กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
รักคนอื่นถ้าอยากให้คนอื่นรักเรา
 
     
 
สิมิลัน:สวรรค์งาม?
คำถามที่ว่า...สิมิลัน:สวรรค์งาม?... จะหมดสิ้นไป ถ้ามีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับความสามารถในการรองรับได้ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ตามผลการวิจัยที่มีอย่างแท้จริง
 

•งามประดุจถิ่นฟ้าสรวงสวรรค์

"สิมิลัน"ขึ้นชั้นชื่อคนลือเลื่อง

ทั้งไทยเทศเที่ยวท่องกันนองเนือง

พารุ่งเรืองเศรษฐกิจปลื้มจิตนัก

 

•คนระบือชื่อเสียงยิ่งเกรียงไกร

ประทับใจโฆษณาพาชวนชัก

จึงหลายคราวผู้คนล้นทะลัก

สารพันปัญหาหนักนับเนื่องมา

 

•นักท่องเที่ยวมากแท้แสนแออัด

พาติดขัดข้องใจไปถ้วนหน้า

แข่งกันใช้แย่งกันอยู่ทุกข์อุรา

แม้จะหาที่ยืนนั่งยังยากจริง

 

•ยามปวดเบาปวดหนักลำบากล้น

ต้องเข้าคิวคอยคนฝืนทนยิ่ง

หลังพุ่มไม้ให้ผู้ชายได้แอบอิง

ส่วนผู้หญิงต้องทนรอทรมาน

 

•เรื่องขยะแต่ละวันนั้นล้นหลาม

ต้องคอยตามกำจัดไปในทุกด้าน

ตามชายฝั่งเรือแออัดยัดทะนาน

อีกอาหารน้ำกินใช้แทบไม่พอ

 

•ยิ่งนานวันสร้างเสียหายให้ชายฝั่ง

ปะการังธรรมชาติพิบัติต่อ

ทั้งของเสียน้ำมันเกลื่อนเปื้อนมอซอ

อนาถหนอความงดงามเสื่อมทรามไป

 

•เจ้าหน้าที่ทุ่มทำงานกันแสนหนัก

งานมากนักพักผ่อนน้อยพลอยไม่ไหว

ต้องฝืนทนบริการร้าวรานใจ

คอยเมื่อไรปัญหาพาคลี่คลาย

 

•ต้องจำกัดนักท่องเที่ยวที่มาเกาะ

ให้พอเหมาะการรองรับกับจุดหมาย

"สิมิลัน"ได้งามงดหมดวุ่นวาย

แล้วกลับกลายเป็นสวรรค์เช่นวันเดิม

 

•ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

 

แรงดลใจ:

ติดตามข่าวเรื่องเกี่ยวกับการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ทาง นสพ.กรุงเทพธุรกิจ(ฉบับออนไลน์ 16 ต.ค.61) มีประเด็นที่น่าสนใจว่า

"เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ที่โรงเรียนพระราชทานทับละมุ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา นายณัฐกิตติ์ ล้อวิชช์วรวัชร ประธานชมรมเรือนำเที่ยวเกาะสิมิลัน-สุรินทร์ นำกลุ่มผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยว รถตู้รับจ้าง และลูกจ้างบริษัทเรือท่องเที่ยวหมู่เกาะสิมิลัน ทั้ง ในจ.ภูเก็ต และ จ.พังงา ประมาณเกือบ 1,000 คน ชุมนุมชูป้ายเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยแก้ปัญหากรณีประกาศของกรมอุทยานฯเรื่องการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว

ขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมพูดคุยถึงผลกระทบทั้งระบบอยู่นั้น นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายโอภาส นวลมังสอ ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 นครศรีธรรมราช ได้เดินทางเข้ารับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มผู้ชุมนุม ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมมีข้อเรียกร้อง ให้ทางกรมอุทยานฯผ่อนผันการประกาศกรมอุทยานฯกรณีจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในหมู่เกาะสิมิลันออกไปก่อนจนกว่าจะได้ข้อยุติ ซึ่งทาง ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้เสนอให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมตั้งตัวแทน ผู้ประกอบการ ฝ่ายเจ้าหน้าที่อุทยานฯหมู่เกาะสิมิลันและฝ่ายปกครอง เข้าหารือเพื่อหาข้อยุติภายในสัปดาห์นี้ จากนั้นนำข้อสรุปเสนอกรมอุทยานแห่งชาติฯพร้อมข้อมูลข้อเท็จจริง เพื่อให้ทางกรมอุทยานฯมีประกาศหรือข้อผ่อนผันตามการพิจารณา"

 

 ในเรื่องดังกล่าววันที่ เดลินิวส์(ฉบับออนไลน์ 13 ก.ย.61) เคยรายงานว่า

"ผศ.ดร.ดรรชนี เอมพันธุ์ อาจารย์คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวตามขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการ ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เปิดเผยถึงผลการวิจัยว่า ได้เริ่มทำงานตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พร้อมกับวางแผนการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อใช้รองรับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ระยะเวลา 3 ปี ซึ่งตนได้นำเสนอความเลอค่าของทรัพยากรที่ต้องเก็บรักษาให้ได้ เช่น บรรยากาศความสงบ ความปลอดภัย น้ำลึกที่สวยงาม เป็นต้น ทั้งหมดต้องจัดการให้เกิดขึ้นในปี 2564 ทั้งนี้ ปัญหาสำคัญคือ การรองรับนักท่องเที่ยวที่ไม่เพียงพอ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่อุทยานมากสุดประมาณ 6-7 พันคนต่อวัน ทำให้เกิดภาพไม่สวยงาม เช่น ความหนาแน่น ขยะ ห้องน้ำที่ไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงมีการปรับแผนจำกัดนักท่องเที่ยว ให้อยู่ในเกณฑ์รองรับได้ คือ ไม่ควรเกิน 4 พันคนต่อวัน"

 

ทั้งนี้ปัญหาการแออัดของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวจีนที่ไหลทะลักเข้ามาใช้บริการในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันได้มีการตระหนักกันมานานแล้ว จึงก่อให้เกิดงานวิจัยข้างต้น จึงขอเรียกร้องให้นำผลการวิจัยมาใช้ประกอบการพิจารณาอย่างจริงจังในการหาข้อยุติ อันจะทำให้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันก่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น กับทั้งขอเอาใจช่วย ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติมา ณ ที่นี้ด้วย


Last updated: 2018-11-06 17:19:38


@ สิมิลัน:สวรรค์งาม?
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ สิมิลัน:สวรรค์งาม?
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
595

Your IP-Address: 35.172.230.154/ Users: 
593