กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
อย่าให้งานต้องรอการตัดสินใจของเรา
 
     
 
พี่น้องวนกร
พี่ปีสี่ Senior เสียสละ งานคณะน้อยใหญ่ไม่หน่ายหนี วางแผนการมั่นรักษาประเพณี สรรค์สิ่งดีที่รุ่นน้องครองศรัทธา
 

หวนครั้งเรียนวนศาสตร์องอาจนัก

เราปรองดองครองรักมั่นศักดิ์ศรี

ยึดเข้มแข็งกล้าหาญอดทนมี

สามัคคีด้วย SOTUS ยืนหยัดไป

เรามีรุ่นนับถือกันฉันน้องพี่

ทุกชั้นปีหน้าที่งานแบ่งกันไว้

รับผิดชอบเพื่อส่วนรวมร่วมน้ำใจ

สร้างเยื่อใยพันผูกลูกพนา

น้องปีหนึ่งเป็น Freshy คลุกคลีกัน

ก่อสัมพันธ์สานใจให้แน่นหนา

ต้องเรียนรู้ประเพณีมีสืบมา

ใจมั่นคงทะนงค่าวนกร

ขึ้นปีสอง Sophomore ก่อประสาน

ใจห้าวหาญแกร่งกล้าสโมสร

กิจกรรมโหมทำไปไม่อาทร

เลือดลมร้อนใจนักเลงไร้เกรงใคร

อยู่ปีสาม Junior คลอเคลียเพื่อน

ช่วยกันเตือนคลายบู๊เป็นผู้ใหญ่

อยู่แนวหลังช่วยงานทุกด้านไป

คอยหนุนเติมเสริมน้ำใจเชื่อมไมตรี

พี่ปีสี่ Senior เสียสละ

งานคณะน้อยใหญ่ไม่หน่ายหนี

วางแผนการมั่นรักษาประเพณี

สรรค์สิ่งดีที่รุ่นน้องครองศรัทธา

คนจบช้าพี่ Super ปรนเปรอน้อง

บางครั้งต้องหลบลี้คอยหนีหน้า

ด้วยมุ่งเรียนเพียรย้ำอ่านตำรา

หากพลาดท่าถูกไล่ออกชอกช้ำทรวง

คือวิถียึดถือมาวนศาสตร์

ด้วยมุ่งมาดรวมพลังอย่างใหญ่หลวง

สร้างเครือข่ายน้องพี่มีทั้งปวง

เพื่อสืบช่วงสานค่าป่าไม้ไทย

                                                

                                               ครูนิด วน.43

                                               ชมรมสีเสียดแก่น

 

 

แรงดลใจ:

“วนศาสตร์” เป็นคณะเดียวในประเทศไทยที่ทำการสอนวิชาการป่าไม้ระดับสูงโดยตรงมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2479  พวกเรามีความผูกพันกันด้วยวิถีชีวิตและประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน  นับได้ว่าเป็นเครือข่ายวนกรที่รุ่นพี่รุ่นน้องมีความภาคภูมิใจร่วมกัน และอาจกล่าวได้ว่าไม่เป็นสองรองจากคณะใดในประเทศไทยหรือแม้แต่ในต่างประเทศก็ตาม  

ท่ามกลางบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป หวังว่าสิ่งดีงามที่รุ่นพี่ได้สั่งสมและสืบทอดกันมา คงได้รับการยืนหยัดต่อไปจากรุ่นน้องโดยการใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์  ซึ่งอาจมีการปรุงแต่งบางด้านให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นจริง   แต่ทั้งนี้ต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและมั่นคง คือการมีความสามัคคีกันสร้างสรรค์งานเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของคณะและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ของชาติต่อไป

 

 


Last updated: 2013-08-17 15:24:22


@ พี่น้องวนกร
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ พี่น้องวนกร
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,061

Your IP-Address: 18.207.160.97/ Users: 
1,060