กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
ในช่วงวิกฤตการณ์ต้องคิดถึงคนอื่นให้มาก ๆ
 
     
 
หวนกมลถิ่นนนทรี
เกษตรแฟร์ถือเป็นมนต์ขลังของพวกเราชาวเกษตรอีกในหลายด้าน เป็นโอกาสพบปะสังสรรค์กันเองรวมทั้งกับน้องนิสิตรุ่นใหม่ในปัจจุบัน
 

    

•จารึกกลอนอาลัยรักสักบทหนึ่ง

ด้วยตราตรึงถึงกานดาอดีตหวาน

เยือนถิ่นเก่าเกษตรแฟร์แพ้ตำนาน

แสนร้าวรานภาพวันก่อนย้อนสัมพันธ์

 

•หลายสิ่งแปรเปลี่ยนไปไม่เหมือนก่อน

โอ้อาวรณ์หวนเตือนกาลเคลื่อนผัน

ครั้งทำงานเพื่อคณะพาเหนื่อยกัน

ยังจำมั่นขวัญคะนึงซึ้งนานไป

 

•นั่งใต้ตึกเคยเรียนเพียรศึกษา

ทำการบ้านอ่านตำราเคียงบ่าไหล่

เย้าแหย่เพื่อนแลกทุกข์สุขกายใจ

แล้วจึงใยมาสลัดตัดขาดกัน

 

•ร้านอาหารเพิ่มใหม่มีหลายเจ้า

แต่ร้านเก่ารสเดิมแท้ไม่แปรผัน

วันนี้ชืดฝืดคอไปให้จาบัลย์

ขาดจอมขวัญหยอกเย้าแลกเอาใจ

 

•ใต้นนทรีริมสระน้ำยามก่อนนั้น

เคยร่วมฝันอนาคตอันสดใส

มาบัดนี้เดียวดายสิ้นสายใย

จึงระกำน้ำตาไหลไม่รู้ตัว

 

•ท้องถนนมีรถยนต์ล้นรอบด้าน

จักรยานนั้นเหลือบ้างจอดข้างรั้ว

หลายอาคารสร้างใหม่ใหญ่น่ากลัว

มีไปทั่วแทนทุ่งเก่าเราผูกพัน

 

•น้องนิสิตคราคร่ำคนทำงาน

คนออกร้านขวักไขว่คล้ายแข่งขัน

สังคมเปลี่ยนขาดจริงใจให้แก่กัน

หนุ่มป่าไม้ใจมั่นพลันเดียวดาย

 

•ไยต้องจบจากกานดาลาเกษตร

ไห้เทวษอดีตมีที่มั่นหมาย

อยากหวนคืนคู่เรียงเคียงใจกาย

จวบวันตายใฝ่ถวิลถิ่นนนทรี

•ครูนิด วนศาสตร์ (ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookfroest.com

แรงดลใจ :

รำลึกถึงอดีตเก่าคราวเรียนปริญญาตรีเมื่อ 40 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีโอกาสชั่วระยะสั้น ๆ ไปเที่ยวงานเกษตรแฟร์ 2561 ทั้งที่อยากเที่ยวให้ทั่วงาน แต่ด้วยมีภารกิจหลายด้าน เลยได้สัมผัสเฉพาะบางจุด แต่ก็ยอกย้อนอารมณ์มากเหลือเกิน สำหรับคนที่มีทั้งความผิดหวังและสมหวังกับชีวิต อันเป็นห้วงระยะเวลาหนึ่งของการเรียนในรั้วนนทรี แม้กาลเวลาผ่านไปเนิ่นนานแล้ว แต่ยังจำภาพเก่าได้ในหลายสิ่งที่ประทับใจ

          เชื่อว่าบรรดานิสิตเก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แทบทุกคนต่างหาโอกาสมาเที่ยวงานเกษตรแฟร์กัน เนื่องจากการผูกพันและระลึกถึงอดีตก่อนที่เคยเรียน ว่าไปแล้วงานเกษตรแฟร์ หรืองานวันเกษตรแห่งชาติได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่รัฐบาลในขณะนั้นมอบหมายให้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3-4 มกราคม 2491 

       วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานคือการจัดนิทรรศการและการจัดแสดงต่างๆ เพื่อเป็นการชักนำและปลุกใจให้เกษตรกรได้ประกอบการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการค้าขายให้ทันสมัย โดยเน้นการเรียนรู้พัฒนาการวิชาการใหม่ ๆ และเน้นนโยบายให้เกษตรกรทุกภาคส่วนได้รับความก้าวหน้า  นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสได้พักผ่อนหย่อนและหาโอกาสในการเที่ยวงาน

            ต่อมางานเกษตรแห่งชาติได้เปลี่ยนมาจัดในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี อันเป็นการเฉลิมฉลองวันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปในตัวด้วย ซึ่งนิสิตเก่าได้ถือเป็นโอกาสในการมาพบปะสังสรรค์กันด้วย  โดยในตอนเช้าเป็นการวางพวงมาลารำลึกถึงบูรพคณาจารย์ด้านเกษตรทั้งที่ลาจากไปแล้วและยังคงมีชีวิตอยู่ และในตอนค่ำมีงานคืนสู่เหย้าชาวเกษตร เพื่อนแต่ละรุ่นจึงถือโอกาสมาพบปะกัน

             เกษตรแฟร์ถือเป็นมนต์ขลังของพวกเราชาวเกษตรอีกในหลายด้าน พวกที่เคยพักอยู่ตึกหอในมหาวิทยาลัยก็ถือโอกาสนัดหมายมาพบปะสังสรรค์กันเองรวมทั้งกับน้องนิสิตรุ่นใหม่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ตามภูมิภาคและจังหวัดต่าง ๆ หลายแห่งก็พบว่ามีการจัดงานทำนองเดียวกับเกษตรแฟร์ทั้งในสถานศึกษาและส่วนราชการบางแห่ง เนื่องจากมีบุคลากรที่จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จำนวนมากไปปฏิบัติงานอยู่นั่นเอง


Last updated: 2018-02-03 09:47:42


@ หวนกมลถิ่นนนทรี
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ หวนกมลถิ่นนนทรี
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
620

Your IP-Address: 35.172.230.154/ Users: 
619