหนึ่งคนยี่สารยังมั่นอยู่

“หลวงพ่อปู่ศรีราชา”ศรัทธายิ่ง

เป็นศูนย์รวมจิตใจหมายพึ่งพิง

คือศรีมิ่งของหมู่บ้านตราบนานไป

ครูนิด วน.43(ชมรมสีเสียดแก่น)

แรงดลใจ:

ความเจริญทางวัตถุนิยมทำให้หลายท้องที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เพราะความต้องการของปุถุชน(ธรรมดา)คือการแสวงหาความสะดวกสบาย จึงมีการพัฒนาในด้านต่างๆ ทำให้หลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นสิ่งดีๆสูญหายไปจนยากต่อการหวนคืนกลับมาได้ เหมือนอายุคนที่ล่วงเลยไป ผู้ที่ชราภาพมักคร่ำครวญต่อชีวิตครั้งเยาว์วัย หากลองทบทวนดูจะรู้สึกเสียดาย แต่ก็ต้องทำใจเพราะเป็นกฏแห่งกรรมดังที่มีการกล่าวว่า “กัมมุนา วัตตตีโลโก”

“บ้านยี่สาร”ก็มีสภาวะที่ไม่แตกต่างจากท้องถิ่นอื่นๆ ในห้วง 50 ปีที่ผ่านมามีความเจริญทางวัตถุในมากมายหลายด้าน ทำให้ความเป็นอยู่ทางสังคมของผู้คนและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย ในบางด้านแทบไม่เหลือเค้าโครงที่เคยเป็นมาในอดีต ชนิดที่คนในรุ่นปัจจุบันก็ยังไม่เชื่อเมื่อถ่ายทอดให้ฟัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีชีวิตของผู้คน  ที่มีความเชื่อมโยงกับป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งอย่างแนบแน่น ภูมิปํญญาท้องถิ่นที่สะสมกันมาอย่างยาวนานเริ่มถูกละเลยและลืมเลือนไปตามกาลเวลาอย่างน่าเสียดา

อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้คนบ้านยี่สารยังคงมีเยื่อใยต่อกันคือการเคารพนับถือ”หลวงพ่อปู่”มาอย่างยาวนาน เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของทุกคน โดยที่ทุกช่วงขึ้น 15 ค่ำเดือนอ้ายของทุกปี ได้กำหนดให้มีการจัดงานสมโภชอย่างยิ่งใหญ่สืบเนื่องกันมาแต่ครั้งโบราณ เป็นที่รับรู้กันรวมถึงคนในจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดข้างเคียง เชื่อว่าวัฒนธรรมในด้านนี้คงอยู่คู่บ้านยี่สารตราบนานเท่านาน

 


Last updated: 2014-04-01 17:47:26


@ ยี่สารบ้านเก่า
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ยี่สารบ้านเก่า
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,039

Your IP-Address: 3.235.145.108/ Users: 
1,038