กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
ความกลัวเป็นสิ่งที่บ่อนทำลายความคิดสร้างสรรค์
 
     
 
โลกเปลี่ยนป่าไม้(2)
ต่อเนื่องจากกลอนบทก่อน"โลกเปลี่ยนป่าไม้" ชาวสีเสียดแก่นหลายคนมีความเห็นว่าควรเสนอ... "โลกเปลี่ยนป่าไม้(2)"... เพื่อมุ่งการปรับปรุงการสร้างบัณฑิตทางป่าไม้ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป...
 

.โลกวกเวียนเปลี่ยนผันไปเร็วไวนัก
ต้องตระหนักวิชาการงานป่าไม้
การปรับปรุงหลักสูตรเร่งรุดไป
บัณฑิตได้มีภูมิรู้ปัจจุบัน 

.ด้านจัดการลุ่มน้ำสำคัญนัก
ต้องประจักษ์เข้าใจได้สร้างสรรค์
พื้นท่ี่ต้น-กลาง-ปลายน้ำล้วนสำคัญ
ผลบวกลบกระทบกันลดหลั่นมา 

.ด้านนิเวศวิทยาการป่าไม้
เป็นพื้นฐานการปรับใช้ในหลายท่า
มวลพืชพรรณสิ่งแวดล้อมย่อมพึ่งพา
มีสัมพันธ์สร้างสรรค์ค่าระบบดี

.ด้านปลูกสร้างบำรุงป่าอย่าได้ขาด
ทั้งศิลป์ศาสตร์จำเป็นใช้ในพื้นที่
ป่าเสื่อมโทรมเร่งเพิ่มพูนสมบูรณ์มี
ให้เร็วรี่ตามเป้าหมายได้ตั้งมา

.ด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ต้องระดมสิ่งเรียนไปให้เกิดค่า
ใช้ประโยชน์ทั้งคุ้มครองป้องผืนป่า
อีกวิจัยพัฒนานวัตกรรม 

.ด้านส่งเสริมเพิ่มภาคีมีส่วนร่วม
เน้นการรวมสร้างเครือข่ายให้เลิศล้ำ
ช่วยพิทักษ์รักษ์พงไพรใฝ่คิดทำ
แก้ขัดแย้งเหตุแห่งช้ำระกำใจ

.ด้านสร้างคนเคียงคู่อุดมการณ์
จิตวิญญาณเสียสละเพื่อป่าไม้
ยึดธรรมาภิบาลฮึกหาญไป
ไม่หวั่นไหวพ่ายแพ้แก่หมู่มาร 

.ต้องปรับปรุงมุ่งทันการณ์ที่ผันเปลี่ยน
ให้คนเรียนรู้ปรับใช้ในทุกด้าน
ตามเหมาะสมนำสู่บูรณาการ
จึงเป็นฐานทำป่าไม้ได้ดีงาม 

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)
www.lookforest.com


Last updated: 2020-11-05 17:35:00


@ โลกเปลี่ยนป่าไม้(2)
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ โลกเปลี่ยนป่าไม้(2)
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
315

Your IP-Address: 35.172.230.154/ Users: 
314