ผู้ที่ตำหนิเราคือผู้ที่รักเรา จงยินดีและไม่ปฏิเสธ
 
     
 
สร้างคนสร้างป่า
...ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆครูป่าไม้ที่ทุ่มเทการทำงาน..."สร้างคนสร้างป่า"...ในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ แม้ยังมีปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่ร่วมกับชาวบ้านที่ร่วมโครงการอยู่หลายประการก็ตาม...
 

.เหนื่อยนักก็จักสู้
ยังเคียงคู่มิหวั่นไหว
"สร้างป่า สร้างรายได้"
ร่วมสร้างไปใจทะนง 

.ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
ปลูกกล้านำย้ำยืนยง
คืนมาผืนป่าพง
สู่มั่นคงนิเวศไทย 

.ส่งเสริมเติมชุมชน
ก่อเกิดผลมีรายได้
มากมายลดจ่ายไป
ทางสดใสในชีวี 

.นำรู้สู่คนคิด
กระตุ้นจิตสำนึกดี
เห็นค่าคุณป่ามี
จึงชีพนี้รักษ์ไพรวัน 

.กลุ่มรวมร่วมเครือข่าย
เร่งสิ่งหมายไปสู่ฝัน
ป่า-คนเคียงคู่กัน
ค่าอนันต์พลันตามมา 

.ปัญหาอุปสรรค
ถึงมากนักหนักอุรา
ไม่ท้อขอสัญญา
พร้อมฟันฝ่าพาหมดไป

.ชีพนี้ที่เกิดมา
มั่นวิญญาณ์รักป่าไพร
หนทางยังทอดไกล
มุ่งกายใจใฝ่กรรมดี 

.สร้างป่าสร้างรายได้
สร้างสรรค์ไปในชีวี
ถวายวงศ์ภูมี
พระจักรีที่บูชา

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)
www.lookforest.comLast updated: 2021-02-05 11:50:52


@ สร้างคนสร้างป่า
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ สร้างคนสร้างป่า
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
219

Your IP-Address: 3.236.65.63/ Users: 
218