กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
อย่าพูดว่าทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ทำ
 
     
 
ทุจริตพิษป่าไม้
ช่วงนี้มีการพูดคุยเกี่ยวกับ...ทุจริตพิษป่าไม้... กันอย่างมากมาย จึงควรมีการปลูกฝังทัศนคติแนวทางการทำงานที่ถูกต้อง ให้แก่ผู้เริ่มทำงานป่าไม้ใหม่อย่างจริงจัง โดยมีต้นแบบที่ดีกันหรือไม่
 

 

•คนป่าไม้ถูกลงโทษทุจริต

ต้องเจอพิษเป็นคดีพิพากษา

ติดคุกนานห้าสิบปีศาลฎีกา

อนิจจาฟังข่าวพาเศร้าใจ

 

•อันระเบียบออกมางบประมาณ

ราชการหมั่นกำกับบังคับใช้

บางขั้นตอนลำบากยากทำไป

 อีกกลไกการตรวจกวดขันดี

 

•ส่วนเรื่องงานนั้นหวังตั้งเป้าหมาย

อาจถูกย้ายหากต่ำลงตัวบ่งชี้

ต้องฝืนทำจำใจให้งานมี

โอกาสที่ผิดพลาดอาจนำพา

 

•งานบางด้านด้วยเป็นเช่นส่วนเกิน

ไม่มีเงินจัดให้ไว้ล่วงหน้า

นายสั่งการต้องหมุนงบแอบหลบมา

ไม่เข้าท่าแต่ต้องทำไปตามเพลง

 

•มีบางงานนั้นง่ายให้เงินมาก

แต่งานยากกลับให้น้อยทั้งคอยเร่ง

จำถัวจ่ายแทนกันแม้หวั่นเกรง

ด้วยตัวเองตระหนักรักสร้างงาน

 

•บ้างบังหลวงฉ้อราษฎร์อนาถหลาย

จ่ายเปอร์เซ็นต์เซ่นนายไปรอบด้าน

คอร์รัปชั่นให้เห็นเป็นมานาน

ติดสันดานชั่วร้ายไม่เคยพอ

 

•เตือนป่าไม้ทำงานหมั่นรอบคอบ

การตรวจสอบราชการนั้นเข้มหนอ

เจอทุจริตผิดพลั้งไม่รั้งรอ

หลวงสอบต่อลงโทษตามกฎไป

 

•หากติดคุกคนเห็นใจก็ได้เพียง

ซื้อโอเลี้ยงหาข้าวผัดจัดเยี่ยมให้

ส่วนความทุกข์ขุกเข็ญลำเค็ญใจ

ต้องหมองไหม้หดหู่อยู่เดียวดาย

•ครูนิด วนศาสตร์ (ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

แรงดลใจ:

ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชาวป่าไม้หลายระดับ ตั้งแต่เล็กถึงใหญ่ ซึ่งปฏิบัติงานที่ส่วนกลางและภูธร ในสังกัด 3 กรม คือ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมทั้ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่าปัญหาด้านการทุจริตในรูปแบบต่างๆของการทำงานยังคงมีอยู่ทั่วไป (ก็เหมือนกับหน่วยราชการอื่นๆ) ทั้งที่เกิดจากการเจตนา ความจำเป็นบางด้าน กฏระเบียบทางราชการที่ไม่เอื้อ หรือเหตุผลอื่น(ที่มีมากมาย) แต่มีบางรายที่ทำผิดไปเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งน่าเป็นห่วงกลุ่มหลังนี้เป็นอย่างมาก โดยมากเป็นพวกที่เริ่มทำงานใหม่ จึงไม่สันทัดต่อระเบียบทางราชการ(อันไม่สามารถนำมากล่าวอ้างให้พ้นผิดได้)

นอกจากนี้มีข้อคิดเห็นที่สอดคล้องกัน เกี่ยวกับแนวทางสำคัญในการป้องกันการทุจริตในทางป่าไม้ ก็คือ การปลูกฝังทัศนคติและความรับผิดชอบต่อการทำงานให้กับผู้เริ่มทำงานใหม่ ที่เกรงกลัวและต่อต้านการประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยการให้มีต้นแบบที่ดีและสอนงานในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อเป็นแนวทางการทำงานของตัวเองต่อไปในอนาคต กับทั้งต้องมีมาตรการที่ควบคุมและตรวจสอบการทำงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มิใช่เอื้อให้แก่ผู้มีเส้นสายหรือวิ่งเต้นเหมือนที่ผ่านมา ที่รอดพ้นจากการกระทำผิด กับทั้งเจริญก้าวหน้าให้เห็นอยู่หลายราย ขณะที่พวกต้องรับกรรม ก็คือ วิ่งเต้นไม่เป็น จนถูกลงโทษอย่างรุนแรง ทั้งที่การกระทำผิดไม่มาก(ถ้าเปรียบเทียบในด้านตัวเงิน) เพียงแต่มีหลายกรรมหลายวาระเท่านั้น

เท่าที่ผ่านมา ในวงการป่าไม้เรา พวกที่เป็น "น้ำดี" มีอยู่มากมาย ซึ่งหากต้องการทราบก็ทำการสืบค้นได้ไม่ยากนัก เพราะคนในแต่ละหน่วยงานย่อยต่างรู้ดีกันอยู่แล้ว (เพียงแต่ไม่ค่อยชื่นชมกันเองในวงการป่าไม้ของเรา) หากให้คนเหล่านี้ได้มีโอกาสช่วยสร้างสรรค์งาน โดยการช่วยปั้นคนป่าไม้รุ่นใหม่ ได้มีแนวทางที่ดีต่อการทำงานต่อไป น่าจะได้มีการทบทวนและทำให้เป็นรูปธรรมกันไหม ส่วนคนป่าไม้รุ่นเก่าเราคงไปเปลี่ยนทัศนคติได้ยาก ต้องอาศัยการตรวจสอบที่เป็นธรรมเท่านั้น จึงจะช่วยแก้ไขได้บ้าง เพราะคนเหล่านี้ ส่วนใหญ่มักรู้ทางหนีทีไล่เป็นอย่างดีอยู่แล้ว เปรียบเสมือนหมูที่ไม่กลัวน้ำร้อน คงต้องโดนน้ำกรดกันบ้างจึงทำให้กลัวเกรงการกระทำผิดกันมากขึ้น


Last updated: 2018-05-27 12:28:38


@ ทุจริตพิษป่าไม้
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ทุจริตพิษป่าไม้
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
966

Your IP-Address: 35.172.230.154/ Users: 
965