ความรู้ไม่ใช่อยู่เฉพาะในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยแต่อยู่ทั่วทุกแห่งที่ไป ทุกคนที่เราพบ ขึ้นอยู่ที่เราจะยอมรับ นำมาคิดและเก็บได้มากน้อยแค่ไหน
 
     
 
“แพะเมืองผี”ของดีแพร่
พบแต่เพียงพื้นที่ที่เงียบเหงา เหมือนถิ่นเก่าป่าช้าหากันเก้อ คิดว่าผีลักพาหลงละเมอ จึงเสนอนามไว้ให้เรียกกัน
 

•“แพะเมืองผี”มีตำนานให้ขานกล่าว

เป็นเรื่องราวที่ลือเลื่องของเมืองแพร่

ภูมิประเทศแปลกตาหายากแท้

สมควรแก่คนใกล้ไกลไปเที่ยวดู

•แต่โบราณกาลเก่าเล่ากันว่า

ยายชราพบเงินทองของเลิศหรู

แบกไม่ไหวตามเพื่อนมาเทวดารู้

ย้ายซ่อนอยู่ในพงป่าหาไม่เจอ

•พบแต่เพียงพื้นที่ที่เงียบเหงา

เหมือนถิ่นเก่าป่าช้าหากันเก้อ

คิดว่าผีลักพาหลงละเมอ

จึงเสนอนามไว้ให้เรียกกัน

•ทั้งเนินเขามีป่าแพะแยกแยะได้

ดินลูกรังทั้งหินทรายในหลายชั้น

น้ำกัดเซาะทรายค่อยหายกร่อนไปพลัน

ยิ่งนานวันพบพานการเปลี่ยนแปลง

•มีหุบผาต่ำสูงสลับกัน

คล้ายรูปปั้นเสาดินหินตบแต่ง

อีกรูปทรงแปลกตาน่าเคลือบแคลง

บ้างมีแสงสะท้อนสีที่งามตา

•พรรณไม้ป่าเต็งรังสะพรั่งพร้อม

สวนไม้หอมสมุนไพรให้ศึกษา

ต้นดิ๊กเดียมเลื่องชื่อจนลือชา

ลูบต้นไม้ใบสั่นมาน่าแปลกใจ

•อีกเพียบพร้อมของฝากจากเมืองแพร่

มากมายแท้ผลิตภัณฑ์เกินขานไข

ของโอทอปที่ไม่ด้อยน้อยหน้าใคร

อุดหนุนไปช่วยชุมชนผลชัดเจน

•“แพะเมืองผี”มีชื่อไว้ให้น่ากลัว

คนถ้วนทั่วได้ศึกษาพาเที่ยวเล่น

มีคุณกว่า”คนใจผี”ที่เหลือเดน

สร้างกรรมเวรทำลายป่าพวกห่ากิน

                        ครูนิด วน.43 (ชมรมสีเสียดแก่น)

 

แรงดลใจ:

 “แพะเมืองผี” เป็นชื่อสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดแพร่ มีสถานภาพเป็นวนอุทยาน ซึ่งดูตามชื่อแล้วมีความน่ากลัวและน่าแปลกใจระคนกัน อันที่จริงแล้วคำว่า “แพะ”มีความหมายว่าเป็นป่าชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น คือ ป่าแดง หรือป่าโคก หรือป่าเต็งรัง  ส่วน“เมืองผี”หมายถึงความเงียบเหงาเหมือนมีผีหรือสิ่งเร้นลับแฝงอยู่ โดยข้อเท็จจริงแล้วในบริเวณนี้เคยถูกปกคลุมด้วยป่าแพะทั้งหมดมาแต่อดีต แต่บางส่วนถูกอิทธิพลของน้ำกัดเซาะจนพังทลายมาเป็นเวลายาวนาน ทำให้สภาพพื้นที่มีความสูงต่ำสลับกันไป เกิดเป็นหน้าผา เสาดินและหุบเขาที่มีรูปทรงแปลกตาตามจินตนาการของแต่ละคน

ท่านควรหาโอกาสไปสัมผัสสิ่งมหัศจรรย์แห่งนี้สักครั้ง เพราะมีสิ่งที่น่าสนใจหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาสภาพธรรมชาติที่สะท้อนความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างดียิ่ง  ทั้งนี้แอบหวังจากห้วงลึกของความรู้สึกว่าบทเรียนจาก “แพะเมืองผี”จะทำให้คนเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความจำเป็นในการอนุรักษ์ป่าไม้มากขึ้น เพื่อประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมแก่ตัวเอง ลูกหลาน ท้องถิ่นและประเทศชาติเป็นการต่อเนื่อง พร้อมช่วยกันต่อต้านการทำลายป่าไม้ที่ผิดกฎหมายในทุกรูปแบบตามศักยภาพของตนที่มีอยู่ ทั้งในจังหวัดแพร่ ท้องถิ่นข้างเคียงและในทุกภูมิภาคของประเทศไทยอย่างจริงจังต่อไป


Last updated: 2014-04-19 08:38:32


@ “แพะเมืองผี”ของดีแพร่
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ “แพะเมืองผี”ของดีแพร่
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
939

Your IP-Address: 3.236.65.63/ Users: 
937