กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
ช่วยตัวเราเองก่อนแล้วคนอื่นก็จะมาช่วยเรา
 
     
 
ปลัดฯกับป่าไม้(ภาคพิสดาร)
คำสั่งดังกล่าวไม่ได้สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากทุกสถาบันการศึกษา โดยมุ่งให้กลุ่มคนที่ใกล้ชิดหรือมีช่องทางบางด้านได้เติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานขึ้นเพียงเท่านั้น
 

 

•อันคำสั่งตั้งผอ.ส่ออคติ

อุตริกลับคำทำหน้าด้าน

ชาว ทส.หมองหม่นคนประจาน

พากล่าวขานโจษจันกันทั่วไป

•กับคนดีมีความรู้อาวุโส

ผลงานโชว์มากล้ำเคยทำไว้

ไม่บกพร่องการงานด้านวินัย

กลับมิได้แต่งตั้งช่างเหลือทน

•บางคนจบด้านใดก็ไม่รู้

กลับเข้าสู่ตำแหน่งได้ให้สับสน

ความเหมาะสมที่มาพาชอบกล

งานจะเลิศเกิดผลในหนใด

•หลายคนดูธรรมดาท่าไม่เด่น

เพียงถึงเกณฑ์กลับแข่งตำแหน่งได้

แม้เพื่อนฝูงถากถางคลางแคลงใจ

ใช้อะไรเป็นกลเม็ดทีเด็ดจริง

•บ้างขั้นต่ำซ้ำอ่อนอาวุโส

กลับใหญ่โตก้าวไกลได้ดียิ่ง

พวกถูกสอบมีกลไกให้พึ่งพิง

หรือเก่งวิ่งประจบนายได้ช่องทาง

•ล่าสุดปั้นลูกเทพเจ็บแสบหนอ

เป็นผอ.ป่าชายเลนเน้นรอสร้าง

ให้ใหญ่โตขึ้นไปหมายจับวาง

แม้ไกลห่างประสบการณ์ผลงานมี

•อย่าดีกว่าว่าใช้เกณฑ์เน้นความรู้

น่าอดสูวิธีการอันปาหี่

สัมภาษณ์ไปใช้เวลากี่นาที

แล้วทู่ซี้ตัดสินสิ้นยางอาย

•การแต่งตั้งดูคล้ายไร้สติ

อุตริไร้คุณธรรมย้ำเส้นสาย

หากทส.ป่าไม้ช้ำถูกทำลาย

ชาติเสียหายใครวะจะรับกรรม

•ครูนิด (วน.43) ชมรมสีเสียดแก่น

www.lookforest.com

หมายเหตุ  กลอนบทนี้แต่งต่อเนื่องจากบท "ปลัดฯกับป่าไม้"  ซึ่งได้เสนอทาง www.lookforest.com  เมื่อ 12   สิงหาคม 2558

 

แรงดลใจ: 

พรรคพวกหลายคนโทร.มาถามความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 18 ตำแหน่งตามคำสั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์  2559  ที่ผ่านมา และล่าสุดกระทรวงฯ ได้มีคำสั่งย้ายและรับโอนข้าราชการระดับผู้อำนวยการสำนักของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอีก 3 ตำแหน่ง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา อีกด้วย

ในความคิดเห็นส่วนตัวแล้วเห็นว่าคำสั่งข้างต้นน่าจะมีอคติและไม่น่าจะสร้างสรรค์งานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และงานทางด้านป่าไม้มากนัก กับทั้งยังก่อให้เกิดกระแสการคัดค้านการแต่งตั้งอย่างกว้างขวาง โดยคำสั่งดังกล่าวไม่ได้สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากทุกสถาบันการศึกษา  โดยมุ่งให้กลุ่มคนที่ใกล้ชิดหรือมีช่องทางบางด้านได้เติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานขึ้นเพียงเท่านั้น  ผลที่ตามมาที่น่าเป็นห่วงที่สุดสองด้านก็คือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้ที่ถูกแต่งตั้ง และอีกด้านหนึ่งก็คือผลกระทบต่อความรู้สึกของคนดีและมีความเหมาะสมที่ถูกทำร้ายจิตใจอย่างซึ่งหน้า

ขอเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการแต่งตั้งตามคำสั่งข้างต้น ใช้กระบวนการทางด้านกฎหมายและระเบียบทางราชการที่มีอยู่เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตนเองและวงราชการในภาพรวม ทั้งนี้ควรดำเนินการตามขั้นตอนให้ถึงที่สุดตามกระบวนการยุติธรรมที่มีอยู่  รวมทั้งมีการสร้างกลไกในการแต่งตั้งอย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับวงราชการและป่าไม้ให้มากที่สุด


Last updated: 2016-03-16 07:51:26


@ ปลัดฯกับป่าไม้(ภาคพิสดาร)
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ปลัดฯกับป่าไม้(ภาคพิสดาร)
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
2,229

Your IP-Address: 18.232.179.5/ Users: 
2,228