ชอบบทความ : วุฒิอาสา : แนวคิดเลขาสภาพัฒน์ หรือไม่ ?
ชอบ   ไม่ชอบ  
75%25%
4 ครั้ง 2022-04-13