กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
ผู้ที่ประสบความสำเร็จ คือผู้ที่ทำความฝันให้เป็นความจริงได้อยู่เสมอ
 
     
 
คือผอ."มนตรี" ที่"วิเชียร-มณี"นัก
เสียดายคนดีของ มสธ.ที่ต้องถึงกาลเกษียณอายุราชการ... คือ ผอ.มนตรี ที่ วิเชียร-มณี นัก... ผู้อำนวยการกองการเจัาที่ ผู้มุ่งมั่นทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสมอมา
 

•ผอ.แว่น:กองการเจ้าหน้าที่

เปี่ยมศักดิ์ศรีที่อำลากาลเกษียณ

มสธ.เสียดายนักด้วยพากเพียร

ไม่เคยเปลี่ยนนับแต่วันบรรจุมา

 

•คนเมืองคอนทุ่มไปทั้งใจกาย

จบกฎหมายธรรมศาสตร์องอาจค่า

ผ่านเนติบัณฑิตยสภา

ครั้งแต่คราเยาว์วัยด้วยใจรัก

 

•ผลงานดีนิติกรตอนเริ่มต้น

แล้วอดทนทำงานมุ่งมั่นหนัก

เป็นผอ.แสนดีหลายปีนัก

คนรู้จักเกรงใจให้ศรัทธา

 

•กับลูกน้องเป็นเช่นเพื่อนไม่เหมือนนาย

พูดคุยง่ายให้ล้ำลึกคำปรึกษา

งานเต็มเปี่ยมเยี่ยมยอดตลอดมา

ร่วมช่วยกันแก้ปัญหาพาคลี่คลาย

 

•ทั้งสัตย์ซื่อถือมั่นการทำดี

ทำหน้าที่ตามหลักการมั่นกฎหมาย

ไม่รวนเรเฉไฉเอาใจนาย

เสมอต้นจนปลายไม่คลายคลอน

 

•คนใจเย็นยิ้มง่ายไม่วู่วาม

คอยไต่ถามมีน้ำใจคลายเดือดร้อน

กับผู้น้อยคอยช่วยเหลือเอื้ออาทร

จากกาลก่อนจวบวันนี้มิผันแปร

 

•ยึดพอเพียงเคียงอยู่คู่กับตัว

รักครอบครัวจริงจังอย่างแน่วแน่

ภรรยา-ลูกผูกพันหมั่นดูแล

ประเสริฐแท้ยากที่ใครได้เปรียบปาน

 

•ขออัญเชิญพระปกเกล้าฯเฝ้าลิขิต

ให้ชีวิต"มนตรี"สุขทุกสถาน

เป็น"วิเชียร-มณี"ที่ชื่นบาน

ได้พบพานเพียงสิ่งดีที่ชื่นชม

 

•สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มสธ.

(ครูนิด วนศาสตร์ ร้อยคำ)

www.lookforest.com

 

แรงดลใจ:

(แอบ)รู้จัก "คุณมนตรี":มนตรี วิเชียรมณี มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2533 ตอนที่โอนย้ายจากกรมป่าไม้มารับราชการที่ มสธ.  โดยตอนนั้นท่านเป็นหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ (ต่อมายกระดับเป็นกองการเจ้าหน้าที่) ซึ่งต้องติดต่องานที่เกี่ยวข้องในด้านงานบุคคล ทั้งการโอนย้าย การศึกษาต่อ การปรับตำแหน่งฯลฯ ก็ได้รับคำแนะนำ(ตามหน้าที่)ที่ดีมาโดยตลอด แม้เป็นคนหน้าใหม่และมีตำแหน่งเล็กๆก็ตาม

 

 มาเริ่มใกล้ชิดกับคุณมนตรีมากขึ้นในปี พ.ศ.2540 เนื่องจากเป็นผู้ช่วยอธิการบดี ทำให้ต้องร่วมประชุมและประสานงานกันหลายครั้ง ซึ่งจำเป็นต้องพบกันบ่อยขึ้น โดยเฉพาะการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆทางด้านทรัพยากรบุคคล ที่มสธ.มอบหมายงานเฉพาะกิจให้รับผิดชอบในหลายโอกาส ทำให้งานต่างๆลุล่วงไปได้ด้วยดี และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

 

หลังจากนั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งเป็นคณะกรรมการ/ทำงานต่างๆอีกหลายด้าน ยิ่งได้มีโอกาสสัมผัสและแลกเปลี่ยนทัศนะในด้านต่างๆ ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวกับคุณมนตรีมากยิ่งขึ้น ทำให้มีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน จนมีความรู้สึกเป็นกัลยาณมิตรที่น่าคบหาสมาคม จึงพร้อมช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามศักยภาพที่มีหรือที่ควรเป็น

 

แม้ในระยะหลังที่พ้นวาระการเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยแล้ว ก็ยังแวะเวียนไปสนทนาปราศรัยกับคุณมนตรีที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือนัดกินอาหารกันเป็นระยะๆ ตามโอกาสที่เหมาะสม ทำให้สัมพันธภาพเราคงเส้นคงวา คุณมนตรีก็ยังคงพร้อมให้คำแนะนำ/คำปรึกษาเหมือนเดิม แม้บางด้านอาจมีความเห็นที่ต่างกันบ้าง ก็ให้ความเคารพในสิทธิส่วนตัวของกันและกันตลอดมา

 

ให้รู้สึกเสียดายแทน มสธ. ที่ต้องสูญเสียคุณมนตรี บุคลากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในวาระเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2561นี้ ซึ่งคงหาบุคคลทดแทนได้ยากหรือเสมอเหมือน ในด้านคุณสมบัติส่วนตัว ความรู้ความสามารถ การรับผิดชอบงานในหน้าที่ และโดยเฉพาะอย่างความจงรักภักดีที่มีต่อองค์กร ซึ่งมีความมั่นคง รวมทั้งยาวนานมาโดยตลอดชีวิตการทำงานในรั้วเขียวทองแห่งเดียวเท่านั้น ตั้งแต่บรรจุเข้ารับราชการจนถึงวันนี้


Last updated: 2018-08-24 23:03:17


@ คือผอ."มนตรี" ที่"วิเชียร-มณี"นัก
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ คือผอ."มนตรี" ที่"วิเชียร-มณี"นัก
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
544

Your IP-Address: 3.237.29.69/ Users: 
543