อย่าพูดว่าทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ทำ
 
     
 
นโยบายป่าไม้ใหม่
...ภูมิใจที่มีส่วนในการร่าง..."นโยบายป่าไม้ใหม่"...ซึ่งที่ประชุม ครม.ได้มีมติเห็นชอบเมื่อ 6 พ.ย.62 ต้องขอแสดงความชื่นชมเป็นพิเศษต่อ ผศ.ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร ประธานฯที่ทุ่มเททำงานเป็นอย่างมากในช่วงเกือบปีที่ผ่านมา...
 


.อังคารหกพฤศจิฯปีหกสอง
ครม.มุ่งตริตรองมติไวั
นโยบายป่าไม้แห่งชาติไทย
ฉบับใหม่ให้เหมาะทันสถานการณ์
 

.มุ่งรักษาระบบนิเวศเขตป่าไม้
อนุรักษ์สัตว์ป่าไว้หมายสืบสาน
สิ่งแวดล้อมเศรษฐสังคมสมบูรณ์นาน
บริหารงานโปร่งใสใฝ่ภาคี

 

.ออกบัญญัติตัวบทกำหนดไว้
สามด้านใหญ่สำคัญนักมากล้นปรี่
แต่ละด้านด้วยประเด็นเด่นมากมี
ยี่สิบสี่หัวข้อต่อเนื่องมา
 

.ด้านจัดการป่าไม้ในประเทศ
รักษ์ขอบเขตผืนพงไพรไว้ถ้วนหน้า
เกินสี่สิบเปอร์เซ็นต์เน้นนำพา
แก้ปัญหาการแก่งแย่งขัดแย้งกัน

 
.ด้านการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล
ส่งเสริมหนุนการปลูกป่าพาสร้างสรรค์
ได้ผลิตผลบริการอันสำคัญ
เน้นผลักดันมาตรฐานการรับรอง

 

.ด้านบริหารองค์กรการป่าไม้
ปรับโครงสร้างวางแผนไปให้สอดคล้อง
ต้องเน้นย้ำธรรมาภิบาลการปกครอง
กฎหมายมีที่ขัดข้องต้องปรับใหม่

 

.นโยบายสู่กระทำพากำหนด
แผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าใจ
นำไปใช้ทำให้เห็นเป็นรูปธรรม

 

.เชิญปวงชนชาวไทยได้ร่วมกัน
ช่วยผลักดันงานบังเกิดผลเลิศล้ำ
ป่าสมบูรณ์หนุนเมืองไทยได้น้อมนำ
อุปถัมภ์ความสุขให้ไทยทุกคน
 

.คณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ครูนิด วนศาสตร์ ชมรมสีเสียดแก่น ร้อยคำ)


Last updated: 2020-11-02 19:54:06


@ นโยบายป่าไม้ใหม่
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ นโยบายป่าไม้ใหม่
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
245

Your IP-Address: 3.236.18.161/ Users: 
243