คิดดี พูดดี ทำดี สิ่งที่ดี ๆ จะเกิดขึ้นแก่เรา
 
     
 
หิ่งห้อยกลางไพร
คนหมู่น้อยวิสัยทัศน์อาจมองใกล้ อยากกว้างไกลต้องแลกกันหมั่นซักถาม ให้รอบด้านทั่วทิศคอยติดตาม ก่อเกื้อความสมบูรณ์ไพรให้ปวงชน
 

เปรียบอาชีพป่าไม้คล้ายหิ่งห้อย

เปล่งแสงน้อยวิบวาวกลางราวป่า

เป็นจุดวับวาบไหวใสเย็นตา

หากแจ่มจ้าสว่างเหลือเมื่อรวมกัน

เฉกพลังของคนมีที่น้อยนิด

ถ้ารวมคิดประสานใจตามใฝ่ฝัน

เกิดแรงขับเคลื่อนพงไพรได้ฝ่าฟัน

ย่อมผลักดันงานสำเร็จเสร็จด้วยดี

อิทธิพลคนมากมายทำลายป่า

ใหญ่คับฟ้ายามเราน้อยอาจถอยหนี

ถ้าป่าไม้จับมือกันหาญราวี

ปวงไพรีก็มลายแพ้พ่ายไป

วิชาการคนหนึ่งพึงน้อยด้าน

จะก่อการให้ก้าวหน้าเกินกว่าไหว

กิจกรรมนำพวกเราเข้าเส้นชัย

ต้องพร้อมใจบูรณาการงานทั้งปวง

อยู่เดียวดายเจอปัญหายากฝ่าฟัน

อาจคับขันผลักดันได้ด้วยใหญ่หลวง

มีเพื่อนพ้องช่วยแก้ไขไม่พรั่นทรวง

พาลุล่วงผลพวงให้ป่าไม้งาม

คนหมู่น้อยวิสัยทัศน์อาจมองใกล้

อยากกว้างไกลต้องแลกกันหมั่นซักถาม

ให้รอบด้านทั่วทิศคอยติดตาม

ก่อเกื้อความสมบูรณ์ไพรให้ปวงชน

คนอยู่เดียวเหี่ยวเฉาพาเหงาหงอย

แรงอ่อนด้อยน้อยพลังทั้งขัดสน

วิชาการพานถดถอยพลอยอับจน

คลายหมองหม่นต้องรวมกันสร้างสรรค์ไพร

อันอาชีพป่าไม้คล้ายหิ่งห้อย

รวมแสงน้อยร้อยร่วมทางสว่างไสว

ขจัดมืดอิทธิพลจนพ่ายไป

ช่วยป่าไม้ให้ตระการเพื่อบ้านเมือง

 

ครูนิด วน.43(ชมรมสีเสียดแก่น)

 

 

 

แรงดลใจ:

หากลองพิจารณากันให้ถ่องแท้ด้วยความจริงใจ จะพบว่าชาวป่าไม้เรามีความรู้ ความสามารถและศักยภาพในด้านต่างๆกันอย่างมากมาย ที่สามารถขับเคลื่อนการป่าไม้ให้เจริญก้าวหน้าได้ โดยไม่ยิ่งหย่อนหรือน้อยหน้าวิชาชีพอื่นๆอย่างแน่นอน หากแต่ที่ผ่านมายังขาดแต่เพียงการยอมรับและร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์งานกันอย่างจริงจัง  ซ้ำร้ายบางครั้งยังเกิดการขัดแย้งกันเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม “หัวแถว”ที่เกิดจากการแข่งขันกันเองเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลต่อความร้าวฉานและความเสียหายต่อสถาบันการป่าไม้เป็นการต่อเนื่อง

             อันที่จริงแล้วเชื่อว่าพวกเราคงรู้คุณค่าของ “ความสามัคคี”กันดีอยู่แล้วทุกคน เพราะนอกจากการได้รับการปลูกฝังกันแต่เยาว์วัยแล้ว ยังต้องมีประสบการณ์ในเรื่องนี้กันอย่างมากมาย ทั้งจากการเรียน การทำงานและชีวิตประจำวันของตัวเอง จึงอยากวิงวอนให้ชาวป่าไม้ได้เปิดใจกว้างยอมรับความสามารถของผู้อื่น ลดความเห็นแก่ได้ให้แก่ตนเองลงไปบ้าง กับทั้งมุ่งประโยชน์เพื่อป่าไม้และประเทศชาติให้มากที่สุดแล้ว พร้อมกับหันมาร่วมมือกันในการรังสรรค์การป่าไม้ของเราเชื่อว่าคงก่อให้เกิดผลดีแก่ทุกๆฝ่าย ดังสุภาษิตที่ว่า “สุขา สังฆัสสะ สามัคคี : ความพร้อมเพรียงของหมู่ทำให้เกิดสุข”

 


Last updated: 2013-10-30 21:32:22


@ หิ่งห้อยกลางไพร
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ หิ่งห้อยกลางไพร
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,077

Your IP-Address: 3.236.18.161/ Users: 
1,075