การทำงานเป็นทีมได้ดี ต้องไม่กังวลว่าคนอื่นทำน้อยกว่าเรา
 
     
 
แดงอุบล
วิธีการคือเราต้องปลูกต้นสลัดไดให้เกิดบนแผ่นหินให้ได้เสียก่อน เมื่อต้นสลัดไดเจริญเติบโตเป็นกอใหญ่ พอที่จะปกป้องแสงแดดและความร้อนแรงของแผ่นหินในช่วงฤดูแล้งได้ นั่นละเราจึงค่อยเอาม้าวิ่งหรือแดงอุบลไปปล่อยไว้ในกอของสลัดได
 

 

ต่อเนื่องจากตอนที่แล้ว  ที่กล่าวถึงต้นสลัดได  ทั้งความสำคัญของสลัดไดต่อ  แดงอุบล  หรือ  ม้าวิ่ง  และความหมายของชื่อตามภาษาไทย - เขมร  พร้อมทั้งเชิญชวนให้ไปทดลองเอามือไปแหย่กลางกอสลัดได  พี่น้องอย่าไปลองดูตามที่นายมักเลาะเขียนไว้นะ  หยอกเล่น  ถ้าลองเอามือแหย่ลงไปกลางกอสลัดได  รับรองได้สะบัดมือตามความหมายของสลัดไดแน่นอน  มาคุยกัน  เรื่อง  ม้าวิ่งหรือแดงอุบลต่อ  ดังที่กล่าวไว้ตอนสลัดไดว่า  ในสมัยนายมักเลาะหนุ่มอยู่  ก้านดอกของม้าวิ่งสูงในระดับอกของนายมักเลาะประมาณ  1.30  เมตร  แต่เมื่อเดินเข้าไปในป่าปีนี้พบว่า  ก้านของม้าวิ่งตามธรรมชาติยาวไม่เกิน  1  เมตร  แต่ที่พบส่วนใหญ่จะประมาณ  70 – 80  เซนติเมตร  เท่านั้นเอง  จากการสังเกตต้นม้าวิ่งที่นำปลูกไว้ในธรรมชาติ  ระยะเวลาหนึ่งปีจะมีใบใหม่เพียง  1  คู่  หรือ  สองใบ  แสดงว่าการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ม้าวิ่งตามธรรมชาติค่อนข้างช้า  ต้นม้าวิ่งที่นายมักเลาะพบยาวระดับอก  น่าจะมีอายุไม่น้อยกว่า  10  ปี  ที่ไม่พบม้าวิ่งที่มีก้านดอกยาวเหมือนสามสิบปีที่แล้วเลย  แสดงว่า  ม้าวิ่ง  หายไปจากธรรมชาติไปก่อน  ที่จะมีอายุถึง  10  ปี

ถ้าเราจะคืนม้าวิ่งสู่ธรรมชาติ  เราจะทำอย่างไรถึงจะทำให้ม้าวิ่งมีโอกาสเจริญเติบโต  รอดพ้นจากสภาวะวิกฤติบนแผ่นหินกลางป่าในช่วงฤดูแล้งอันหฤโหดได้  ตอบแบบง่ายๆ  ต้องสร้างสภาวะแวดล้อมที่สามารถปกป้องต้นเล็กๆ ของม้าวิ่งได้  วิธีการคือเราต้องปลูกต้นสลัดไดให้เกิดบนแผ่นหินให้ได้เสียก่อน  เมื่อต้นสลัดไดเจริญเติบโตเป็นกอใหญ่  พอที่จะปกป้องแสงแดดและความร้อนแรงของแผ่นหินในช่วงฤดูแล้งได้  นั่นละเราจึงค่อยเอาม้าวิ่งหรือแดงอุบลไปปล่อยไว้ในกอของสลัดได  หลายคนสงสัยว่าจะเอาม้าวิ่งไปปล่อยบนลานหญ้าที่มีมอสขึ้นอยู่  โดยไม่ปลูกในกอต้นสลัดไดจะเป็นไปได้ไหม  นายมักเลาะตอบว่า  เป็นไปได้ในห้องปฏิบัติการหรือพื้นที่ที่สามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมได้ แต่เป็นไปได้ยากในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  เนื่องจากตามผลาญหินจะมีไฟป่าเกิดขึ้นในฤดูแล้งเป็นประจำ  สลัดไดเป็นพืชอวบน้ำ  เมื่อไฟป่าลุกลามเข้ามา  จะไม่สามารถลุกลามเข้าไปในกลางกอบริเวณที่ต้นม้าวิ่งขึ้นอยู่ได้  ปัญหาอีกประการ  คือ  หมูป่าในธรรมชาติ  ช่วงต้นฤดูฝน  ตามกอหญ้าที่มีมอสและกลุ่มหญ้าในผลาญหินที่ไม่มีกอสลัดได  หมูป่ามักจะมาขุดหาสัตว์เล็กๆที่อยู่ในกอหญ้ากระจายเต็มไปหมด  เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของม้าวิ่ง

การปลูกต้นไม้หรือการปล่อยกล้วยไม้หลายชนิดไม่ยาก  แต่สำหรับพืชบางชนิดที่ขึ้นอยู่ในระบบนิเวศที่เปราะบาง  จำเป็นต้องใช้ความรู้ในการจัดการ  นายมักเลาะยังนึกดีใจที่พวกเราได้ใช้ความรู้จากที่อาจารย์อบรมสั่งสอนมาได้ใช้ประโยชน์  เพื่อวิชาชีพของตนเอง


Last updated: 2017-09-05 10:27:46


@ แดงอุบล
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ แดงอุบล
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
878

Your IP-Address: 18.207.160.97/ Users: 
876