สารคดี King Bhumibol of Thailand - The People's King โดย History Channel