กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
เรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นจะได้ไม่ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง
 
     
 
เรียนกฎหมายช่วยป่าไม้
ทั้งนำพา “วนวัฒน์”ชัดเจนยิ่ง เลือกทำสิ่งช่วยรักษ์ป่าอย่าลืมหลง ชาติร่มเย็นเป็นสุขได้ไปยืนยง หากไพรพงคงอุดมสมบูรณ์ดี
 

•แสนปิติสุขสันต์ตื้นตันจิต

ลูกสอบติด “ธรรมศาสตร์”ดั่งมาดหมาย

หวังให้มีความรู้เคียงคู่กาย

เกิดจนตายคนต้องใช้กฎหมายกัน

•นานหลายปีกว่าจะครบจบศึกษา

ต้องตั้งหน้าพากเพียรเรียนให้มั่น

อันขวากหนามปัญหาสารพัน

ล้วนทายท้าให้ฝ่าฟันอย่าหวั่นเกรง

•ทางชีวิตในมหาวิทยาลัย

ตรองตรึกใช้ให้เกิดค่าอย่าอวดเก่ง

ต้องศรัทธารักษากฎตามบทเพลง

ทั้งยำเยงด้วยตระหนักศักดิ์ศรีคน

•พร้อมเคารพอาจารย์ท่านผู้สอน

เหมือนพบพรได้วิชาพาพบผล

หมั่นตักตวงความรู้สู่ตัวตน

คุณค่าล้นตลอดไปในการงาน

•รู้คบเพื่อนมากมายมีไปทั่ว

แยกดีชั่วมวลมิตรจิตประสาน

คนต่ำต้อยคอยเอื้อเฟื้อกอปรเจือจาน

อย่าหักหาญเอาเปรียบใครให้นินทา

•ต้องพินิจกิจกรรมทำให้เหมาะ

เน้นจำเพาะสิ่งที่ดีมีคุณค่า

เกิดประโยชน์แก่สังคมสมราคา

คอยชั่งใจเลือกไขว่คว้าอย่าเสียงาน

•จงตั้งใจเรียนให้ดี “นิติศาสตร์”

ด้วยมุ่งมาดช่วยชาติได้ในหลายด้าน

ใช้กฎหมายให้เป็น “ธรรม”ตามหลักการ

โดยเคร่งครัดมาตรฐานอย่างมั่นคง

•ทั้งนำพา “วนวัฒน์”ชัดเจนยิ่ง

เลือกทำสิ่งช่วยรักษ์ป่าอย่าลืมหลง

ชาติร่มเย็นเป็นสุขได้ไปยืนยง

หากไพรพงคงอุดมสมบูรณ์ดี

•ครูนิด วน.43(ชมรมสีเสียดแก่น)•

31 ม.ค,57

 

แรงดลใจ:

ตั้งชื่อลูกว่า “วนวัฒน์”(ชื่อเล่นว่าธรรม) เพราะเรียนจบปริญญาด้านนี้มาถึง 3 ใบ ยังไม่นับการอบรมและประชุมเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการทำงานและวิจัยอย่างยาวนานจนรู้สึกรักและผูกพันเป็นอย่างยิ่ง แต่ไม่อยากให้ลูกเรียนทางด้านป่าไม้ ด้วยเหตุผลหลักก็คือการขาดความเป็น “ธรรม” ของงานป่าไม้ที่คงมีสภาพเดียวกันกับงานทางราชการอื่นเกือบทั้งหมด โดยไม่รู้ว่าจะดีขึ้นเมื่อไร กับทั้งยิ่งทวีควานรุนแรงขึ้นเรื่อยๆตามการครอบงำจากนักการเมืองเลวๆหลายคน นอกจากนี้แล้วคนในสังคมไทยทุกระดับยังมีค่านิยมที่ตักตวงและแสวงหาประโยชน์จากป่าไม้ซึ่งเป็นสมบัติของชาติในรูปแบบต่างๆด้วยวิธีการอันแยบยลตามลำดับ พร้อมทั้งพยายามผลักดันความรับผิดชอบให้แก่เฉพาะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่มีจำนวนอยู่เพียงหยิบมือเดียว เมื่อเทียบกับพื้นที่ป่าไม้ของประเทศที่มีอยู่อย่างกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกิน

ดีใจที่ในปัจจุบันนี้ป่าไม้ได้รับการตระหนักถึงความสำคํญ รวมทั้งคนนอกวงการต่างร่วมมือกันอนุรักษ์มากขึ้นกว่าในอดีต แต่ป่าไม้ในทุกภูมิภาคก็ยังคงถูกคุกคามจากคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนอย่างน่าเป็นห่วงเช่นเดียวกัน หนทางแก้ไขสำคัญที่สุดก็คือต้องร่วมมือกันต่อต้านพวกที่มีความผิดเหล่านั้นในรูปแบบที่สมควร ไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดก็ตามแม้แต่การเป็นนักกฎหมาย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามศักยภาพที่มีโดยไม่ทำให้ท่านเดือดร้อน ตัวอย่างวิธีการง่ายๆเช่นไม่ใช้บริการรีสอร์ทและร้านอาหารที่บุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ไม่ซื้อผลิตผลและของป่าที่ผิดกฎหมาย ช่วยเสนอข่าวสารการกระทำผิดทางด้านป่าไม้ฯลฯ นอกจากนี้อาจให้การสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบต่างๆตามกำลังศรัทธาอีกด้วย  เพราะป่าไม้เป็นสมบัติของพวกเราทุกคน ทั้งนี้ผลที่ตามมาก็คือป่าไม้จักได้เอื้ออำนวยประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งลูกหลานของเราในอนาคตจะได้อยู่สุขสบายตลอดไปและชื่นชมบรรพบุรุษที่มอบมรดกอันมีค่ายิ่งไว้ให้


Last updated: 2014-02-02 16:47:18


@ เรียนกฎหมายช่วยป่าไม้
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ เรียนกฎหมายช่วยป่าไม้
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
955

Your IP-Address: 35.172.230.154/ Users: 
954