กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
ใครจะทำอะไรได้ดีและมีความสุข ต้องมีฝัน
 
     
 
64 เกษียณวนศาสตร์
ภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านคณบดีติดต่อให้เขียนกลอน... '64 เกษียณวนศาสตร์... ที่มีถึง 10 ท่านได้ครบวาระบวรวัย...
 

.วนศาสตร์ปีหกสี่นี้หมองหม่น
ถึงสิบคนพวกพี่เราคราวเกษียณ
หลายสิบปีร่วมงานหมั่นวกเวียน
เฝ้าพากเพียรพัฒนาคณะเรา

.ยังคิดถึงคืนวันที่ผันผ่าน
อดีตกาลสุขทุกข์กันสัมพันธ์เก่า
น้อมทรงจำคำนึงไว้ไปนานเนา
เคยคลอเคล้าเคียงกมลถิ่นนนทรี 

."ผศ.ดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ"
เก่งวาทะล้ำเลิศนักปากเป็นศรี
สร้างผลงานการวิจัยไว้มากมี
แบบอย่างดีวางแผนงานทุกด้านไป 

."รศ.ดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์"
ผู้หมายมั่นรักษ์สัตว์ป่ามาแต่ไหน
ห่วงทุกข์สุขแนะศิษย์ทำนำทางให้
ปากตรงใจใฝ่วิชากล้าแสดง 

."ผศ.ดร.มยุรี ดวงเพชร"
มุ่งด้วยเจตน์วนผลิตภัณฑ์อันกล้าแกร่ง
สอนเทคโนโลยีไม้หมายเติมแต่ง
ทุ่มจากแรงหวังผลดีที่ซื่อตรง

."รศ.ดร.รองลาภ สุขมาสรวง"
คอยเฝ้าห่วงสร้างปวงศิษย์จิตสูงส่ง
เน้นคุณธรรมความรู้ไปได้มั่นคง
ทั้งยืนยงให้เกียรติคนชนศรัทธา 

."รศ.ดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว"
เด่นท่องเที่ยวนันทนาการชวนฝันหา
อารมณ์ดีเยือกเย็นเด่นเรื่อยมา
คือแม่พระพาศิษย์ย้ำทำคิดดี 

."ผศ.ดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม"
เฝ้าประโลมรักษ์นกไว้ในถิ่นที่
ยิ้มแจ่มใสใช้คารมคมคายมี
เซียนดนตรียากใครเปรียบมาเทียบได้ 

."คุณเยาวภา อนุจารวัฒน์"
แสนเจนจัดพัสดุรู้การใช้
งบประมาณหมั่นสรรหาประสานใจ
ก่อผลให้งานคณะก้าวหน้านัก 

."คุณสมศรี หาญณรงค์"บรรจงผล
มากน้ำใจให้มากล้นคนประจักษ์
รังสรรค์งานสานเมตตาอารีรัก
พาตระหนักนับถือกันสืบนานไป 

."คุณมนต์ศักดิ์ น้อยฤทธิ์"ชอบคิดทำ
ใฝ่น้อมนำวิศวกรรมป่าไม้
ช่วยนิสิตเรื่องอาหารเบิกบานใจ
สร้างงานไว้ให้ผู้คนผลนำพา 

."คุณกาณฑ์วรัตน์ สดับจิตร์"จิตใจดี
ทำหน้าที่คนนิยมชมถ้วนหน้า
รักษ์สะอาดจนหน่วยงานกล่าวขานมา
ทั้งลือชาด้านอาหารอันจดจำ

.คารวะมุทิตาจิตมาจากใจ
ผ่านออนไลน์ไกลโควิดพิษแรงล้ำ
ปวงสิ่งดีพี่ทั้งหลายได้สร้างทำ
ขอใฝ่ย้ำนำทั้งหมดเป็นบทเรียน 

.กราบพระศรีฯคุ้มครองสิบผองพี่
เกษมศรีสุขสันต์กาลเกษียณ
วนศาสตร์วอนสัญญามาวนเวียน
กลับเยี่ยมเยียนย้ำสัมพันธ์เช่นวันเดิม

 

.บุคลากรคณะวนศาสตร์ มก.
  (ครูนิด วนศาสตร์ ร้อยคำ)

หมายเหตุ: ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์ อดีตคณบดีคณะวนศาสตร์ ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์คนปัจจุบัน และ ผศ.ดร.อิงอร ไชยเยศ ศิษย์เก่าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะวนศาสตร์ ที่กรุณาเอื้อเฟื้อข้อมูลประกอบการเขียนกลอนบทนี้Last updated: 2021-09-25 18:09:42


@ 64 เกษียณวนศาสตร์
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ 64 เกษียณวนศาสตร์
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
442

Your IP-Address: 18.232.179.5/ Users: 
441