รักตนเอง รักครอบครัว รักองค์กร
 
     
 
ใครผลาญป่ากรรมสนอง
อาจเจ็บป่วยปลอดยารักษาโรค พวกเสี่ยงโชคซิ้อที่ป่าอยู่อาศัย เจอฤทธิ์เดชปู่เจ้าผีเฝ้าไพร ต้องหมองไหม้ช้ำหม่นทนทรมา
 

•ใครผลาญป่าล่าสัตว์พิบัตินำ

เตรียมรับกรรมทำไว้ในชาตินี้

ไม่ต้องรอชาติหน้าจะเห็นดี

ให้สมที่เคยก่อไว้ในชีวา

•ความทุกข์ตรมอาจต่างกันอย่างยิ่ง

ขึ้นกับสิ่งกระทำไว้ได้ทวงหา

ต้องจาบัลย์รันทดท้อทรมา

หรือถึงม้วยมรณาถ้าบาปแรง

•อาจอดอยากโหยหาหิวอาหาร

ด้วยล้างผลาญถางป่ามาหลายแห่ง

ของที่กินอาจออกฤทธิ์ผิดสำแดง

บ้างแก่งแย่งไร้เงินตรามาซื้อกิน

•อาจสิ้นเรือนชายคาอยู่อาศัย

เพราะทำชั่วล่าสัตว์ไพรไปทั่วถิ่น

ต้องลำบากตรากตรำช้ำชีวิน

จนสูญสิ้นแหล่งสุขซุกหัวนอน

•อาจพินาศขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม

จากโง่งมเผาป่าพาเดือดร้อน

กรำแดดฝนทนหนาวให้ร้าวรอน

ชีพลุ่มดอนหดหู่อยู่ร่ำไป

•อาจเจ็บป่วยปลอดยารักษาโรค

พวกเสี่ยงโชคซิ้อที่ป่าอยู่อาศัย

เจอฤทธิ์เดชปู่เจ้าผีเฝ้าไพร

ต้องหมองไหม้ช้ำหม่นทนทรมา

•อีกหลายภัยได้เจอดีเร็วนี้แน่

คงไม่แก่ก่อนตายหมายหวังว่า

เตรียมกายใจไว้รับกรรมช้ำชีวา

ทำลายป่าพาให้ทำลายตน

•เพียงกลับกันใครนำพาป่าสมบูรณ์

จักเพิ่มพูนสบสุขไปทุกหน

อีกประโยชน์ก่อเกื้อเพื่อปวงชน

วอนทุกคนช่วยปกปักรักษ์พงไพร

ครูนิด วน.43 (ชมรมสีเสียดแก่น)

 

แรงดลใจ:

                หากพิจารณากันให้ถ่องแท้แล้วพบว่าผู้ที่มีส่วนในการบุกรุกทำลายป่าไม้ของประเทศนั้นก็คือผู้คนจากทุกอาชีพ ทุกสี ทุกฐานะและทุกระดับ นับตั้งแต่ไพร่ คนชั้นกลาง เศรษฐี รวมทั้งพวกที่ยก(ย่อง)ตัวเองเป็นอำมาตย์ โดยมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปตามที่ความต้องการหรือโอกาสอันเอื้ออำนวยให้ ในอดีตมักพบกันในรูปแบบของการแสวงหาไม้เถื่อนเพื่อสร้างบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย อุปกรณ์ของใช้ ของตบแต่งฯลฯ แต่ระยะหลังเป็นการจับจอง หรือสะสม หรือซื้อหาที่ดินป่าไม้มาครอบครองเพื่อปลูกพืชเกษตร ทำบ้านเรือน(ตั้งแต่กระท่อมจนถึงคฤหาสน์) ทำศาสนสถาน ทำรีสอร์ทฯลฯ โดยมักกล่าวอ้างเหตุผล ความจำเป็นและความชอบธรรมที่ฟังดูแล้วดีและน่าเห็นใจ แต่เบื้องหลังก็คือความต้องการที่สนองกิเลสตนเท่านั้น ซ้ำร้ายหลายรายมีที่ดินในป่าจำนวนมากมายโดยมิได้ใช้ประโยชน์แต่ประการใด แม้แต่การเอาไว้เป็นสุสานของตัวเอง

การบุกรุกทำลายป่าไม้ในทุกรูปแบบส่งผลกระทบที่สร้างความเดือดร้อนเสียหายต่อผู้คนและประเทศชาติในด้านต่างๆไม่มากก็น้อย รวมทั้งผลย้อนกลับต่อตัวการอีกด้วย ได้แต่คอยสาปแช่งกับทั้งภาวนาให้เวรกรรมสนองตอบต่อคนเหล่านี้อยู่เสมอ ตามความรุนแรงที่ได้กระทำลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิกฤตทางด้านปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งนี้อยากให้เผชิญในชาตินี้ไปเลย ไม่ต้องรอชาติหน้า ซึ่งอาจไม่ส่งผลต่อตัวเองก็ให้ลูก หลาน เหลน โหลนรับแทนไป ใครมีตัวอย่างของการรับผลกรรมเหล่านี้น่าจะได้เผยแพร่สู่สังคมวงกว้างเพื่อให้มีการสังวรในเรื่องความสำคัญของป่าไม้มากขึ้น รวมทั้งอาจช่วยขัดเกลากิเลสของบางคนให้เบาบางลงบ้าง กับยังอาจส่งผลให้กระแสการอนุรักษ์ป่าไม้กระเพื่อมขึ้น.....แม้นิดหน่อยก็ยังดี

        


Last updated: 2014-05-07 17:30:08


@ ใครผลาญป่ากรรมสนอง
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ใครผลาญป่ากรรมสนอง
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,038

Your IP-Address: 18.207.160.97/ Users: 
1,037