เรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นจะได้ไม่ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง
 
     
 
สักวาคนป่าไม้
เชื่อว่าหากทำความเข้าใจและประสานงานกันเป็นอย่างดีแล้ว งานป่าไม้ทั้งป่าบกและป่าชายเลนคงมีแนวโน้มที่จะบรรลุฝันสมัยตอนเรียนของพวกเราทุกคน
 

๏สักวาเป็นป่าไม้วัยฉกรรจ์

ต้องตั้งหน้าฝ่าฟันสู้งานหนัก

แม้กินอยู่แสนยากลำบากนัก

ทุ่มพิทักษ์รักษาป่าด้วยใจ

๏งานสนามสู้ไปให้รอบด้าน

ประสบการณ์ทักษะหาเข้าไว้

อีกหนังสือราชการหมั่นเรียนไป

รู้เข้าหาลาไหว้เจ้านายเอย

๏สักวาเป็นป่าไม้วัยกลางคน

ต้องอดทนทำงานจริงอย่านิ่งเฉย

ไม่เกี่ยงงานให้น้อยคอยละเลย

หวังเพียงหาสุขเสบยจนเคยตัว

๏คอยดูแลลูกน้องให้ครองสุข

ทั้งปลอบปลุกสู้ภัยรอบกายทั่ว

การณ์ถูกผิดกล้าบอกนายไม่หวาดกลัว

อย่าหลงมัวทำเพื่อตนเสียคนเอย

๏สักวาเป็นป่าไม้วัยสูงคน

ต้องหวังผลงานเลิศด้วยเปิดเผย

คุณธรรมพึงรักษาอย่าละเลย

สิ่งดีเคยหวังไว้ให้มุ่งทำ

๏เลิกมัวจ้องมองหาผลประโยชน์

สิ่งก่อโทษระวังตัวมั่วถลำ

เป็นที่พึ่งลูกน้องไว้ให้จดจำ

หลีกเลี่ยงกรรมการทำชั่วมัวเมาเอย

๏สักวาเป็นป่าไม้ทุกวัยชน

เพียรทำตนดีไว้ให้คนเอ่ย

สิ่งเลวผิดอย่าคิดนำทำไปเลย

รู้วางเฉยลดโลภมากอยากมั่งมี

๏กอปรซื่อสัตย์สุจริตจิตยึดมั่น

มุ่งสร้างสรรค์วิญญาณไพรให้สุขศรี

ร่วมมือกันหมั่นรักสามัคคี

เพื่อพงพีที่อุดมสมบูรณ์เอย

ครูนิด วน.43 (ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

 

แรงดลใจ:

ในฐานะที่เรียกร้องมาโดยตลอดว่า ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทางด้านป่าไม้ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทางวิชาการป่าไม้เท่านั้น ให้รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ในขณะนี้อธิบดีของหน่วยงานระดับกรมที่รับผิดชอบงานหลักด้านการป่าไม้ของประเทศทั้ง 3 กรม ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการป่าไม้เป็นอย่างดียิ่ง โดยทั้ง 3 ท่าน ต่างมีพื้นฐานปริญญาตรีทางวนศาสตร์จากคณะวนศาสตร์ ในยุคซีรี่ส์ 4 กล่าวคือ ดร.นิพนธ์ โชติบาล(วน.41) เป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  คุณชลธิศ สุรัสวดี(วน.43) เป็นอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ(วน.46) เป็นอธิบดีกรมป่าไม้ ทั้งนี้ขอร่วมแสดงความยินดีจากใจจริงกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยเพราะตอนเรียนก็คุ้นเคยกับทุกท่านพอสมควร(มิบังอาจใช้ว่ามาก)

          มีความหวังว่าในยุคนี้ชาวป่าไม้คงได้ลุยงานกันเต็มที่ ตามบทบาทที่แต่ละคนจะได้รับมอบหมาย ซึ่งก็เป็นที่แน่นอนในความแตกต่างตามลักษณะและบริบทของงาน เชื่อว่าหากทำความเข้าใจและประสานงานกันเป็นอย่างดีแล้ว งานป่าไม้ทั้งป่าบกและป่าชายเลนคงมีแนวโน้มที่จะบรรลุฝันสมัยตอนเรียนของพวกเราทุกคน นอกจากนี้แล้วยังเป็นการท้าทายว่าลูกหม้อของชาวป่าไม้จะมีฝีไม้ลายมือมากน้อยขนาดไหนในการนำพาให้ปัญหาป่าไม้ในทุกด้านคลี่คลายลงไป กับทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาป่าไม้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างไรก็ตามในมุมกลับกันหากสถานการณ์ป่าไม้มีทิศทางแย่ลงกว่าเดิม ก็จะได้ยุติเสียทีในการเรียกร้องให้ผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นคนป่าไม้เท่านั้น เหมือนที่ได้ทุ่มเททำมาในอดีต พร้อมทั้งจะหัดทำใจรับพวกไม้นอกป่าอีกด้วย งานนี้ชาวป่าไม้ทุกคนต้องติดตามด้วยใจระทึกยิ่ง

 Last updated: 2014-07-11 08:34:04


@ สักวาคนป่าไม้
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ สักวาคนป่าไม้
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
989

Your IP-Address: 44.192.52.167/ Users: 
988