ชอบบทความ : ยินดีกับ"ทรงธรรม สุขสว่าง วน.47" หรือไม่ ?
ชอบ   ไม่ชอบ