กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
หวังดีต่อตัวเอง หวังดีต่อผู้อื่น หวังดีต่อสังคม (3 ดี)
 
     
 
เยือนสิ่งดี"ทีลอซู"
ช่วง 3-4 พ.ค. 61 นับว่าโชคดีที่ได้ เยือนสิ่งดี...ทีลอซู... ตามความใฝ่ฝันมานานแลัว ขอขอบคุณน้องโต๊ด(กุศล สุวรรณาภรณ์ วนศาสตร์ 45) ที่ให้ความอนุเคราะห์ในด้านต่างๆของการศึกษาธรรมชาติในครั้งนี้
 

  

•คือผืนป่าหลากชีวิตจิตวิญญาณ

ที่สืบสานยืนยงคงค่าไว้

ได้อิงแอบแนบกมลคนทั่วไป

หวังเอื้อให้เนิ่นนานนิรันดร

 

•ม่านน้ำไหลพรายพร่างหว่างหลายชั้น

ตกลดหลั่นยาวทอดยอดสิงขร

งามโตรกธารละอองน้ำเกินคำกลอน

สร้างอาวรณ์ประทับใจให้คนเยือน

 

•พืชหลายชั้นพรรณไม้ไพรพฤกษา

หลากสีสันชอุ่มตายากหาเหมือน

หอมกลิ่นป่ารัญจวนใจหมายฝากเตือน

ยากลืมเลือนตราตรึงคนึงนิจ

 

•ฝูงหิ่งห้อยระยิบระยับป่า

แข่งดาราดวงเดือนเกลื่อนห้วงคิด

แว่วแมลงหริ่งหรีดกรีดทั่วทิศ

เสียงนกกากระตุ้นจิตกระเจิงไกล

 

•ล้วนนิเวศซับซ้อนซ่อนพงชัฏ

เอื้อส่ำสัตว์เคียงคู่อยู่อาศัย

พาเพิ่มพูนกูลเกื้อเอื้อสายใย

สรรค์สร้างไพรพริ้งเพริศเกิดพึ่งพา

 

•สายลมโชยฝนพรำฉ่ำใจยิ่ง

หมอกอ้อยอิ่งอ้อนกอดยอดภูผา

กระไอเย็นเยือกลอยคล้อยเคลื่อนมา

ก่อหรรษาทั่วกันทุกชั้นชน

 

•จึงดูดดื่มธรรมชาติพิลาสล้ำ

เคยระกำช้ำชีวิตจิตสับสน

ค่อยคลายทุกข์แจ่มใสในกมล

กระตุ้นคนก่อพลังเกิดหวังไป

 

•ต้องจำพรากจากลาพาหวนคิด

เพลงชีวิตผิดเส้นทางที่หวังได้

ขอจดจำจารภาพประทับใจ

พร้อมเยือนใหม่ใฝ่สิ่งดี "ทีลอซู"

•ครูนิด วนศาสตร์ (ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

แรงดลใจ:

ช่วงวันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561 ได้รับมอบหมายให้ไปร่วมติดตามและนิเทศงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในท้องที่อำเภอแม่สอด พบพระและอุ้มผาง จังหวัดตาก ร่วมกับผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน อาทิ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)   กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบว่าโครงการมีการดำเนินก้าวหน้าไปได้ในระดับหนึ่ง โดยที่ชาวบ้านผู้เข้าร่วมโครงการต่างค่อนข้างมีความกระตือรือร้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ทั้ง 4  ด้านคือ การฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร การลดรายจ่าย-สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่เป้าหมาย การสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาป่า และการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ทั้งนี้หากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการบูรณาการการทำงานกันอย่างแท้จริงแล้วเชื่อว่าคงประสงผลภายในระยะเวลาที่ไม่ช้านานนัก

            ได้ถือโอกาสโดยใช้เวลาส่วนหนึ่งไปศึกษาธรรมชาติบริเวณน้ำตกทีลอซู (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้งผาง อำเภออุ้งผาง จังหวัดตาก) เนื่องจากมีความใฝ่ฝันในการมาเยี่ยมเยือนที่นี่นานแล้ว แม้การเดินทางค่อนข้างลำบากพอสมควร โดยในช่วงฤดูฝนต้องเดินทางโดยใช้แพยางไปตามลำธารเท่านั้น แต่ในระยะนี้เป็นช่วงค่อนข้างแล้งฝน จึงสามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้ เพียงแต่ต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อที่มีสมรรถนะดีพอควร เพราะถนนบางช่วงมีสภาพเป็นหลุมบ่อที่ลึก แม้ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตรก็ต้องใช้เวลาเกือบ 1.5 ชั่วโมงทีเดียว อย่างไรก็ตามรู้สึกมีความประทับใจต่อสภาพธรรมชาติที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมาก เพียงแต่เสียดายที่ปริมาณน้ำตกค่อนข้างมีน้อยกว่าที่คิด ซึ่งได้รับข้อมูลว่าหากต้องการชื่นชมและดื่มด่ำน้ำตกที่สวยงามจริง ๆ ต้องอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว จึงตั้งความหวังลึก ๆ ว่าต้องหาโอกาสมาอีกครั้งอย่างแน่นอน

            ขอขอบคุณน้องโต๊ด (กุศล สุวรรณาภรณ์ วนศาสตร์ รุ่น 45) หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง รุ่นน้องที่ไม่ได้พบกันมานานแต่ความสัมพันธ์ระหว่างชาววนศาสตร์ของเรายังแนบแน่นเหมือนคราวสมัยเรียน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในด้านต่าง ๆ ของการศึกษาธรรมชาติครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้ทางด้านวิชาการ และประสบการณ์ที่ได้มาทำงานเป็นหัวหน้าที่นี่ แม้จะยังไม่ครบหนึ่งปีก็ตาม เชื่อมั่นว่าหากรักษาความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการปฏิบัติงานเช่นที่ผ่านมา คงจะได้นำพาให้การดำเนินงานของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกำหนดไว้อย่างแน่นอน ขอส่งแรงใจมาช่วยด้วยความห่วงใยและระลึกถึงจากใจจริง


Last updated: 2018-05-06 17:55:16


@ เยือนสิ่งดี"ทีลอซู"
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ เยือนสิ่งดี"ทีลอซู"
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
769

Your IP-Address: 35.172.230.154/ Users: 
768