กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
ไม่มีคำว่าสาย ถ้าคิดจะเริ่มต้น
 
     
 
อาวรณ์พี่แป๋ม:อัจฉรา จิตตลดากร
พวกเราคณาจารย์และบุคลากรทั้งในและนอกสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มสธ. รู้สึกเสียดายและอาวรณ์พี่แป๋ม...บุคลากรที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งคนหนึ่ง
 

 

•สู่เส้นชัยลางานเคยสานก่อ

มสธ.ถิ่นเอยเคยอยู่ก่อน

"อัจฉรา จิตตลดากร"

โอ้อาวรณ์ทรงจำสัมพันธ์กัน

•ทำหลักสูตรการจัดการการเกษตร

ช่วยประเทศก้าวย่างอย่างมุ่งมั่น

เขียนตำราทำวิจัยหมายผลักดัน

ให้สมฝันเกษตรไทยได้กำจร

•สร้างเหล่าศิษย์เติบใหญ่หลายรุ่นนัก

ด้วยใฝ่รักเน้นย้ำคอยพร่ำสอน

กอปรเมตตาหนุนเกื้อเอื้ออาทร

จึงพบพรศิษย์ซึ้งใจให้ศรัทธา

•บริหารงานสาขาพาแข็งขัน

มุ่งสร้างสรรค์งานไกลได้ก้าวหน้า

กิจกรรมเร่งระดมสร้างสมมา

หนุนมหาวิทยาลัยด้วยใจจริง

•สานเครือข่ายการศึกษาด้านเกษตร

เน้นทั้งในนอกประเทศสำเร็จยิ่ง

หมายสังคมพัฒนาพาพึ่งพิง

อีกหลายสิ่งสร้างคุณค่าสาขาเรา

•น้ำใจเอื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนพ้อง

ช่วยลูกน้องจุนเจือให้ยากใครเท่า

ไม่เอาเปรียบให้คนว่านินทาเอา

งานหนักเบาไม่เลี่ยงหรือเกี่ยงงอน

•คู่ชีวิตเก่งเรื่องน้ำเลิศล้ำนัก

คนรู้จักเชื่อถือลือกระฉ่อน

สองลูกสาวก้าวหน้าสถาพร

ด้วย"จิตตลดากร" อาทรรัก

•กราบขอพรพระปกเกล้าเฝ้าลิขิต

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ปกปัก

ให้ "อ.แป๋ม"ประสบดีมีสุขนัก

เป็นเสาหลักช่วยเกษตรทั่วเขตคาม

•ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

แรงดลใจ:

พี่แป๋ม:รศ.ดร.อัจฉรา จิตตลดากร เป็นคนยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการเกษตรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2521 ต่อมาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านพืชไร่นา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ.2525 และพ.ศ.2532  ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์เกี่ยวกับการประชุมและการฝึกอบรมต่างประเทศหลายครั้ง ที่สำคัญก็คือการฝึกอบรมในด้าน Crop Extension and Production จาก Utah State University สหรัฐอเมริกา ในช่วงปี พ.ศ.2536-2538

พี่แป๋มเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์(สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เดิม) มสธ. ตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 จนถึงปัจจุบัน โดยรับผิดชอบการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มาอย่างยาวนาน  จึงมีผลงานในการเขียนเอกสารการสอนอย่างมากมาย  นอกจากนี้ยังได้ผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรหลายเรื่อง โดยได้รับทุนจากทั้งมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงาน  กับทั้งยังได้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญอีกด้านหนึ่งก็คือการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (คณบดี) ในช่วงปี พ.ศ.2554-2558 อีกด้วย

ในเดือนตุลาคม 2559 นี้ พี่แป๋มบรรลุวัยบวร ซึ่งเป็นการถึงหลักชัยในชีวิตข้าราชการ หลังจากได้เหน็ดเหนื่อยกับภาระงานต่างๆ มาอย่างยาวนาน  พวกเราคณาจารย์และบุคลากรทั้งในและนอกสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มสธ. รู้สึกเสียดายและอาวรณ์พี่แป๋มเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งคนหนึ่ง อย่างไรก็ตามยังรู้สึกดีใจที่พี่แป๋มให้ความเมตตาในการเป็นกำลังสำคัญโดยอยู่ช่วยปฏิบัติงานที่สาขาวิชาอีกต่อไปในระยะเวลาหนึ่ง ตามที่พวกเราร้องขอ คาดว่าพี่แป๋มคงสามารถสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์กับวงการเกษตรได้อย่างมากมาย ด้วยยังมีไฟและศักยภาพที่ล้นเหลือ

 


Last updated: 2016-09-17 14:17:16


@ อาวรณ์พี่แป๋ม:อัจฉรา จิตตลดากร
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ อาวรณ์พี่แป๋ม:อัจฉรา จิตตลดากร
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
774

Your IP-Address: 35.172.230.154/ Users: 
773