กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
การทำงานเป็นทีมได้ดี ต้องไม่กังวลว่าคนอื่นทำน้อยกว่าเรา
 
     
 
22 กันยายน Car Free day ลดมลภาวะ ทางอากาศ ทางเสียง
วันที่ 22 กันยายนของทุกปี คือวันที่มีการให้คนเห็นถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมจากการใช้รถบนท้องถนนที่มีการเผาผลาญเชื้อเพลิงที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติรวมไปถึงมลภาวะที่ใช้รถบนท้องถนนอีกด้วย
 

วันที่ 22 กันยายน ของทุกปี เป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ นั้นก็คือ น้ำมัน(oil) น้ำมันถือได้ว่าเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีกาารใช้แล้วหมดไป เนื่องจากระยะเวลาทดแทนหรือกระบวนการที่สร้างขึ้นมาใหม่ค่อนข้างนาน และเมื่อโลกมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรน้ำมันเป็นวัตถุดิบในหลายอุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมที่เรารู้จักกันและมีการใช้ แพร่หลาย คือ อุตสาหกรรม น้ำมันเชื้อเพลิง ที่ใช้เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนพาหนะที่เราได้ในเดินทางปัจจุบัน

โดยจากปัญหาวิกฤตการณ์น้ำมันในปี พ.ศ.2516 และปัญหามลภาวะที่เกิดจากการใช้รถยนต์มากขึ้น ทำให้เกิดแนวคิดในการใช้น้ำมันอย่างประหยัดและลดการใช้ยานภาหนะส่วนตัว ทำให้มีการเกิดเป็นแนวคิดคาร์ฟรีเดย์(Car Free day) จนสืบเนื่องมาเป็นวันคาร์ฟรีเดย์(Car Free day) ต่อมาในปัจจุบัน

โดยการรณรงค์นั้นดำเนินการโดยให้คนมีการใช้พาหนะทางขนส่งสาธารณะมากขึ้นเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้รถส่วนตัวจำนวนมากในปัจจุบัน รวมไปถึงพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น จักยาน รถไฟฟ้า เป็นต้น


 ขอขอบคุณรูปภาพจากและข้อมูลจาก

Bangkok rolls out car-free day (nationthailand.com)

วันคาร์ฟรีเดย์ Car Free Day 22 ก.ย. วันคาร์ฟรีเดย์ (kapook.com)Last updated: 2021-09-22 18:50:17


@ 22 กันยายน Car Free day ลดมลภาวะ ทางอากาศ ทางเสียง
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ 22 กันยายน Car Free day ลดมลภาวะ ทางอากาศ ทางเสียง
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
349

Your IP-Address: 18.207.160.97/ Users: 
348