ช่วยตัวเราเองก่อนแล้วคนอื่นก็จะมาช่วยเรา
 
     
 
ยุบกรมป่าไม้???
เรียกร้องอย่างกว้างขวางให้มีการยุบกรมป่าไม้ โดยให้เหตุผลว่า 'มีไปก็ไม่มีประโยชน์ เป็นหน่วยงานที่มีผลงานที่ห่วยที่สุด'
 

 

*หยุดเถิดนะการพะวงที่หลงผิด

กับความคิดเลิกล้มกรมป่าไม้

รู้ไหมว่าป่าลดน้อยถอยลงไป

ฝีมือใครกันบ้างต่างทำมา

* นโยบายรัฐบาลการเกษตร

ทั่วประเทศคนบุกรุกครองป่า

จัดพื้นที่เอาใจให้ประชา

เร่งจัดหาถนนเหมืองเขื่อนมากมาย

* เหล่านายทุนคนพาลยันพ่อค้า

ทำไม้เถื่อนถ้วนหน้าพาฉิบหาย

ชาวบ้านอ้างยากจนก่นทำลาย

ป่าวอดวายย่อยยับยากกลับคืน

* ส่วนชาวเขาเร่งขยายไร่เลื่อนลอย

ตะแบงคอยหาเหตุผลเหนือคนอื่น

อ้างสิทธิมนุษยชนทนกล้ำกลืน

บ้างฝ่าฝืนเรียกร้องเกินต้องการ

* ทุกอาชีพบริษัทอำมาตย์ไพร่

โลภกันไปคามคุกทุกหย่อมย่าน

ซื้อที่ป่าสะสมไปให้ร้าวราน

พวกหน้าด้านไม่นำพาอายฟ้าดิน

* อีกป่าไม้บางรายใส่เกียร์ว่าง

บ้างหลงทางจ้องท่าหาทรัพย์สิน

ทั้งบังหลวงฉ้อราษฎร์โกงชาติกิน

ทำป่าสิ้นหมองมัวกลัวเหลือใจ

* กรมป่าไม้คนดีมีอยู่มาก

แต่หลายหลากเหล่ามารผลาญป่าไม้

มือถือสากปากถือศีลปลิ้นปล้อนไป

ยากต้านไหวป่าระกำช้ำเรื่อยมา

*จะคลี่คลายปัญหาพาเกิดผล

ต้องทุกคนลดกันไฟตัณหา

ละความโลภผลาญป่าพงหลงเงินตรา

รักษ์พนาร่วมใจให้ซื่อตรง

* หากยุบไปเลิกล้มกรมป่าไม้

หน่วยงานใดดูแลป่าอย่าลืมหลง

คนเมามันผลาญป่าพาปลดปลง

เมืองไทยคงหายนะ...ทะเลทราย

•ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

แรงดลใจ :

รู้สึกตกใจกับสื่อสังคมออนไลน์ในขณะนี้ ที่เรียกร้องอย่างกว้างขวางให้มีการยุบกรมป่าไม้  โดยให้เหตุผลว่า "มีไปก็ไม่มีประโยชน์ เป็นหน่วยงานที่มีผลงานที่ห่วยที่สุด" กับทั้งมีการวิพากษ์ในประเด็นนี้อย่างมากมายทั้งเห็นด้วยและคัดค้าน ตามเหตุผลที่แต่ละคนกล่าวอ้างจากประสบการณ์ที่มี บางรายดูเหมือนว่าวิจารณ์ด้วยความเมามันในอารมณ์เสียมากกว่า เพราะปราศจากข้อมูลที่มีความจริงเป็นอย่างมาก หรืออาจมีอยู่บ้างก็แต่เพียงผิวเผิน และบางรายก็มองที่ปลายน้ำเพียงอย่างเดียว ไม่ได้สนใจว่าข้อมูลของต้นน้ำและกลางน้ำที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเสียหายให้ป่าไม้นั้นคืออะไรกันแน่ ทำให้รู้สึกว่าไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับชาวป่าไม้เท่าที่ควร นอกจากนี้แล้ว ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่มีผลงานห่วยกว่ากรมป่าไม้หลายเท่านัก ไม่เชื่อลองตรึกตรองให้ดี

ในฐานะที่ร่ำเรียนและเคยรับผิดชอบงานทางด้านการป่าไม้โดยตรงมาระยะเวลาหนึ่ง กับทั้งได้หันมาทำงานด้านสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มาอย่างยาวนาน พบว่าสาเหตุที่ทำให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงมีหลายประการ โดยเฉพาะคนไทยจำนวนมากไม่ได้คำนึงถึงความสำคัญของป่าไม้อย่างแท้จริง พยายามหาโอกาสหรือช่องทางที่มีเพื่อแสวงหาและกอบโกยผลประโยชน์ในด้านต่างๆ จากป่าไม้ให้มากที่สุด หากไม่เชื่อท่านลองพิจารณาตัวเอง ญาติพี่น้องหรือคนที่อยู่ข้างเคียง จะเห็นได้ว่าเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับป่าไม้ทางลบในด้านใดด้านหนึ่งอย่างแน่นอน จะมีสักกี่คนที่มีผลงานทางบวกหรือทุ่มเทกายใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ไม่ปฏิเสธว่าคนในกรมป่าไม้บางส่วนก็มีพฤติกรรมไม่ชอบมาพากลนัก แต่ควรแยกแยะออกไปอย่าได้เหมาเข่ง ไม่มีวงการใดที่มีคนดีทั้งหมดอย่างแน่นอน

กรมป่าไม้ได้รับการสถาปนาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2439 ซึ่งนับว่ายาวนานพอสมควร  บุคลากรของกรมป่าไม้จำนวนมากได้พยายามทุ่มเทกายและใจในการปกป้องผืนป่าไม้จนทำให้มีพื้นที่ป่าเหลืออยู่เช่นในปัจจุบัน หากไม่มีกรมป่าไม้มาตั้งแต่อดีตแล้วพื้นที่ป่าน่าจะวอดวายไปมากกว่านี้เป็นจำนวนมาก แม้ว่าทางรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนอย่างจำกัดจำเขี่ยมาโดยตลอด ในอดีต เคยคำนวณงบประมาณที่ได้รับต่อการป้องกันรักษาป่าแล้วพบว่ามีเพียง 50 สตางค์ต่อไร่ต่อปีเท่านั้น แม้ปัจจุบันอาจได้รับเพิ่มเติมขึ้นบ้างก็เชื่อว่าเทียบไม่ได้กับมูลค่าป่าไม้ที่มีมากมายมหาศาลทั้งทางตรงและทางอ้อม  กับทั้งต้องทำงานด้วยความยากลำบากเพราะผู้คนรอบข้างล้วนจ้องหาผลประโยชน์จากป่าไม้ทั้งสิ้น หากไม่เปลี่ยนจิตสำนึกของผู้คนให้มีความรักป่าอย่างแท้จริงแล้ว การยุบกรมป่าไม้ก็ไม่น่าจะบังเกิดผลในทางที่ดีต่อสถานการณ์ป่าไม้ แม้จะได้มอบหมายให้หน่วยงานอื่นมารับผิดชอบแทน  เพราะผู้คนก็ยังมุ่งกอบโกยผลประโยชน์จากป่าอยู่นั่นเอง


Last updated: 2016-04-29 07:57:08


@ ยุบกรมป่าไม้???
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ยุบกรมป่าไม้???
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,311

Your IP-Address: 35.172.224.102/ Users: 
1,310