ไม่มีคำว่าสาย ถ้าคิดจะเริ่มต้น
 
     
 
หยุดผลาญพร่าป่าแม่วงก์
หวังแลกเขื่อนกับคุณค่าป่าไพศาล นับแสนล้านสูญต้นไม้ให้คิดหวน หลากสัตว์ป่าบรรลัยได้คร่ำครวญ สมบัติล้วนธรรมชาติพินาศไป
 

สร้างขึ้นแล้วหวังสิ่งใดได้จากเขื่อน

วอนย้ำเตือนตอกใจใคร่ครวญหา

ประสบการณ์ผ่านไปให้นำพา

เกิดคุณค่าอย่างไรตรองให้ดี

หวังมีน้ำนำใช้แก้ภัยแล้ง

เขื่อนหลายแห่งกักได้ไม่เต็มที่

ต้องแย่งสรรปันน้ำใช้ให้เข้าที

พืชพันธุ์มีหลวงเน้นย้ำกินน้ำน้อย

หวังเก็บน้ำสะสมไว้ไม่ให้ท่วม

บ่อยครั้งอ่วมบ้านจมน้ำช้ำละห้อย

คราวมีฝนพายุมาไหว้พระคอย

ปัดเมฆลอยเลยเขื่อนไปไม่ตกมา

หวังประโยชน์จากน้ำคำกล่าวอ้าง

เพื่อสรรสร้างพลังงานด้านไฟฟ้า

เป็นเหตุผลฟังดูดีมีราคา

หากคุ้มค่าเพียงใดไม่รู้เลย

หวังเป็นแหล่งสัตว์น้ำทำกินได้

ผลผลิตมากเพียงใดให้เปิดเผย

การท่องเที่ยวชอบอ้างอย่างที่เคย

กี่คนเอยได้ประโยชน์โปรดทบทวน

หวังแลกเขื่อนกับคุณค่าป่าไพศาล

นับแสนล้านสูญต้นไม้ให้คิดหวน

หลากสัตว์ป่าบรรลัยได้คร่ำครวญ

สมบัติล้วนธรรมชาติพินาศไป

หวังผลดีแต่ย่อยยับนับหลายอย่าง

ทั้งมีทางสร้างป่าเป็นเช่นเดิมไหม

บทเรียนเขื่อนผ่านมาน่าเศร้าใจ

หรือหวังได้อามิสจึงคิดทำ

นับสิบเขื่อนสร้างไว้ภัยแล้งอ่วม

น้ำยังท่วมขาดไฟฟ้าพากลืนกล้ำ

หากโกงชาติหยุดสักนิดคิดน้อมนำ

เลิกก่อกรรมผลาญพร่าป่าแม่วงก์

 

ครูนิด วน. 43

 

 

 

แรงดลใจ:

เคยไปดูเขื่อนมาหลายแห่งรวมทั้งมีประสบการณ์และพยายามติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเขื่อนมาโดยตลอด  เขื่อนบางแห่งมีประโยชน์คุ้มค่ากับคุณค่าของป่าไม้และธรรมชาติที่สูญเสียไป แต่หลายแห่งกลับตรงกันข้าม ทั้งนี้คงไม่ต้องอธิบายกันมากเพราะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นน่าจะประจักษ์ใจทุกคนได้อย่างดียิ่ง ยกเว้นบางคนที่มุ่งหวังประโยชน์เฉพาะตนและพวกพ้องจนหน้ามืดตามัว ทำตัวเป็นไม้หลักปักขี้เลนไปวันๆเท่านั้น

การที่จะตัดสินใจสร้างเขื่อนขึ้นใหม่ ต้องมีการศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างแท้จริง มิใช่คิดเอาเองหรึอด่วนตัดสินใจจากข้อมูลที่มีอยู่เฉพาะหน้า ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมทุกด้านอย่างที่เป็นจริง รวมทั้งพวกที่ชอบอ้างว่าเป็นพหูสูตรที่ดูเหมือนว่าตรัสรู้ไปเสียทุกสิ่ง คนพวกนี้บางโอกาสก็เป็นแค่นักวิชาการจอมปลอมเท่านั้น ทั้งนี้การศึกษาดังกล่าวต้องไม่มีธงหรือเป้าหมายล่วงหน้าไว้ก่อน โดยนักวิชาการต้องมีจรรยาบรรณโดยแท้ มิใช่เป็นเครื่องมือที่หากินร่วมกับทุจริตชน                                                  

 


Last updated: 2013-10-01 12:51:49


@ หยุดผลาญพร่าป่าแม่วงก์
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ หยุดผลาญพร่าป่าแม่วงก์
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
877

Your IP-Address: 3.236.65.63/ Users: 
875