หมั่นใช้เวลาในการทบทวนตนเองว่าทำอะไรถูก ทำอะไรผิดไปบ้าง
 
     
 
กัดเซาะสัมมนา
บุคลากรยังมีความเห็นตรงกันว่า น่าจะได้มีการจัดสัมมนาในทำนองเดียวกันเป็นระยะๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งมีอยู่มากมายหลายด้าน
 

•กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง

รวมพลังสัมมนามุ่งหาผล

เปิดโอกาสพี่น้องกองทุกคน

ได้พูดบ่นเปิดอกคุยถกกัน

•ทั้งสี่ส่วนถ้วนหน้านำเสนอ

สิ่งที่เจอคับใจได้ทั้งนั้น

ประสบการณ์แจกแจงหวังแบ่งปัน

มีขบขันโศกเศร้าหน้าเง้างอ

•พูดซักถามเจาะกันมันถึงกึ๋น

บ่อยครั้งมึนมากล้นสับสนหนอ

บางเรื่องก็ยากเข้าใจได้ดีพอ

บ้างทนรอหลบเร้นแอบเล่นไลน์

•เรื่องจัดการมากมายหลายขั้นตอน

เน้นตะกอนสะสมจมพื้นไว้

ลดแรงคลื่นลมพาถาโถมไป

อีกพรรณไม้เบิกนำขึ้นตามมา

•งานป้วนเปี้ยนแถวจันทบุรี

รวมทั้งที่เมืองชลคนเที่ยวหา

ฉะเชิงเทราปากน้ำเคยงามตา

พร้อมถ้วนหน้ามหาชัยไปแม่กลอง

•ถามกันไปตอบกันมาหลายท่านัก

ทั้งทายทักแซวกันฉันท์พี่น้อง

บูรณาการงานเชื่อมกันตามครรลอง

คนในกองเข้าใจได้ตรงกัน

•ทั้งอาหารข้าวปลาสารพัด

ฝ่ายเตรียมจัดมากมีดีทั้งนั้น

นั่งห้องแอร์พร้อมพรั่งกันทั้งวัน

จนเมื่อยล้าหน้ามันก้นด้านชา

•พอตกค่ำสำราญใจหาใดเท่า

ทั้งหยอกเย้าสังสรรค์กันถ้วนหน้า

โชว์ลูกคอร้องรำนำเฮฮา

บ้างหลบท่าหาทีวีหนีดูกัน

•ครั้นรุ่งเช้ามีฝึกปฏิบัติ

ต้องฝึกหัดทำไปให้ได้นั้น

อากาศร้อนเพียงใดไม่หวั่นมัน

ทนฝ่าฟันหาความรู้เคียงคู่กาย

•หวังผอ.จัดใหม่ในไม่ช้า

เพิ่มวิชาความเข้าใจให้หลากหลาย

คนเกิดรักสามัคคีดีมากมาย

สู่เป้าหมายชายฝั่งสะพรั่งตา

•ครูนิด วน.43(ชมรมสีเสียดแก่น)

2 พ.ค. 58

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

 

แรงดลใจ:

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 ตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการของประเทศ  โดยในครั้งแรกได้รับผิดชอบที่เน้นหนักในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและการอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่ง  แต่ภายหลังทางรัฐบาลได้มอบหมายให้รับผิดชอบทางด้านการกัดเซาะชายฝั่งอีกด้วย  ซึ่งเป็นภาระงานที่ยิ่งใหญ่และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ของหน่วยราชการเดิมอีกหลายหน่วยงาน เช่นกรมเจ้าท่า กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นอกจากนี้ทางกรมมิได้มีโครงสร้างและบุคลากรที่รองรับการดำเนินงานอย่างแท้จริงมาก่อน

ในการนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดตั้งหน่วยงานภายในขึ้นมารับผิดชอบภาระงานดังกล่าว ได้แก่กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง ซึ่งนอกจากจะมีอัตรากำลังอยู่บ้าง ยังได้อาศัยบุคลากรจากหน่วยงานอื่นๆ ของกรม มาช่วยดำเนินภารกิจในหลายด้าน จึงจำเป็นต้องทำการจัดการสัมมนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีเกือบ 40 คน ให้เข้าใจบริบทของงานได้ตรงกัน พร้อมที่จะบูรณาการงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานตามเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2558 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ผลจากการสัมมนาข้างต้น ทำให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งมากขึ้น กับทั้งมีทักษะเบื้องต้นในการปฏิบัติงานภาคสนาม ทางด้านการกัดเซาะชายฝั่ง อันจะนำไปสู่ประโยชน์ของการปฏิบัติงานในอนาคต นอกจากนี้บุคลากรยังมีความเห็นตรงกันว่า น่าจะได้มีการจัดสัมมนาในทำนองเดียวกันเป็นระยะๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งมีอยู่มากมายหลายด้าน อันจักทำให้การบริหารงานของกองมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มากยิ่งขึ้นต่อไป

 

 

 


Last updated: 2015-05-21 22:21:02


@ กัดเซาะสัมมนา
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ กัดเซาะสัมมนา
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
944

Your IP-Address: 3.236.18.161/ Users: 
942