กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
คนคิดบวกมีโอกาสสำเร็จมากกว่าคนคิดลบ
 
     
 
จาก"พ่อ" ถึง"ธรรม"
เมื่อ 23 ปีที่แล้วหลังลูกเกิด เขียนกลอนสื่อความในใจเอาไว้...จาก..พ่อ..ถึง..ธรรม... ซึ่งกาลเวลาผ่านไปรวดเร็วมาก ซึ่งต่อไปในชีวิตลูกคงมีส่วนได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับตัวเอง สังคม ป่าไม้และประเทศชาติได้ตามสมควร ถ้า.ปู่.กับ.ย่า.ยังมีชีวิตอยู่ คงปลื้มใจไม่น้อย
 

•"พ่อ"รู้ข่าวเจ้าจุติที่ท้องแม่

ตื่นเต้นแท้ดีใจบอกไม่ถูก

เฝ้ารอคอยใฝ่ฝันมานานลูก

ยิ่งพันผูกพ่อแม่ให้เชื่อมใจกัน

 

•คอยโอบอุ้มฟูมฟักรักถนอม

สิ่งแปลกปลอมมิยอมให้กล้ำกลายขวัญ

ทั้งอาหารข้าวปลาสารพัน

บำรุงครรภ์ตามกำหนดหมอกฎเกณฑ์

 

•พร้อมทุ่มตนสร้างฐานะพาสดใส

เพื่อชื่อเสียงเกรียงไกรให้คนเห็น

ถึงเหน็ดเหนื่อยหนักหนาน้ำตากระเด็น

เพื่อลูกเป็นหลักประกันอันเรืองรอง

 

•ลูกเป็นหญิงหรือชายก็ไม่ว่า

ขอเกิดมาครบความสามสิบสอง

ให้แข็งแรงแกร่งกล้าพระคุ้มครอง

ปลอดทั้งผองโรคภัยไข้บีฑา

 

•ปีสามแปดเดือนธันว์วันสิบสาม

ก็ถึงยามที่แม่พ่อเพียรรอหา

ปลื้มปิติวันประเสริฐเจ้าเกิดมา

สุดพรรณนาถ้อยคำมารำพัน

 

•อยากให้ลูกมีสิ่งย้ำเหนี่ยวนำจิต

ให้ชีวิตมีสิ่งป้องคุ้มครองขวัญ

ให้ประสบพบสิ่งดีชั่วนิรันดร์

จึงเสกสรรสมญาเจ้าว่า"ธรรม"

 

•ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

 แรงดลใจ:

เมื่อ 23 ปีที่แล้วหลังลูกเกิด เขียนกลอนสื่อความในใจเอาไว้...จาก"พ่อ"ถึง"ธรรม"... ซึ่งกาลเวลาผ่านไปรวดเร็วมาก ไม่เคยคิดว่าชื่อที่ตั้งให้เพื่อเป็นมงคล มามีความสอดคล้องกับสถาบันและวิชาการศึกษาเป็นอย่างดี ที่ปีนี้นอกจากเรียนจบได้เกียรตินิยม(อันดับสอง) ผ่านการสอบใบอนุญาตทนายความ ผ่านการสอบเนติบัณฑิตในภาค1 กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกลุ่มวิชากฎหมายอาญา รวมทั้งการได้ทุนUISของสำนักงาน กพ. ได้บรรจุเป็นข้าราชการแล้ว ยังน่าจะมีโอกาสได้เรียนโทต่อ ณ ต่างประเทศภายในระยะเวลาที่ไม่นานนัก ซึ่งต่อไปในชีวิตคงมีส่วนได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับตัวเอง สังคม ป่าไม้และประเทศชาติได้ตามสมควร ถ้า"ปู่"กับ"ย่า"ยังมีชีวิตอยู่ คงปลื้มใจไม่น้อยเลยทีเดียว


Last updated: 2018-11-15 22:11:03


@ จาก"พ่อ" ถึง"ธรรม"
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ จาก"พ่อ" ถึง"ธรรม"
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
473

Your IP-Address: 18.232.179.5/ Users: 
472