กระโดน   Careya  arborea  Roxb. LECYTHIDACEAE Click
  กระถินณรงค์   Acacia  auriculaeformis  Cunn. Ex Benth LEGUMINOSAE Click
  กระถินเทพา   Acacia  mangium  Willd. LEGUMINOSAE Click
  กระทุ่ม   Anthocephalus  cadamba  Miq. RUBIACEAE Click
  กระบกกรัง   Hopea  helferi  (Dyer) Brandis DIPTEROCARPACEAE Click
  กระบก   Irvingia  malayana  Oliver IRVINGIACEAE Click
  กระบาก   Anisoptera  spp. DIPTEROCARPACEAE Click
  กระพี้เขาควาย   Dalbergia  cultrata  Graham LEGUMINOSAE Click
  ก่อเดือย   Castanopsis  spp. FAGACEAE Click
  กะเจียน   Polyalthia  spp. ANNONACEAE Click
ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ รายละเอียด
  กะทังหัน   Calophyllum  floribundum  Hk.f. GUTTIFERAE Click
  กะพง   Tetrameles  nudiflora  R.Br. DATISCACEAE Click
  กันเกรา   Fagraea  fragrans  Roxb. LOGANIACEAE Click
  ก้านทอง   Swintonia  schwenckii  Teijsm.& Binn. ANACARDIACEAE Click
  เกว้า   Haldina  cordifolia (Roxb.) Ridsdale RUBIACEAE Click
  ขนุนป่า   Artocarpus  lanceifolius Roxb. MORACEAE Click
  ขวากเหลือง   Garcinia  thorelii  Pierre GUTTIFERAE Click
  ขานาง   Homalium  tomentosum  (Vent.)Benth. FLACOURTIACEAE Click
  เขลง   Dialium  cochinchinense  Pierre LEGUMINOSAE Click
  ไข่เขียว   Parashorea  stellata  Kurz DIPTEROCARPACEAE Click
  เคี่ยม   Cotylelobium  lanceolatum  Craib DIPTEROCARPACEAE Click
  เคี่ยมคะนอง   Shorea  sericeifolia  C.E.C. Fisch.and Hutch. DIPTEROCARPACEAE Click
  แคทราย   Stereospermum  neuranthum  Kurz BIGNONIACEAE Click
  งิ้วป่า   Bombax  anceps  Pierre BOMBACACEAE Click
  จามจุรี   Samanea  saman  (Jacq.)Merr. LEGUMINOSAE Click
  จำปา   Michelia  spp. MAGNOLIACEAE Click
  จิกนม   Palaquium  obovatum  (Griff.)Engl. SAPOTACEAE Click
  ชัน   Shorea  thorelli  Pierre ex Laness. DIPTEROCARCEAE Click
  ชิงชัน   Dalbergia  oliveri  Gamble LEGUMINOSAE Click
  ชุมแพรก   Heritiera  javanica  (Blume) Kosterm. STERCULIACEAE Click
  ซ้อ   Gmelina  arborea  Roxb. LABIATAE Click
  ซาก   Erythrophleum  teysmannii  (Kurz) Craib LEGUMINOSAE Click
  แดง   Xylia  kerrii  Craib & Hutch. LEGUMINOSAE Click
  ตองจิง   Sterculia  alata  Roxb. STERCULIACEAE Click
  ตะคร้อ   Schleichera  oleosa  (Lour.) Oken SAPINDACEAE Click
  ตะคร้ำ   Garuga  pinnata  Roxb. BURSERACEAE Click
  ตะเคียนขน   Hopea  minutiflora  C.E.C. Fisch. DIPTEROCARPACEAE Click
  ตะเคียนชันตาแมว   Balanocarpus  heimii  King DIPTEROCARPACEAE Click
  ตะเคียนทราย   Shorea  gratissima  (Wall.ex Kurz) Dyer DIPTEROCARPACEAE Click
  ตะเคียนทอง   Hopea  odorata  Roxb. DIPTEROCARPACEAE Click
รายชื่อพรรณไม้
  ตะเคียนราก   Hopea  avellanea  F. Heim DIPTEROCARPACEAE Click
  ตะเคียนหนู   Anogeissus  accuminata  Wall. COMBRETACEAE Click
  ตะเคียนหิน   Hopea  ferrea  Laness. DIPTEROCARPACEAE Click
  ตะบูนขาว   Xylocarpus  obovatus  A.Juss. MELIACEAE Click
  ตะบูนดำ   Xylocarpus  moluccensis MELIACEAE Click
  ตะแบกเลือด   Terminalia  mucronata  Craib&Hutch COMBRETACEAE Click
  ตะแบกใหญ่   Lagerstroemia  calyculata  Kurz LYTHRACEAE Click
  ตังหน   Calophyllum  pulcherrimum  Wall. GUTTIFERAE Click
  ตานดำ   Diospyros  transitoria  Bakh. EBENACEAE Click
ตาเสือ   Amoora  polystachya  Hk.f. MELIACEAE Click
  ตีนนก   Vitex  spp. LABIATAE Click
  ตีนเป็ด   Alstonia  scholaris  (Linn.) R.Br. APOCYNACEAE Click
  ตีนเป็ดแดง   Dyera  costulata (Miq.) Hk.f. APOCYNACEAE Click
  ตุ้มเต๋น   Duabanga  sonneratioides  Ham. SONNERATIACEAE Click
  เต็ง   Shorea  obtusa  Wall.ex  Blume DIPTEROCARPACEAE Click
  เตยนะ   Pentaspadon  velutinus  Hk.f. ANACARDIACEAE Click
  ทองบึ้ง   Koompassia  malaccensis  Maingay  ex  Benth. LEGUMINOSAE Click
  ทุ้งฟ้า   Alstonia  macrophylla  Wall.ex  G.Don APOCYNACEAE Click
  ทุเรียน   Durio  zibethinus  Merr. BOMBACACEAE Click
  นนทรี   Peltophorum  dasyrachis (Miq.) Kurz LEGUMINOSAE Click