ชอบบทความ : เกษียณ วน.43: จำเริญ อินประโคน หรือไม่ ?
ชอบ   ไม่ชอบ  
50%50%
2 ครั้ง 2021-09-21