ชอบบทความ : เกษียณกาล"กัลยาณี" หรือไม่ ?
ชอบ   ไม่ชอบ  
100%0%
1 ครั้ง 2022-10-02