ทำงานให้มองฟ้า เป็นอยู่ให้มองดิน
 
     
 
ทุ่มกายใจให้น้ำหนาว
ได้มีโอกาสมาเยือนอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเป็นครั้งแรก รู้สึกประทับใจและชื่นชมในการทำงานของว่าที่ร้อยโทอุทัย ชาญสุข (วน.48) เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นคนทุ่มเทเอาใจใส่ในหน้าที่จนมีผลงานต่างๆ ให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างมากมาย
 

 

•ด้วยชีพนี้ที่ศรัทธาอุทยานฯ

ทุ่มเทงานฟันฝ่าป่าน้ำหนาว

หวังคงอยู่คู่ไทยไปยืนยาว

หลากเรื่องราวสรรค์มาพาปลื้มใจ

•เน้นคุ้มครองป้องรักษาธรรมชาติ

ต้องฟันฟาดอิทธิพลคนตัดไม้

พวกโลภมากลักของป่าสมุนไพร

พรานแอบล่าสัตว์ป่าไปให้ร้าวราน

•มุ่งเรียนรู้คู่วิจัยในพื้นที่

หมั่นคลุกคลีทำไปในหลายด้าน

หมายผลักดันก้าวหน้าวิชาการ

สร้างผลงานไม่ด้อยน้อยหน้าใคร

•บริการถ้วนหน้าผู้มาเยือน

คอยย้ำเตือนทุกเหล่าเอาใจใส่

ทั้งกินอยู่หลับนอนสัญจรไพร

ประทับใจกล่าวขวัญกันเรื่อยมา

•สร้างทีมงานโดดเด่นเน้นเครือข่าย

เชื่อมทุกฝ่ายประสานกันทั่วหน้า

ทรัพยากรระดมไปได้พัฒนา

แก้ปัญหาเดือดร้อนให้ผ่อนคลาย

•อีกมุ่งมั่นภูมิปัญญาบรรพชน

เรื่องเวทมนตร์ปนลับลี้มิเสื่อมหาย

พิธีกรรมทำเพื่อป่าพากำจาย

เพียงยากที่อธิบายให้ใครฟัง

•ขอพรพระเทพารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์

จงสมจิตเถิดเอยที่เคยหวัง

รักษ์สัตว์ป่าพงไพรให้จีรัง

เพื่อสมดังเจตนาเรียนป่าไม้

•แสนปิติที่ได้ทำเพื่อน้ำหนาว

ให้สกาวเรืองรองสุกผ่องใส

หวังยืนยงคงมั่นสืบนานไป

คู่ถิ่นไทยเมืองฟ้าเพชรบูรณ์

•ครูนิด วนศาสตร์ (ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

แรงดลใจ:  

เมื่อ 28-30 พ.ย.2557 ได้มีโอกาสมาเยือนอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเป็นครั้งแรก รู้สึกประทับใจและชื่นชมในการทำงานของว่าที่ร้อยโทอุทัย ชาญสุข (วน.48) เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นคนทุ่มเทเอาใจใส่ในหน้าที่จนมีผลงานต่างๆ ให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างมากมาย เป็นที่กล่าวขานของนักท่องเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยทั่วกัน จากนั้นจึงได้ติดตามผลงานมาโดยตลอด กับทั้งได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทางด้านการทำงานป่าไม้มากขึ้น ทำให้ได้รับทราบข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ผ่านมา  ซึ่งได้ใช้ความรู้ทางวิชาการป่าไม้ การบริหารฯลฯและภูมิปัญญาในมิติที่เร้นลับ พอสรุปได้ว่าเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณเพื่อป่าน้ำหนาวอย่างแท้จริง

                อันที่จริงแล้วเคยรู้จักกับน้องอุทัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 สมัยที่ได้กลับมาเรียนปริญญาโท ที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพียงแต่ไม่ได้ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากนัก แม้จะพบกันบ้างในระยะหลังเป็นครั้งคราวก็ทักทายกันตามประสาพี่น้องวนศาสตร์ ทราบว่าเป็นคนอุดรธานี ศิษย์เก่าอุดรพิทยานุกูล เคยเป็นนักวิชาการป่าไม้ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) จังหวัดราชบุรี ก่อนย้ายมาเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เมื่อเดือนมกราคม 2556 ซึ่งดูเหมือนว่าเป็นงานที่ตรงตามความใฝ่ฝันที่เรียนมาทางด้านป่าไม้ จึงทุ่มเททำงานอย่างมีความสุขมาโดยตลอด กับทั้งมีแผนงานในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานให้มากยิ่งขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตามคำแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC : Protected Area Committee) ประจำอุทยานฯที่ปัจจุบันมีนายสุเทพ แสนมงคล นายอำเภอน้ำหนาวเป็นประธาน 

                ผลงานที่ประจักษ์เป็นอย่างมากก็คือ การที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวหลายรางวัล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ.2557  ได้รับถึง 5 รางวัล โดยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 3 รางวัลได้แก่ มาตรฐานกิจกรรมเดินป่า มาตรฐานกิจกรรมดูผีเสื้อ และมาตรฐานกิจกรรมค่ายพักแรม กับทั้งรางวัลในเกณฑ์ดีในด้านมาตรฐานกิจกรรมดูนกและมาตรฐานกิจกรรมดูพรรณไม้ป่า รวมทั้งการชมเชยในด้านต่างๆอย่างมากมาย นอกจากนี้บุคลากร ทั้งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและข้าราชการได้รับเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) 3  ปีติดต่อกันในช่วงปี พ,ศ, 2558-2560 ซึ่งในปี พ.ศ.2560 นี้ น้องอุทัยเป็นผู้ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลเองอีกด้วย จึงขอถ่ายทอดความรู้สึกส่วนหนึ่งของน้องอุทัยต่อการมุ่งมั่นในการทำเพื่อน้ำหนาวแห่งนี้

 

 


Last updated: 2017-08-13 17:28:25


@ ทุ่มกายใจให้น้ำหนาว
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ทุ่มกายใจให้น้ำหนาว
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,029

Your IP-Address: 3.237.31.191/ Users: 
1,026