ชอบบทความ : พี่ร่วมข้องน้องวนศาสตร์ หรือไม่ ?
ชอบ   ไม่ชอบ  
100%0%
2 ครั้ง 2021-05-13