ชื่อสามัญ
ชื่อการค้า - ชื่อภาษาอังกฤษ
สะเดาเทียม
Thiam
วงศ์
ชื่อพฤกษศาสตร์
Azadirachta  excelsa (jack) Jacobs
MELIACEAE
ด้านตัดขวาง (x15)
ด้านผิวหน้าไม้
ถิ่นกำเนิด
ขึ้นในป่าดงดิบทางภาคใต้  ลงไปจนถึงแถบสุมาตรา  มาเลเซีย
ลักษณะเนื้อไม้
ชั้นคุณภาพ
ลักษณะทางกายวิภาค  ที่เห็นได้ด้วยแว่นขยายขนาด 10 - 15 เท่า (handlens)
B
กระพี้สีขาวอมชมพู  แก่นสีน้ำตาลอมแดง  เสี้ยนสนเล็กน้อย  เนื้อละเอียด  สม่ำเสมอ
          พอร์เป็นแบบพอร์เดี่ยว (solitary  pore)  และพอร์แฝด (multiple  pore)  แบบของการเรียงตัวไม่เด่นชัด การกระจายเป็นแบบกระจัดกระจาย (diffuse  porous)  พอร์ขนาดปานกลาง  ภายในพอร์มี tylose เป็นบางพอร์  เส้นเรย์เห็นชัด  พาเรงคิมาเป็นแบบ   vasicentric   และ terminal  parenchyma
สกายสมบัติ
2.81 - 6.42
0.99 - 3.26
510
ความแน่น (กก./ม.3)
การหดตัวด้านรัศมี (%)
การหดตัวด้านสัมผัส (%)
ความยากง่ายในการผึ่งไม้
ง่าย ค่อนข้างง่าย ยาก ยากมาก
การอบไม้
ตารางที่
1 2 3 4 5 6 7
กลสมบัติ (strength properties)
ชั้นความแข็งแรง (strength group) B แห้ง (Air-Dry) สด (Green)
แรงดัดสถิตย์
(static bending)


มอดูลัสยืดหยุ่น ( MOE )


(MPa)


9,777


แรงอัดขนานเสี้ยน (compression parallel to grain) (MPa) 52  
แรงเฉือน (shear parallel) (MPa) 16.0  
ความแข็ง (hardness) (N) 4,011  
มอดูลัสแตกร้าว ( M O R ) (MPa) 94  
ความทนทานตามธรรมชาติ (ยังไม่แล้วเสร็จ)
ความทนทานต่ำ (< 2 ปี)  ความทนทานปานกลาง (2 - 6 ปี)  ความทนทานสูง (6-10 ปี)  ความทนทานสูงมาก (>10 ปี)
       
การอาบน้ำยาไม้
ชั้นที่
1 2 3 4 5 6
คุณสมบัติการใช้งาน
การเลื่อย
การไส
การเจาะ
การกลึง
การยึดเหนี่ยวตะปู
การขัดเงา
ง่าย ค่อนข้างง่าย ปานกลาง ค่อนข้างยาก ยาก ยากมาก
ง่าย ค่อนข้างง่าย ปานกลาง ค่อนข้างยาก ยาก ยากมาก
ง่าย ค่อนข้างง่าย ปานกลาง ค่อนข้างยาก ยาก ยากมาก
ง่าย ค่อนข้างง่าย ปานกลาง ค่อนข้างยาก ยาก ยากมาก
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยมาก
ง่ายมาก ง่าย ปานกลาง ค่อนข้างยาก ยาก
การใช้ประโยชน์
ทางตรง
ใช้ทำเครื่องเรือน  ไม้พื้น  แกะสลัก  บานประตูหน้าต่าง  ของเล่นเด็ก
ทางอ้อม
สกัดทำยาปราบศัตรูพืช
เมล็ด
ใช้รับประทาน
ยอดอ่อน