จงยินดีที่เป็นผู้ให้ มากกว่าจะเป็นผู้รับ
 
     
 
ส.ป.ก.: สิ้นป่ากัน
การปฏิรูปที่ดินของประเทศไทยควรทบทวนกันดีไหม ทั้งนี้เห็นว่าควรพิจารณาดำเนินการในพื้นที่ดินกรรมสิทธิ์ที่ควรมีครอบครองจำนวนเท่าใดต่อครอบครัว
 

•ปฏิรูปที่ดินท้องถิ่นไทย

ก่อเกิดให้ผลดีที่มุ่งหวัง

เกษตรกรทำกินได้ไปจีรัง

ช่วยหยุดยั้งทำลายป่ามาช้านาน

•กระจายสิทธิ์เจ้าของครองที่ดิน

เพื่อทำกินผู้ยากไร้ในถิ่นฐาน

เน้นคามเขตเกษตรกรรมนำชื่นบาน

ช่วยสร้างงานผลิตผลชุมชนดี

•ห้ามซื้อขายสิทธิ์ไปให้คนอื่น

ยึดที่คืนใครฝืนบทกฎข้อนี้

แต่ให้ทางมรดกตกทอดมี

ลูกหลานที่เกี่ยวดองต้องผูกพัน

•แต่ความจริงในพื้นที่มีหลากหลาย

ต่างจำหน่ายเปลี่ยนมือจนลือลั่น

เย้ยกฎหมายทายท้ามานานวัน

สะสมกันร้อยพันไร่ไร้กลัวเกรง

•มีมากรายไม่ทำด้านการเกษตร

ปฏิเสธระเบียบย้ำทำอวดเก่ง

สร้างรีสอร์ททำการค้าท่านักเลง

บ้างยังเบ่งมีเส้นใหญ่ใช้คุ้มครอง

•พวกขายสิทธิ์ลักตัดไม้ทำลายป่า

เปลี่ยนที่มาหายึดเอาเป็นเจ้าของ

ส.ป.ก.แจกกันใหม่ตามหมายปอง

แล้วหาช่องขายไปบุกใหม่เอา

•คอยทำลายล้างผลาญกันอย่างนี้

ป่าที่มีจึงปี้ป่นจนยอดเขา

ทั้งป่าเลนย่อยยับนับนานเนา

คนอับเฉาคราวเจอเหตุอาเพทภัย

•เร่งตรวจสอบเร็วรี่คงดีหนอ

ส.ป.ก.ต้องให้เป็นตามเกณฑ์ให้

ใครทำผิดสิทธิ์ที่ดินต้องสิ้นไป

ยึดมาไว้ใช้เกิดค่า “ป่าชุมชน”

•ครูนิด วน.43(ชมรมสีเสียดแก่น)•

www.lookforest.com

แรงดลใจ:

ชื่อเต็มของ ส.ป.ก. คือ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งเป็นการบ่งชี้อย่างชัดเจนว่ามีเจตนารมณ์ในการจัดตั้งและดำเนินงานของหน่วยงานอย่างไร  ดังนั้นผู้ที่ถือครองที่ดินของ ส.ป.ก. จึงต้องประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก มิใช่ตะแบงกฎเกณฑ์ในการใช้ที่ดินไปประกอบอาชีพอื่น แล้วอ้างเหตุผลสารพัด   เพื่อให้ดูดีโดยเฉพาะการมีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดังที่หลายคนดำเนินการกันอยู่ ทั้งที่ผ่านมาและปัจจุบัน  จนหากบางคนที่ฟังแล้วไม่ไตร่ตรองให้ดีก็มักเคลิ้มตามไปด้วย  แม้กระทั่งชาวป่าไม้เองหลายคนก็ยังเออออสนับสนุน กับทั้งยังเผลอไผลไปดำเนินการเองเสียด้วยก็มี

อันที่จริงแล้วหากเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ดำเนินการตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เชื่อว่าการกระทำความผิดในด้านการเปลี่ยนมือครอบครอง ส.ป.ก. และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ บนที่ดิน จะเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มี ซึ่งจะทำให้เกษตรกรที่ครอบครองที่ดินยังคงประกอบอาชีพดำรงชีวิตอยู่อย่างต่อเนื่องและไม่ขายที่ดินพร้อมทั้งอพยพไปทำการถางพื้นที่ป่าไม้ขยายวงการปลูกพืชเกษตรเพิ่มเติมต่อไป อันส่งผลให้จำนวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศชาติลดลงอย่างต่อเนื่อง กับทั้งเป็นปัญหาที่คาราคาซังมากมายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ทั้งนี้หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก็ทราบปัญหานี้อยู่ แต่กลับไม่มีการแก้ไขกันอย่างจริงจัง ไม่รู้ว่าจากโดยเหตุผลอันใด

การปฏิรูปที่ดินของประเทศไทยควรทบทวนกันดีไหม ทั้งนี้เห็นว่าควรพิจารณาดำเนินการในพื้นที่ดินกรรมสิทธิ์ที่ควรมีครอบครองจำนวนเท่าใดต่อครอบครัว  จึงจะเหมาะสมกับการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ แล้วนำพื้นที่ที่เกินความจำเป็น มาจัดสรรให้ครอบครัวที่ขาดแคลนที่ดิน โดยมีการจ่ายเงินชดเชยตามความเหมาะสม เพราะมีบุคคลจำนวนมากที่ครอบครองที่ดินเกินความจำเป็นและมิได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ที่เหมาะสมแต่ประการใด ส่วนพื้นที่ป่าไม้ที่เสื่อมโทรมก็เร่งรัดปลูก บำรุงรักษา และป้องกันให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป

 


Last updated: 2015-05-04 10:12:27


@ ส.ป.ก.: สิ้นป่ากัน
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ส.ป.ก.: สิ้นป่ากัน
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
976

Your IP-Address: 3.237.31.191/ Users: 
975