ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจะต้องรู้จักกำหนดภาพลักษณ์ของตนเองเข้าใจบทบาทและวางท่าที ที่เหมาะสมต่อสถานการณ์
 
     
 
คนไทยกับธรรมชาติ
หากเทียบคนไทยกับหลายประเทศแล้ว สิ่งที่น่าเศร้าใจมากก็คือ เราไม่ค่อยให้ความสนใจต่อการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติเท่าที่ควร
 

๏ต้นเอ๋ยต้นน้ำ

ถูกรุกล้ำทำลายเสียหายหนัก

ทั้งภูดอยเขาป่าอนุรักษ์

เสื่อมโทรมนักถูกครอบครองจ้องยึดไป

ปรับพื้นที่โล่งเลี่ยนจนเตียนโลด

ปลูกข้าวโพดพืชเมืองหนาวผักข้าวไร่

สารเคมีใส่ปุ๋ยยาบานตะไท

น้ำชะไหลให้พิษผลผู้คนเอย๏

๏ป่าเอ๋ยป่าไม้

ค่อยหายหดแทบหมดไปใฝ่ใจบ้าง

ป่าดงดิบป่าผลัดใบใกล้อับปาง

ถูกถากถางล้างผลาญจนบรรลัย

ปล้นทั้งไม้ของป่าสารพัน

ตักตวงกันมือยาวสาวเข้าไว้

พวกหน้าหนาหาที่ดินโกงกินไป

ยามตายลงคงไร้ไม้ใช้เผาเอย๏

๏สัตว์เอ๋ยสัตว์ป่า

หดหู่ใจถูกไล่ล่าน่าสงสาร

ทั้งใกล้ไกลใหญ่น้อยพลอยซมซาน

จนร้าวรานอาดูรสูญสิ้นพันธุ์

เพียงแค่หวังหนังขนเขี้ยวเนื้องา

ตอบอารมณ์สมปรารถนาตามกระสัน

หรือเสพย์สุขสนุกใจได้เมามัน

รอกลับกันวันถึงคราถูกล่าเอย๏

๏ชายเอ๋ยชายฝั่ง

คลื่นประดังพังทลายป่าเลนหมด

น้ำเน่าเสียละเหี่ยใจให้รันทด

ขยะเปรอะเลอะสลดหดหู่ใจ

ทั้งนากุ้งนาเกลือมากเหลือกล่าว

ย่านปากอ่าวท่าเรือเรือนอาศัย

คอกโพงพางกระชังปลาระเกะไป

สึนามิมีเมื่อไหร่ตายหมดเอย๏

๏คนเอ๋ยคนไทย

บ้างอยากได้เหลือดีมีทรัพย์สิน

ตะเกียกตะกายหาช่องทางหวังโกงกิน

จึงหมดสิ้นยางอายไร้เกรงกลัว

เอาเปรียบคนดินน้ำฟ้าธรรมชาติ

ไม่หวั่นหวาดโพยภัยเกิดได้ทั่ว

เปรียบซาตานเหลือเดนเห็นแก่ตัว

หวังกรรมชั่วย้อนให้ไม่นานเอย๏

ครูนิด วน.43 (ชมรมสีเสียดแก่น)•

www.lookforest.com

แรงดลใจ:

การเรียนวนศาสตร์ช่วยปลูกฝังให้มีความผูกพันและรักป่าไม้รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว ทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยเลยที่จะให้ความสนใจต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ ความสำคัญและคุณค่าของธรรมชาติมีต่อมนุษย์อย่างมากมายมหาศาล ที่จำเป็นอย่างยิ่งก็คือการให้ปัจจัยสี่ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ อันได้แก่อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค ซึ่งจะขาดเสียมิได้ โดยอาจส่งผลเฉียบพลันต่อชีวิตความเป็นอยู่ หรือค่อยๆส่งผลให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจตามบริบทของแต่ละคน(บทเรียนที่ผ่านมามีอยู่มากมาย)  นอกจากนี้ยังให้ความอนุเคราะห์ประโยชน์อีกนานับประการ จนไม่สามารถแจกแจงได้หมด หากลองทบทวนดูแล้วเชื่อว่าคงทำให้ซึ้งถึงพระคุณที่ได้รับขึ้นมาบ้าง  ยกเว้นพวกปัญญาอ่อนหรือจิตไม่ปกติเท่านั้น

หากเทียบคนไทยกับหลายประเทศแล้ว สิ่งที่น่าเศร้าใจมากก็คือ เราไม่ค่อยให้ความสนใจต่อการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติเท่าที่ควร มีเพียงคนบางกลุ่มเท่านั้นที่ทุ่มเทและให้ความร่วมมือต่อการดำเนินการในรูปแบบต่างๆ  แต่คนส่วนใหญ่มักละเลยทั้งที่มีความรู้และเข้าใจเป็นอย่างดี ไม่เพียงเท่านั้นบางกลุ่มยังคอยตักตวงผลประโยชน์เข้าสู่ตนเองอย่างน่ารังเกียจยิ่ง คนเหล่านี้มีทุกระดับตั้งแต่ไพร่จนถึงอำมาตย์ กับทั้งมีทุกจำพวกทุกสี ไม่เว้นทั้งพวกสีแดง สีเหลือง สีขาวและสีเขียว(ที่กำลังโด่งดัง) จนทำให้เกิดความเสียหายในหลายด้านต่อผู้คนและส่วนรวม  เชื่อว่าหากวันใดที่ตัวเอง ลูก เมียหรือญาติพี่น้องได้รับผลกระทบเสียหายบ้าง คงจะเกิดความสำนึกขึ้นมาบ้าง เข้าทำนองคำกล่าวที่เตือนสติกันว่า “มิเห็นโลงศพ มิหลั่งน้ำตา”

ยังไม่สายเกินไปหากจะรวมใจกันอนุรักษ์ธรรมชาติทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เพียงแต่ต้องเริ่ม ณ บัดนี้

 


Last updated: 2014-08-11 16:04:40


@ คนไทยกับธรรมชาติ
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ คนไทยกับธรรมชาติ
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
904

Your IP-Address: 3.237.31.191/ Users: 
903