ทำงานใหญ่ต้องรู้จักไว้ใจคนเราเปลี่ยนเมื่อวานไม่ได้ แต่เราทำให้พรุ่งนี้ดีขึ้นได้
 
     
 
ทิศทางโครงการไม้เศรษฐกิจ
ความต้องการใช้ไม้ในประเทศไทย สามารถประเมินได้จากภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบ
 

โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ เป็นโครงการซึ่งเน้น :

การปลูกไม้รอบตัดฟันสั้นเพื่อให้ได้วัตถุดิบไม้สำหรับป้อนโรงงานอุตสาหกรรมไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน และกลุ่มอุตสาหกรรมไม้แปรรูป

  • เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ ลดการขาดดุลการค้าด้านการป่าไม้
  • และเพิ่มรายได้ที่มั่นคงให้แก่ชุมชนท้องถิ่น

สาระสำคัญของแผนแม่บทนี้ ประกอบด้วย

  • การประเมินความต้องการวัตถุดิบไม้ภายในประเทศ และขนาดพื้นที่เป้าหมายสำหรับการปลูกไม้เศรษฐกิจ
  • การกำหนดเขตส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ
  • ชนิดไม้ที่ควรส่งเสริม
  • แนวทางการพัฒนาองค์กรเพื่อการส่งเสริม และยุทธศาสตร์การส่งเสริม
  • การประเมินผลกระทบ

ความต้องการไม้ใช้สอยในประเทศไทย

 

ความต้องการใช้ไม้ในประเทศไทย สามารถประเมินได้จากภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบซึ่งอาจจำแนกออกได้เป็น5กลุ่มหลักได้แก่อุตสาหกรรมไม้แปรรูปหรือโรงเลื่อยอุตสาหกรรมไม้อัดและไม้บางอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนและอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

 

การบริโภคไม้เทียบเป็นไม้ท่อนในรอบ 1 ปี ของกลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศ

ลำดับ

ประเภทอุตสาหกรรม

เทียบเป็นไม้ท่อน (ลบ.ม.)

รวม

ร้อยละ

จากไม้ท่อน

จากไม้แปรรูป

1

เยื่อและกระดาษ

 10,488,022

 -

 10,488,022

          47.8

2

เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน

      121,533

         6,160,618

   6,282,151

          28.6

3

ไม้แปรรูป

   (5,728,590)

 -

   (5,728,590)

          (26.1)

4

ก่อสร้าง

 -

         4,283,086

   4,283,086

          19.5

 

รวม

 11,519,354

        10,443,704

 21,963,058

        100.0

 

ร้อยละ

52.4

47.6

100.0

 

แหล่งที่มา : สถิติป่าไม้ ปี 2546

 


Last updated: 2010-11-08 07:11:03


@ ทิศทางโครงการไม้เศรษฐกิจ
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ทิศทางโครงการไม้เศรษฐกิจ
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,503

Your IP-Address: 3.236.18.161/ Users: 
1,501