กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
อย่ากลัวที่จะก้าวไปช้าๆ จงกลัวที่จะหยุดอยู่กับที่
 
     
 
ป่าเอ๋ยป่าฝน
22 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันป่าฝนโลก
 

ป่าเอ๋ยป่าฝน
ผลิตผล มากมาย มหาศาล

แหล่งเรียนรู้ วิทยา ตลอดกาล
คอยขับขาน สร้างสมดุล เพื่อโลกา

ป่าฝนโลก แพร่กระจาย หลายพื้นที่
ป่าฝนมี ความอุดม ต้องรักษา

อนุรักษ์ ป่าฝนโลก พัฒนา
เพื่อประชา ชนชาวโลก ไร้โศกเอย

 

คนเรียนไพร
22 มิถุนายน 2564
หมายเหตุ วันที่ 22 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันป่าฝนโลกLast updated: 2021-07-15 21:34:29


@ ป่าเอ๋ยป่าฝน
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ป่าเอ๋ยป่าฝน
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
220

Your IP-Address: 3.237.29.69/ Users: 
219