ชอบบทความ : การบรรเทาผลกระทบจากโลกร้อน หรือไม่ ?
ชอบ   ไม่ชอบ  
100%0%
3 ครั้ง 2021-09-28