ชอบบทความ : พวกเรา...คือ"วนกร" หรือไม่ ?
ชอบ   ไม่ชอบ