กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
คิดดี พูดดี ทำดี สิ่งที่ดี ๆ จะเกิดขึ้นแก่เรา
 
     
 
อธิบดีในดวงใจ
ใช้วิถีชีวิตง่ายไม่ถือศักดิ์ ซื่อสัตย์นักรักสุจริตคิดเหมาะสม ชังฉ้อราษฎร์บังหลวงทวงหุ้นลม ใฝ่นิยมความพอเพียงเคียงกายใจ
 

งานป่าไม้มีกรมมากว่าร้อยปี

อธิบดีเปลี่ยนไปหลายสิบท่าน

ต่างลีลาหลากท่าทีมีผลงาน

สร้างตำนานในหมู่เหล่าชาวพนา

มีท่านหนึ่งสี่สิบปีที่วายชนม์

แต่ผู้คนยังนับถือเลื่องลือหา

ชาวป่าไม้กล่าวขวัญกันสืบมา

จึงควรค่าจารึกอยู่คู่ความดี

คือท่าน “ตรี กกกำแหง”แห่งรุ่นหนึ่ง

วนศาสตร์ซึ่งทะนงรักในศักดิ์ศรี

รับราชการงานผ่องใสไร้ราคี

บารมีดีมากล้นคนชื่นชม

ใช้วิถีชีวิตง่ายไม่ถือศักดิ์

ซื่อสัตย์นักรักสุจริตคิดเหมาะสม

ชังฉ้อราษฎร์บังหลวงทวงหุ้นลม

ใฝ่นิยมความพอเพียงเคียงกายใจ

ทั้งเข้มแข็งกล้าหาญด้านปราบปราม

ทุ่มเทต้านการคุกคามทำลายไม้

แม้ทหารนักการเมืองเลื่องชื่อไกล

ยอมเสี่ยงภัยไร้เกรงขามความลำเค็ญ

ยึดครรลองต้องตามธรรมาภิบาล

บริหารงานโปร่งใสคนได้เห็น

การแต่งตั้งโยกย้ายใช้กฏเกณฑ์

ใครงานเด่นมีวิชาก้าวหน้าไกล

อีกคงมั่นกตัญญูรู้คุณคน

คอยหาผลสิ่งชอบตอบแทนให้

ตามโอกาสเทศกาลอันควรไป

ผู้น้อยใหญ่ถือประจำทำเช่นกัน

น้ำใจเอื้อเผื่อแผ่แก่ลูกน้อง

ช่วยปกป้องครองทุกข์สุขปลุกปลอบขวัญ

ถึงโพยภัยในเขาป่าต้องฝ่าฟัน

ไม่หวาดหวั่นพรั่นถอยคอยร่วมเคียง

อุทิศตัวเพื่อราชการทำงานเก่ง

แม้มะเร็งโรคร้ายทำลายเสียง

อุตสาหะเกษียนงานหมั่นเรียบเรียง

แทนสำเนียงสมเกียรติตนจนสิ้นใจ

ขอเทิดขวัญท่าน “ตรี กกกำแหง”

เปรียบเช่นแสงส่องธรรมนำป่าไม้

ถือคุณธรรมสร้างกรรมดีมีวินัย

เป็นหลักชัยให้แก่งานเพื่อบ้านเมือง


                                              ครูนิด วน.43 (9 มี.ค.55)

หมายเหตุ  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดศึกษาจากหนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายตรี กกกำแหง ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 16 ธ.ค. 2516 พิมพ์โดยบริษัทบพิธการพิมพ์ จำกัด 2516

 


Last updated: 2013-01-01 00:03:07


@ อธิบดีในดวงใจ
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ อธิบดีในดวงใจ
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,868

Your IP-Address: 3.237.29.69/ Users: 
1,711