จดแล้วไม่ค่อยจำ เข้าใจแล้วไม่ค่อยลืม
 
     
 
ทุนศึกษาวนศาสตร์
วันนี้(24 ธ.ค.64) รู้สึกปิติใจที่ได้ร่วมพิธีมอบ ..."ทุนศึกษาวนศาสตร์"... แทนพี่ต๋อง: รศ.ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ วน.40 ที่จากไป โดยได้บริจาคเงินก่อตั้งทุนไว้ 2 ล้านบาทเมื่อ 26 พ.ย.60 ซึ่งคณะวนศาสตร์จัดพิธีขึ้น โดยในปีนี้มีจำนวนทุนถึง 82 ทุน
 

.ยี่สิบสี่ธันวาคราหกสี่
ร่วมพิธีมอบทุนหนุนศึกษา
ที่คณะวนศาสตร์จัดขึ้นมา
อันนำพาน้องนิสิตชื่นจิตนัก

.แปดสิบสองทุนปีนี้ที่มากลิบ
ร้อยสามสิบสองคนได้ใจตระหนัก
เกือบสองล้านบาทที่ให้หมายประจักษ์
ถึงความรักร่วมห่วงใยไพรพนา 

.การมอบทุนมุ่งทางดีที่ฝันใฝ่
หนุนวิชาการป่าไม้ให้ก้าวหน้า
หวังนิสิตรับทุนไปได้นำพา
ที่มุ่งมั่นการศึกษาอย่าเชือนแช 

.คำสัญญาตัวแทนของน้องนิสิต
จากดวงจิตคำคมชื่นชมแท้
ตั้งใจเรียนทั้งซาบซึ้งถึงพ่อแม่
รอวันแต่คืนทุนให้ใจผูกพัน 

.ประทับใจในหมู่ผู้มอบทุน
ที่หวังหนุนนิสิตไปให้ถึงฝัน
เมื่อเรียนจบการศึกษาได้ฝ่าฟัน
ร่วมสร้างสรรค์พงไพรให้งามตา 

.พบอาจารย์เก่าใหม่ใจยิ้มย่อง
พี่เพื่อนน้องที่รักใคร่หลากหลายหน้า
ได้กลับเยือนบ้านเก่าเราเรียนมา
ขอสัญญาร่วมผลักดันช่วยงานไพร 

.มอบทุนแทน"อ.มณฑล จำเริญพฤกษ์"
ผู้รำลึกให้สำคัญการป่าไม้
ก่อนสิ้นกรรมลาพรากจากโลกไป
ตั้งทุนไว้สองล้านบาทมุ่งมาดมา 

.ขอให้น้องรับทุนไปในครานี้
ตั้งใจที่ใฝ่มุ่งมั่นการศึกษา
เรียนจบไปได้ร่วมกันสานวิญญาณ์
สร้างคุณค่าป่าไม้ไทยให้ยืนยง
 

"ทุนศึกษาวนศาสตร์"
.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)
www.lookforest.com

แรงดลใจ: วันนี้(24 ธ.ค.64)ได้รับเชิญจากคณะวนศาสตร์ให้ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้รับแจ้งมาตั้งแต่หลายวันก่อน แม้มีภาระงานที่จำเป็นในบางด้านที่กำหนดขึ้นมาในภายหลังหลายด้าน ก็ได้ขอปฏิเสธและสับหลีกไปทั้งหมด เพราะในปีที่ผ่านมาก็พลาดโอกาสมาแล้ว ในปีนี้ได้ตั้งใจว่าต้องไปร่วมให้ได้ เพื่อเป็นตัวแทนของ"พี่ต๋อง:รศ.ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ วนศาสตร์รุ่น 40" ในการมอบทุนที่ได้ก่อตั้งกองทุนจำนวน 2,000,000 บาทขึ้นมาตั้งแต่ปลายปี 2560 โดยจัดทำพินัยกรรมแสดงเจตนารมณ์ก่อนถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง เมื่อ 21พ.ย.60 ที่ระบุให้จัดสรรดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 80 มาเป็นทุนการศึกษาของทุกปี

แม้อยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ปกติจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) แต่บรรยากาศของการจัดพิธีมอบทุนก็ค่อนข้างคึกคักพอสมควร ได้มีโอกาสคารวะอาจารย์คณะวนศาสตร์ทั้งรุ่นเก่า เช่น รศ.ดร.สุวิทย์ แสงทองพราว รศ.ดร.สงคราม ธรรมมิญช และรุ่นใหม่หลายท่านโดยเฉพาะ อ.ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ให้เกียรติมาร่วมพิธี กับทั้งมอบทุนที่ได้จัดตั้งขึ้นมา โดยมี ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาตร์ เป็นประธานในพิธี ทั้งได้คารวะ ผศ.ดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช อาจารย์เก่าที่เป็นพี่จังหวัดสมุทรสงคราม อีกยังได้พบพี่ เพื่อน และน้องวนศาสตร์ที่คุ้นเคยหลายท่านตั้งแต่รุ่นใหญ่ไปจนถึงรุ่นที่เพิ่งจบมาไม่นานนัก ถือเป็นการวิสาสะแลกเปลี่ยนทุกข์สุขกันพอควร

ได้แสดงความคิดเห็นกับหลายคนที่สอดคล้องกันว่า คณะวนศาสตร์ของเราแม้เป็นคณะที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก แต่ความผูกพันของศิษย์เก่าที่มีต่อสถาบันการศึกษาค่อนข้างแน่นแฟ้นมาก คิดว่าไม่เป็นสองรองจากคณะใด โดยพิจารณาจากจำนวนทุนที่มอบให้ในวันนี้มีถึง 82 ทุน จำนวน 1,732,922 บาท มอบให้แก่นิสิต 132 คน เฉลี่ยได้รับคนละเกือบ 15,000 บาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2523 ที่มีไม่เกิน 10 ทุน โดยที่เคยมีประสบการณ์ด้วยตัวเองคราวได้รับในขณะที่เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 เป็นทุนของบริษัทน้อมมิตร จำนวน 4,000 บาท ในพิธีมอบทุนครั้งนี้รู้สึกประทับใจที่สุดที่ตัวแทนนิสิตผู้รับทุน ได้ให้สัญญาตอนหนึ่งพอสรุปได้ว่า "...ในโอกาสข้างหน้าจะขอกลับมาร่วมพิธีนี้อีก แต่เป็นผู้ให้ทุน ไม่ใช่เป็นผู้รับทุนเช่นวันนี้..."


Last updated: 2021-12-25 11:56:49


@ ทุนศึกษาวนศาสตร์
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ทุนศึกษาวนศาสตร์
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
458

Your IP-Address: 3.237.31.191/ Users: 
457