กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
จะทำอะไรให้สำเร็จ ต้องคิดว่าจะสำเร็จก่อน
 
     
 
คุณค่าป่าชายเลน
บางสิ่งบางอย่างที่แสนมีคุณค่าและสร้างประโยชน์มากมายให้กับทุกคนรวมถึงป่าไม้แต่ถูกมองข้ามไป ด้วยเหตุที่มีกิเลสในใจคนอย่างมากมายหรืออาจไม่ซาบซึ้งถึงความสำคัญที่ได้เจือจานให้
 

•เหยียดรากโก่งกางเป็นเช่นร่างแห

กระจายแผ่โผล่พื้นขึ้นขวางกั้น

ดักตะกอนจมฝังทั้งค้ำยัน

ช่วยป้องกันชายฝั่งพังทลาย

•แตกกิ่งก้านใบเห็นเป็นทรงพุ่ม

เขียวชะอุ่มสูงต่ำความหลากหลาย

หมู่พืชพรรณแน่นเคียงชิดเรียงราย

จึงกระจายผ่อนแรงแห่งคลื่นลม

•แหล่งผลิตหมุนพาธาตุอาหาร

พลังงานมากมายหมายสะสม

ถิ่นนิเวศหรรษาน่าภิรมย์

สัตว์ได้พึ่งพึงอุดมสมบูรณ์ดี

•ลดมลพิษแก้ปัญหาฟอกอากาศ

เพิ่มเติมก๊าซออกซิเจนเป็นหน้าที่

ตรึงคาร์บอนถมทับนับหมื่นปี

วิกฤติมีความร้อนโลกผ่อนคลาย

•สร้างถิ่นที่ทิวทัศน์ชวนเที่ยวท่อง

เชื่อมครรลองคลองทะเลเร่ร่อนหมาย

โยงชายฝั่งวัฒนธรรมพากำจาย

จึงมากมายรายได้ให้สังคม

•สิ่งสำคัญแสนดีวิเศษสุด

เอื้อมนุษย์ผ่อนทุกข์พาสุขสม

ปัจจัยสี่เจือจานให้ได้ชื่นชม

ชนรื่นรมณ์พึ่งพาสถาพร

•อีกประโยชน์นานาสารพัด

ที่ยืนหยัดยื่นให้ไม่หยุดหย่อน

หากล้างผลาญลาญไปไร้อาทร

จะลำเค็ญเป็นไฟฟอนแสนร้อนรน

•จึงวิงวอนรวมใจให้พร้อมพรัก

แจ้งประจักษ์ล้ำค่าพาเกิดผล

มุ่งเผยแพร่เกิดแหนหวงสู่ปวงชน

เพื่อทุกคนร่วมรักษา...ป่าชายเลน

•ครูนิด วน.43(ชมรมสีเสียดแก่น)

แรงดลใจ:

บางสิ่งบางอย่างที่แสนมีคุณค่าและสร้างประโยชน์มากมายให้กับทุกคนรวมถึงป่าไม้แต่ถูกมองข้ามไป ด้วยเหตุที่มีกิเลสในใจคนอย่างมากมายหรืออาจไม่ซาบซึ้งถึงความสำคัญที่ได้เจือจานให้ กับทั้งยิ่งน่าช้ำใจเป็นอย่างยิ่งที่ถูกบางคนเหยียบย่ำทำลาย โดยเฉพาะในหมู่ผู้ที่มีอำนาจวาสนาหรืออุดมด้วยเงินทุนอย่างไม่ยำเกรงต่อกฎระเบียบของบ้านเมือง ด้วยเหตุมาจากการโลภโมโทสันจนหน้ามืดตามัวหรือความอยากได้ใคร่มี ไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมที่จะตามสนองทั้งในชาตินี้และชาติหน้า รวมทั้งมหันตภัยที่จะเกิดแก่ตัวเองหรือบรรดาลูกหลานอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง โดยที่นับวันมีแต่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะทั้งในชุมชน ประเทศและภูมิภาคต่างๆของโลก

เคยสัมผัสอย่างมากมายกับผู้คนในทุกภาคของประเทศ พอสรุปได้ว่าไม่มีความแตกต่างกันระหว่างป่าบกและป่าชายเลนในด้านของการถูกบุกรุกทำลายเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆตามเหตุผลของมนุษย์แต่ละคนที่จะกล่าวอ้างกันไป มีที่น่าเห็นใจบ้างแต่ก็ไม่มากนัก ส่วนใหญ่ฟังดูแล้วน่าสมเพชเวทนามากกว่า ซ้ำร้ายบางคนหรือนายทุนแสวงหาที่ดินที่ผิดกฎหมายโดยไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามีที่ดินอยู่ที่ไหน เพียงแต่มีนายหน้าที่ดูแลแทนเท่านั้น สำหรับพื้นที่ป่าชายเลนของเราเหลืออยู่ประมาณ 1.5 ล้านไร่เท่านั้น โดยถูกเปลี่ยนสภาพไปแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ล้านไร่ ทั้งที่ป่าชายเลนมีความสำคัญต่อชุมชนและประเทศชาติอย่างมากมาย จึงต้องร่วมมือกันจากทุกฝ่ายเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้มากที่เท่าที่จะทำได้

โอกาสที่เพื่อนร่วมรุ่นวนศาสตร์43 ท่านชลธิศ สุรัสวดี ได้รับการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนโดยตรง มีความรู้สึกมั่นใจว่าคงจะได้นำพาให้ป่าชายเลนของประเทศไทยได้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน เพราะเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ ศักยภาพและความมุ่งมั่นในการบริหารงานของท่านที่มีอยู่ ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนชายฝั่ง มิฉะนั้นสถานการณ์ป่าชายเลนก็ยังคงต้องเผชิญกับวิกฤตและส่งผลเสียหายเหมือนที่ผ่านมาในอดีต 

 

 


Last updated: 2014-12-22 23:12:33


@ คุณค่าป่าชายเลน
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ คุณค่าป่าชายเลน
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,087

Your IP-Address: 35.172.230.154/ Users: 
1,086