ชอบบทความ : โจทย์ที่เพียรพยายามหาคำตอบ หรือไม่ ?
ชอบ   ไม่ชอบ  
100%0%
1 ครั้ง 2021-04-26